Vyberte stránku

Založení čínské společnosti

ČÍNA - WFOE
Typ entity: Zcela cizí podnik (WFOE) Existují tři různá nastavení WFOE:
  • Servis (nebo poradenství)
  • Obchodování (nebo obchodní společnost se zahraniční investicí)
  • Výrobní
Typ zákona: Právo společností Čínské lidové republiky a právo WFOE
Dostupnost regálové společnosti: Neobvyklé
Časový rámec začlenění: 1 až 3 měsíce v závislosti na okrese
Minimální vládní poplatky: 4 000 USD
Běžná daň z příjmu právnických osob: 15 % až 25 %
Minimální vydaný základní kapitál: Obecně se 1 000 000 RMB (přibližně 157 000 USD) liší v závislosti na typu odvětví a umístění podniku
Minimální splacený základní kapitál při založení: 20 % (může být ve formě pozemku, závodu a zařízení, duševního vlastnictví nebo jakéhokoli podobného aktiva)
Minimální požadovaný počet akcionářů: Jeden
Akcie na doručitele: Ne
Povolení nominovaní akcionáři: Ne
Minimální počet ředitelů: Za prvé, tato osoba má na starosti celkové řízení WFOE, ale ne každodenní operace
Povolení ředitelé společností: Nedoporučuje se
Požadují se místní ředitelé: Ne
Požadováno místní setkání: Ne
Vyžaduje se tajemník společnosti: Ne
Valné hromady akcionářů: Ano
Vyžaduje se místní sídlo: Ano
Kontrola směny: Předpisy pro kontrolu směny
Sdělení skutečného vlastníka obchodnímu rejstříku: Ano
Vládní rejstřík ředitelů: Ano
Roční výnos: Ano
Předkládání účtů: Ano, účetní záznamy musí být vedeny v čínštině nebo čínštině s anglickým překladem
Audit: Ano, každý rok místní firmou certifikovaných veřejných účetních
ČÍNA – Zastoupení
Typ entity: reprezentativní kancelář
Typ zákona: právo ČLR
Dostupnost regálové společnosti: Ne
Časový rámec začlenění: 1,5 – 2 měsíce na podání žádosti
Minimální vládní poplatky: 2000
Běžná daň z příjmu právnických osob: 25 %
Minimální vydaný základní kapitál: NA
Minimální splacený základní kapitál při založení: NA
Minimální požadovaný počet akcionářů: 1
Akcie na doručitele: Ne
Povolení nominovaní akcionáři: Ne
Minimální počet ředitelů: Jeden hlavní představitel
Povolení ředitelé společností: NA
Požadují se místní ředitelé: Ne
Požadováno místní setkání: Ne
Vyžaduje se tajemník společnosti: Ne
Valné hromady akcionářů: NA
Vyžaduje se místní sídlo: Ano
Kontrola směny: Předpisy pro kontrolu směny
Sdělení skutečného vlastníka obchodnímu rejstříku: Ano
Vládní rejstřík ředitelů: Ano
Roční výnos: Ano
Předkládání účtů: Ano
Audit: Ano

Snažíme se sledovat soulad této jurisdikce s nejnovějšími mezinárodními předpisy stanovenými OECD a dalšími mezinárodními institucemi a zeměmi.

Společnost Damalion může kdykoli odmítnout jakýkoli požadavek zákazníka na tuto jurisdikci, a to podle vlastního uvážení a bez jakékoli povinnosti uvádět důvod.

13 + 1 =