Vyberte stránku

Založení maďarské společnosti

Maďarsko
Typ entity: Společnost s ručením omezeným (KFT)
Typ zákona: Občanský zákoník Maďarska (zákon V z roku 2013)
Dostupnost regálové společnosti: Ano
Časový rámec začlenění: 4–5 pracovních dnů
Minimální vládní poplatky: 100 000 HUF (275 EUR)
Běžná daň z příjmu právnických osob: 9 %
Přístup ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění: Ano
Minimální emitovaný základní kapitál 3 miliony HUF (8 000 EUR)
Minimální splacený základní kapitál při založení: 30 %
Minimální požadovaný počet akcionářů: Jeden
Akcie na doručitele Nepovoleno
Nominovaní akcionáři povoleni Ano
Minimální počet ředitelů Jeden
Ředitelé společností povoleni Ano
Jsou vyžadováni místní ředitelé Ne
Nutná místní schůzka Ne (mohou neformálně pořádat schůzky, když jim to vyhovuje)
Vyžaduje se tajemník společnosti Nelze použít
Valné hromady akcionářů Ano, jednou ročně každý rok
Vyžaduje se místní sídlo Ano (Ústředí správy právnické osoby se může nacházet mimo Maďarsko)
Kontrola směny: Neexistující
Sdělení skutečného vlastníka obchodnímu rejstříku Ano (musí to být fyzická osoba, nikoli právnická osoba)
Vládní rejstřík ředitelů Ano (Všechny informace o ředitelích budou uvedeny v obchodním rejstříku vedeném maďarským rejstříkovým soudem)
Roční výnos Ano
Předkládání účtů Ano (Společnosti musí sestavit, předložit a zveřejnit roční účetní závěrku do posledního dne 5. měsíce po skončení daňového roku)
Audit Ano (Auditor musí splnit všechny kvalifikační požadavky stanovené maďarskými zákony.)
Změna bydliště povolena Ano, je to povoleno

Snažíme se sledovat soulad této jurisdikce s nejnovějšími mezinárodními předpisy stanovenými OECD a dalšími mezinárodními institucemi a zeměmi.

Společnost Damalion může kdykoli odmítnout jakýkoli požadavek zákazníka na tuto jurisdikci, a to podle vlastního uvážení a bez jakékoli povinnosti uvádět důvod.

15 + 14 =