Vyberte stránku

Založení francouzské společnosti

FRANCIE
Typ entity: Společnost s ručením omezeným (SARL)
Typ zákona: francouzské občanské právo
Dostupnost regálové společnosti: Ne
Časový rámec začlenění: Dva dny až čtyři týdny
Minimální vládní poplatky: 1 EUR
Běžná daň z příjmu právnických osob: 25 %
Přístup ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění: Ano, společnosti mají přístup ke 108 daňovým dohodám
Minimální vydaný základní kapitál: Minimálně 1 EUR (doporučuje se začít s minimem 1 500 EUR)
Minimální splacený základní kapitál při založení: Žádné minimum, stanovené v zákonných pravidlech společnosti
Minimální požadovaný počet akcionářů: Jeden
Akcie na doručitele: Ne
Povolení nominovaní akcionáři: Ano
Minimální počet ředitelů: Jednoho musí jmenovat akcionáři
Povolení ředitelé společností: Ano
Požadují se místní ředitelé: Ne
Požadováno místní setkání: Ano, každý rok je povinno svolat výroční schůzi ke schválení roční účetní závěrky.
Vyžaduje se tajemník společnosti: Nelze použít
Valné hromady akcionářů: Ano, jednou za rok
Vyžaduje se místní sídlo: Není potřeba žádná kancelář, jen poštovní schránka
Daňová rezidence pro využití sítě daňových smluv: Ano
Kontrola směny: Neexistující
Sdělení skutečného vlastníka obchodnímu rejstříku: Ano (musí to být fyzická osoba (nikoli právnická osoba)
Vládní rejstřík ředitelů: Ano, měl by být registrován u francouzského rejstříku obchodu a společností (RCS)
Roční výnos: Ano
Předkládání účtů: Ano, všechny francouzské společnosti musí podat svá přiznání k dani z příjmu právnických osob obvykle do 30. dubna
Audit: Ne, ale statutární auditor je nutný, pokud SARL překročí dvě z následujících tří prahových hodnot:
  • Obrat před zdaněním přes 8 milionů EUR
  • Celková rozvaha přes 4 miliony EUR resp
  • 50 zaměstnanců
Změna bydliště povolena Ano

Snažíme se sledovat soulad této jurisdikce s nejnovějšími mezinárodními předpisy stanovenými OECD a dalšími mezinárodními institucemi a zeměmi.

Společnost Damalion může kdykoli odmítnout jakýkoli požadavek zákazníka na tuto jurisdikci, a to podle vlastního uvážení a bez jakékoli povinnosti uvádět důvod.

5 + 3 =