Valitse sivu

Mauritiuksen yrityksen perustaminen

MAURITIUS
Entiteettityyppi: GBC I (Global Business Corporation)
Lain tyyppi: Hybridi
Hyllyyrityksen saatavuus: Joo
Liittymisaika: Noin 4 viikkoa tai vähemmän
Valtion vähimmäismaksut: US$1 750 – FSC US$325 ROC:lle (Registre of Companies)
Säännöllinen yhtiövero: Vaihtelee 0 %:sta 3 %:iin (tehollinen korko)
Pääsy kaksinkertaiseen verotukseen: Joo
Liikkeeseen laskettu vähimmäispääoma: USD1
Perustettaessa maksettu vähimmäispääoma: 1 USD
Vaadittu osakkeenomistajien vähimmäismäärä: Yksi
Haltijaosakkeet: Ei
Hallintaosakkeenomistajat Sallitut: Joo
Johtajien vähimmäismäärä: 2, jotka asuvat Mauritiuksella
Yritysjohtajat ovat sallittuja: Ei
Paikalliset johtajat vaaditaan: Ei
Paikallinen kokous vaaditaan: Kyllä, se on pidettävä Mauritiuksella
Yrityksen sihteeri vaaditaan: Ei (Valtuutetulla yrityksellä ei ole lakisääteistä vaatimusta, että sillä on sihteeriä Mauritiuksella, mutta sillä on aina oltava Mauritiuksella rekisteröity edustaja, jonka tulee olla rahastoyhtiö).
Yhtiökokoukset: Kyllä, kerran vuodessa
Paikallinen kotipaikka vaaditaan: Joo
Exchange Control: Ei
Todellinen omistajan ilmoittaminen yrityksen rekisterinpitäjälle: Joo
Valtion johtajien rekisteri: Ei
Vuosittainen palautus: Joo
Tilien toimittaminen: Joo
Tarkastaa: Joo
Kotipaikan vaihto sallittu Joo

Teemme parhaamme valvoaksemme, että tämä lainkäyttöalue on OECD:n ja muiden kansainvälisten instituutioiden ja maiden uusimpien kansainvälisten määräysten mukainen.

Damalion voi milloin tahansa hylätä asiakkaan tätä lainkäyttöaluetta koskevat vaatimukset oman harkintansa mukaan ja ilman velvollisuutta antaa mitään syytä.

6 + 9 =