Selecteer een pagina

Slovenië Vennootschapsvorming

:
Slovenië
Soort entiteit: Naamloze vennootschap (d.o.o.) Openbare naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (d.d.)
Soort recht: Sloveense vennootschapswet (ZGD-1) De Sloveense vennootschapswet (ZGD-1)
Shelf company beschikbaarheid: Ja Ja
Tijdsbestek voor opname: 1 - 2 weken 2 weken
Minimum Regeringskosten: Geen Geen
Reguliere vennootschapsbelasting: 19% 19%
Toegang tot dubbel belastingverdrag: Ja Ja
Minimum geplaatst aandelenkapitaal EUR 7.500 EUR 25.000
Minimum gestort aandelenkapitaal bij de oprichting: 25% 35%
Minimum aantal aandeelhouders vereistEén Eén
Aandelen aan toonder Niet toegestaan Niet toegestaan
Benoemde Aandeelhouders Toegestaan Ja Ja
Minimum aantal bestuurders Eén Eén
Vennootschapsbestuurders toegelaten Ja Ja
Plaatselijke bestuurders vereist Geen Neen
Plaatselijke bijeenkomst vereist Ja Ja
Bedrijfssecretaris gezocht Geen Neen
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders Ja, (ten minste een jaarlijkse vergadering) Ja, (ten minste een jaarlijkse vergadering)
Plaatselijke maatschappelijke zetel vereist Ja Ja
Uitwisselingscontrole: Niet bestaand Niet bestaand
Bekendmaking van de uiteindelijke begunstigde aan de vennootschapsregistrateur Ja (de natuurlijke persoon of personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de onderneming die in het handelsregister moet worden ingeschreven door de rechtstreekse of onrechtstreekse uitoefening van de eigendom over een toereikend percentage van het aantal aandelen of stemrechten, respectievelijk door deelneming in het kapitaal van de onderneming) Ja, (de natuurlijke persoon of personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap die in het handelsregister moet worden ingeschreven door de rechtstreekse of onrechtstreekse uitoefening van de eigendom over een toereikend percentage van het aantal aandelen of stemrechten, respectievelijk door deelneming in het eigen vermogen van de vennootschap)
Overheidsregister van directeuren Ja (in het Sloveense ondernemingsregister (PRS)) Ja (in het Sloveense ondernemingsregister (PRS))
Jaarlijks rendement Ja Ja
Indiening van de rekeningen Ja (aan het eind van elk begrotingsjaar) Ja (aan het eind van elk begrotingsjaar)
Audit Nee Ja
Verandering van woonplaats toegestaan Ja Ja

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

13 + 3 =