Selecteer een pagina

Slowakije Oprichting van een vennootschap

:

Slowakije
Soort entiteit: Naamloze vennootschap
(SRO)
Naamloze vennootschap
(AS)
Soort recht: Slowaaks Wetboek van Koophandel (Slowaakse wet nr. 513/1991 Coll.) Slowaaks Wetboek van koophandel (Slowaakse wet nr. 513/1991 Coll.)
Shelf company beschikbaarheid: Ja Ja
Tijdsbestek voor opname: 1 week 1 - 2 weken
Minimum Regeringskosten: 150 EUR 150 EUR
Reguliere vennootschapsbelasting: 21% 21%
Toegang tot dubbel belastingverdrag: Ja Ja
Minimum geplaatst aandelenkapitaal EUR 5.000 EUR 25.000
Minimum gestort aandelenkapitaal bij de oprichting: 750 EUR (per aandeelhouder) 30%
Minimum aantal aandeelhouders vereist Eén Eén
Aandelen aan toonder Niet toegestaan Niet toegestaan
Benoemde Aandeelhouders Toegestaan Ja Ja
Minimum aantal bestuurders Eén Eén
Vennootschapsbestuurders toegelaten Ja Ja
Plaatselijke bestuurders vereist Geen Neen
Plaatselijke bijeenkomst vereist Ja Ja
Bedrijfssecretaris gezocht Geen Neen
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders Ja, (ten minste een jaarlijkse aandeelhoudersvergadering) Ja, (ten minste een jaarlijkse aandeelhoudersvergadering)
Plaatselijke maatschappelijke zetel vereist Ja Ja
Uitwisselingscontrole: Geen Geen
Bekendmaking van de uiteindelijke begunstigde aan de vennootschapsregistrateur Ja (de natuurlijke persoon of personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de onderneming die in het handelsregister moet worden ingeschreven door de rechtstreekse of onrechtstreekse uitoefening van de eigendom over een toereikend percentage van het aantal aandelen of stemrechten, respectievelijk door deelneming in het kapitaal van de onderneming) Ja, (de natuurlijke persoon of personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap die in het handelsregister moet worden ingeschreven door de rechtstreekse of onrechtstreekse uitoefening van de eigendom over een toereikend percentage van het aantal aandelen of stemrechten, respectievelijk door deelneming in het eigen vermogen van de vennootschap)
Overheidsregister van directeuren Ja (in het handelsregister van de Slowaakse Republiek) Ja (in het handelsregister van de Slowaakse Republiek)
Jaarlijks rendement Ja Ja
Indiening van de rekeningen Ja (aan het eind van elk begrotingsjaar) Ja (aan het eind van elk begrotingsjaar)
Audit Nee (maar het is alleen verplicht als de onderneming twee van de drie volgende drempels overschrijdt:
1-jaaromzet van meer dan 2 miljoen EUR
2- activa van meer dan 1 miljoen EUR
3- meer dan 30 werknemers)
Nee (maar het is alleen verplicht als de onderneming twee van de drie volgende drempels overschrijdt:
1-jaaromzet van meer dan 2 miljoen EUR
2- activa van meer dan 1 miljoen EUR
3- meer dan 30 werknemers)
Echter altijd verplicht indien de onderneming beursgenoteerd is)
Verandering van woonplaats toegestaan Ja Ja

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

9 + 11 =