Select Page

Taani ettevõtte asutamine

TAANI
Üksuse tüüp: Osaühing ehk ApS Aktsiaselts või A/S Ühing – näiteks K/S Muu ApS on väga laialt levinud sõiduk.
Seaduse liik: Tsiviilõigus
Riiulifirma saadavus: Riiulifirmade järele pole tegelikku vajadust, kuid see on olemas
Kaasamise ajakava: Mõned tunnid (veebiregistreerimine) või 2–3 nädalat (tavaline paberregistreerimine)
Minimaalsed riigilõivud: Mitte ühtegi
Regulaarne ettevõtte tulumaks: 22%
Juurdepääs topeltmaksustamise lepingule: Jah, ettevõtetel on juurdepääs 80 maksulepingule
Minimaalne emiteeritud aktsiakapital: 40 000 Taani krooni (umbes 5378 eurot) A/S-i puhul 400 000 Taani krooni (umbes 53 790 eurot)
Minimaalne sissemakstud aktsiakapital asutamisel: 25% osakapitali nimikapitalist moodustamisel, kui sissemakse tasutakse rahas; enne registreerimist tuleb aga tasuda vähemalt 40 000 Taani krooni.
Minimaalne nõutav aktsionäride arv: Üks
Esitajaaktsiad: Ei
Aktsionäride esindajad on lubatud: Taani seadustes ei tunnustata
Minimaalne direktorite arv: -ApS-il võib olla ainult üks direktor/juhataja -A/S-il peab olema kas direktorite nõukogu ja juht/juhatus või nõukogu ja juhatus
Ettevõtte juhid on lubatud: Ei
Kohalikud direktorid on vajalikud: Ei
Kohalik kohtumine on vajalik: Ei, kuid iga juhatuse liige võib taotleda juhatuse koosoleku läbiviimist ja koosolekut kirjalikult või elektroonilist sidet kasutades, välja arvatud juhul, kui üks juhatuse liige nõuab suulist arutelu.
Vajalik ettevõtte sekretär: Ei, Taanis ei nõuta kohaliku ettevõtte sekretäri olemasolu
Aktsionäride üldkoosolekud: Kord aastas minimaalselt
Kohalik registrijärgne asukoht on nõutav: Ei
Maksuresidentsus, et saada kasu maksulepingu võrgustikust: Taanis registreeritud aadressi tõttu eeldatakse Taani maksuresidentsust
Vahetuse juhtimine: Ei ole olemas
Kasuliku omaniku avalikustamine ettevõtte registripidajale: Jah, äriühing peab avalikustama teabe tegeliku kasusaaja kohta, kui tegelik tulusaaja on füüsiline isik(ud), kes omab või kontrollib otseselt või kaudselt rohkem kui 25% aktsiakapitalist või häältest või kes teostab kontrolli muud vahendid.
Valitsuse direktorite register: Juhid/direktorid on registreeritud Taani Äriühingute Agentuuris ("Ettevõtte registripidaja")
Aastane tootlus: Jah, kõik ettevõtted peavad pärast majandusaasta lõppu esitama oma aastaaruande Taani Ettevõtlusametile
Audit: Jah, raamatupidamisdokumente tuleb hoida nii, et need oleksid kohalikele omavalitsustele hõlpsasti kättesaadavad.
Elukoha muutmine Lubatud Ainult Taani piires

Anname endast parima, et jälgida selle jurisdiktsiooni vastavust OECD ja teiste rahvusvaheliste institutsioonide ja riikide uusimatele rahvusvahelistele eeskirjadele.

Damalion võib igal ajal oma äranägemisel ja ilma põhjuseta keelduda klientide mis tahes nõudmisest selle jurisdiktsiooni kohta.

12 + 15 =