Selecteer een pagina

Oprichting van een trust op de Bahama’s

BAHAMAS TRUST
Type Trust Vermogensbeschermingstrusts Charitable Trusts Trusts met een geautoriseerd doel
Praktisch gebruik van trusts: Estate planning en bescherming van activa
Oprichting van de trust: overdracht van eigendom aan de trustee en de begunstigden zijn identificeerbaar
Toepasselijk recht van de trust: Gewoonterecht
Duur van de trust: Tot 150 jaar nadat de trust onherroepelijk is geworden, maar een liefdadigheids- en doelgerichte trust kan tot in het oneindige duren
Naam van de trust en taal van de trustakte: De naam van de trust kan door de oprichter worden gekozen en de taal van de trustakte is Engels
Timing voor het oprichten van een trust: 1-2 weken, maar het hangt allemaal af van de complexiteit van de trust
Minimum Regeringskosten: US $350
Inschrijving in openbaar register: Registratie van een trust is niet verplicht
Bewaring van trustgoederen: De trustee moet ofwel de bewaring ofwel de controle over deze activa hebben
Bijzondere vereisten inzake de gevolmachtigde (vereiste inzake plaatselijk verblijf): Geen vereiste van ingezetenschap
Inwoner van de Europese Economische Ruimte is vereist (J/N): Nee
Trustee: Te kiezen door de oprichter
Vereffenaar: Te benoemen
Beschermer: Te benoemen door de oprichter
Begunstigden: Te benoemen door de oprichter
Trustfonds: Zal door de oprichter ingebrachte activa weerspiegelen
Toegang tot dubbelbelastingverdragen: Geen
Belastingen: Geen inkomsten-, landgoed- of schenkingsbelasting op de Bahama's
Verslagleggingsvereisten : Trustee moet boekhouding bijhouden van zijn trusteeship
Vereiste van plaatselijke vertegenwoordiger: Het zou nuttig zijn als de buitenlandse trustee een plaatselijke vertegenwoordiger had voor de betekening van een proces
Mogelijkheid om het toepasselijke recht van de trust te wijzigen: Dit is een standaard bepaling in de trustakte
Enige andere speciale vereisten: Geen

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

4 + 11 =