Selecteer een pagina

Spanje Oprichting van een vennootschap

SPANJE
Type entiteit: Sociedad Limitada -SL- (naamloze vennootschap) Naamloze vennootschap (Sociedad Anónima)
Soort recht: Spaans recht (gebaseerd op burgerlijk recht)
Shelf company beschikbaarheid: Ja
Tijdsbestek voor opname: 3-4 weken
Minimale overheidsheffingen: 1% zegelrecht op aandelenkapitaal
Reguliere vennootschapsbelasting: 25%
Toegang tot dubbel belastingverdrag: Ja
Minimum geplaatst aandelenkapitaal : EUR 3.000 voor naamloze vennootschap (Sociedad Limitada) en EUR 60.000 voor naamloze vennootschap (Sociedad Anónima)
Minimum gestort aandelenkapitaal bij de oprichting: Voor naamloze vennootschappen moet het bedrag vóór de registratie volledig zijn gestort; voor naamloze vennootschappen moet ten minste 25% zijn volgestort.
Minimum aantal aandeelhouders vereist: Eén
Aandelen aan toonder: Geen
Benoemde Aandeelhouders Toegestaan: Ja
Minimum aantal bestuurders: Eén
Corporate directors toegestaan: Ja
Plaatselijke bestuurders vereist: Geen
Plaatselijke bijeenkomst vereist : Ja (indien er een raad van bestuur is, moet deze minstens eenmaal per kwartaal vergaderen en anders wanneer nodig en naar behoren opgeroepen)
Secretaris van de vennootschap vereist : Nee (maar een secretaris is verplicht in het geval van een raad van bestuur en hoeft geen Spaanse ingezetene te zijn)
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders: Ja, (Verplichte jaarlijkse aandeelhoudersvergadering binnen de eerste 6 maanden van het boekjaar om over bepaalde punten te stemmen, kan online worden gehouden)
Plaatselijk geregistreerd kantoor vereist: Ja
Fiscale woonplaats om te profiteren van het netwerk van belastingverdragen: Ja, bedrijven die een aangifte voor de vennootschapsbelasting indienen, kunnen een certificaat van fiscale woonplaats krijgen
Uitwisselingscontrole: Geen
Bekendmaking van de uiteindelijke begunstigde aan het handelsregister: Ja (openbaar gemaakt.)
Regeringsregister van directeuren: Bestuurders ingeschreven in het handelsregister.
Jaarlijkse terugkeer: Ja
Indiening van de rekeningen: Ja
Audit: Ja, moet worden gecontroleerd door een accountant die bevoegd is in Spanje zijn beroep uit te oefenen
Verandering van woonplaats Toegestaan Ja.

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

3 + 11 =