Vyberte stránku

Založení Wyoming Trusts

WYOMING TRUSTS
Typ entity: společnost s ručením omezeným (LLC)
Typ zákona: Wyoming důvěřuje zákonu
Dostupnost regálové společnosti: Ano
Časový rámec začlenění: 6 až 9 měsíců
Minimální vládní poplatky: 50 dolarů
Běžná daň z příjmu právnických osob: Ne
Přístup ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění:
Minimální vydaný základní kapitál: 500 000 dolarů
Minimální splacený základní kapitál při založení: 100%
Minimální požadovaný počet akcionářů: 5
Akcie na doručitele: Ne
Povolení nominovaní akcionáři: Ano
Minimální počet ředitelů: 5
Povolení ředitelé společností: Ano (ale nedoporučuje se)
Požadují se místní ředitelé: Ne
Požadováno místní setkání: Ne
Vyžaduje se tajemník společnosti: Ano
Valné hromady akcionářů: Minimálně jedna valná hromada každý rok (dále jen „VH“), kromě jakýchkoli jiných jednání společnosti.
Vyžaduje se místní sídlo: Ano
Daňová rezidence pro využití sítě daňových smluv: Na základě začlenění ve Wyomingu.
Kontrola směny: Žádné předpisy o devizové kontrole - může podnikat v jakékoli měně
Sdělení skutečného vlastníka obchodnímu rejstříku: Ano
Vládní rejstřík ředitelů: Ano
Roční výnos: Ano
Předkládání účtů: Společnosti jsou povinny předložit své účetní závěrky spolu s výpočtem daně úřadu Inland Revenue Department
Audit: Ne

Snažíme se sledovat soulad této jurisdikce s nejnovějšími mezinárodními předpisy stanovenými OECD a dalšími mezinárodními institucemi a zeměmi.

Společnost Damalion může kdykoli odmítnout jakýkoli požadavek zákazníka na tuto jurisdikci, a to podle vlastního uvážení a bez jakékoli povinnosti uvádět důvod.

10 + 13 =