Valitse sivu

Slovakian yrityksen perustaminen

:

Slovakia
Entiteettityyppi: Osakeyhtiö (SRO) Julkinen osakeyhtiö (KUTEN)
Lain tyyppi: Slovakian kauppalaki (Slovakian laki nro 513/1991 Coll.) Slovakian kauppalaki (Slovakian laki nro 513/1991 Coll.)
Hyllyyrityksen saatavuus: Joo Joo
Liittymisaika: 1 viikko 1-2 viikkoa
Valtion vähimmäismaksut: 150 euroa 150 euroa
Säännöllinen yhtiövero: 21 % 21 %
Pääsy kaksinkertaiseen verotukseen: Joo Joo
Liikkeeseen laskettu vähimmäispääoma 5 000 euroa 25 000 euroa
Perustettaessa maksettu vähimmäispääoma: 750 euroa (osakkeenomistajaa kohden) 30 %
Vaadittu osakkeenomistajien vähimmäismäärä Yksi Yksi
Haltijaosakkeet Ei sallittu Ei sallittu
Hallintaosakkeenomistajat sallittu Joo Joo
Johtajien vähimmäismäärä Yksi Yksi
Yritysjohtajat sallittu Joo Joo
Paikallisia ohjaajia tarvitaan Ei Ei
Paikallinen kokous vaaditaan Joo Joo
Tarvitaan yrityksen sihteeri Ei Ei
Yhtiökokoukset Kyllä, (vähintään vuosikokous) Kyllä, (vähintään vuosikokous)
Paikallinen rekisteröity toimipaikka vaaditaan Joo Joo
Exchange Control: Ei Ei
Todellisen edunsaajan ilmoittaminen yrityksen rekisterinpitäjälle Kyllä (luonnollinen henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat kaupparekisteriin rekisteröidyn yhtiön käyttämällä suoraan tai välillisesti omistusosuutta riittävässä määrin osakkeista tai äänistä tai osallistumalla yhtiön omaan pääomaan) Kyllä, (luonnollinen henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat kaupparekisteriin merkittyä yhtiötä käyttämällä suoraan tai välillisesti omistusosuutta riittävässä määrin osakkeiden tai äänimäärästä tai osallistumalla yhtiön omaan pääomaan )
Hallituksen johtajien rekisteri Kyllä (Slovakin tasavallan yritysrekisterissä) Kyllä (Slovakin tasavallan yritysrekisterissä)
Vuosittainen palautus Joo Joo
Tilien toimittaminen Kyllä (kunkin tilikauden lopussa) Kyllä (kunkin tilikauden lopussa)
Tarkastaa Ei (mutta se on pakollinen vain, jos yritys ylittää kaksi seuraavista kolmesta kynnysarvosta:
1-vuosiliikevaihto yli 2 miljoonaa euroa
2- varat yli miljoona euroa
3 - yli 30 työntekijää)
Ei (mutta se on pakollinen vain, jos yritys ylittää kaksi seuraavista kolmesta kynnysarvosta:
1-vuosiliikevaihto yli 2 miljoonaa euroa
2- varat yli miljoona euroa
3 - yli 30 työntekijää)
Kuitenkin aina pakollinen, jos yritys on listattu pörssissä)
Kotipaikan vaihto sallittu Joo Joo

Teemme parhaamme valvoaksemme, että tämä lainkäyttöalue on OECD:n ja muiden kansainvälisten instituutioiden ja maiden uusimpien kansainvälisten määräysten mukainen.

Damalion voi milloin tahansa hylätä asiakkaan tätä lainkäyttöaluetta koskevat vaatimukset oman harkintansa mukaan ja ilman velvollisuutta antaa mitään syytä.

11 + 13 =