Selecteer een pagina

Oprichting van een vennootschap in Canada

CANADA
Soort entiteit: Vennootschapsvorm (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
Soort wet: Corporations Act van New Brunswick
Shelf company beschikbaarheid: Ja
Incorporatietermijn: 3-5 werkdagen
Reguliere vennootschapsbelasting: 28.5%
Toegang tot dubbelbelastingverdragen: Ja, bedrijven hebben toegang tot 87 belastingverdragen
Minimum geplaatst aandelenkapitaal : Geen minimumkapitaalvereiste - er zijn echter thin-capitalization-regels die de aftrek van rentebetalingen aan bepaalde niet-ingezetenen kunnen verhinderen.
Minimum gestort aandelenkapitaal bij de oprichting: Geen
Minimum aantal aandeelhouders vereist: Eén
Aandelen aan toonder: Niet toegestaan
Benoemde Aandeelhouders Toegestaan: Ja
Minimum aantal bestuurders: Eén
Corporate directors toegestaan: Geen
Plaatselijke bestuurders vereist: Nee (maar ten minste 25 procent van de bestuurders moet inwoner van Canada zijn)
Plaatselijke bijeenkomst vereist: Geen
Secretaris van vennootschap vereist : Niet algemeen vereist
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders: Niet verplicht
Plaatselijk geregistreerd kantoor vereist: Ja
Fiscale residentie om te profiteren van het netwerk van belastingverdragen: Canada
Uitwisselingscontrole: Geen
Bekendmaking van de uiteindelijke begunstigde aan de Registrar van het bedrijf: Nee, deze informatie wordt alleen verstrekt aan de Canada Revenue Agency, wanneer de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend.
Regeringsregister van directeuren: Geen
Jaarlijkse aangifte: Ja, moet jaarlijks belastingaangifte doen bij de federale en (mogelijk) de provinciale/territoriale belastingautoriteiten.
Indiening van de rekeningen: Ja
Audit: Nee, het is geheel aan de Canada Revenue Agency.
Verandering van woonplaats Toegestaan Ja

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

4 + 13 =