Valitse sivu

Säätiön päätavoitteena on tehdä selvä ero omaisuuden tosiasiallisen ja laillisen omistuksen välillä. Pohjimmiltaan omaisuuden laillinen omistusoikeus on edunvalvojalla. Toisaalta edunsaajat voivat hyötyä omaisuudesta syntyneistä tuloista.

Muodollisesti trusti ei ole oikeushenkilö, vaan sen katsotaan olevan oikeudellinen suhde, jota trustin uskottaja valvoo ja noudattaen trustin ehtoja ja määräyksiä.

Perherahaston tärkeimmät elementit

  • Toimitsijamies

Edunvalvoja on säätiön tärkein säätelijä. Edunvalvoja voi olla todellinen henkilö tai ryhmä yksilöitä. Se voi olla myös yhteisö, kuten yritys.

Edunvalvojalla on laillinen velvollisuus hallinnoida rahastoa edunsaajien puolesta ja eduksi. Lisäksi luottamussuhteen tulee olla hyvässä uskossa. Näin ollen trusti voi toimia vain luottamusasiakirjan ja siihen liittyvän luottamuslain mukaisesti. Pääsääntöisesti edunvalvoja on säätiön varojen laillinen omistaja, mutta ei välttämättä tosiasiallinen omistaja.

Säätiö luokitellaan harkinnanvaraiseksi trustiksi, kun säätiöllä on ehdoton harkintavalta sen suhteen, kuinka trustin tuotot ja pääoma voidaan jakaa edunsaajiensa kesken.

  • Luota tekoon

Luottamusasiakirja on laillisesti sitova asiakirja, jonka on allekirjoittanut trustin luoja, joka tunnetaan myös nimellä perustaja. Se on tärkeä asiakirja, joka antaa edunvalvojalle yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka luottamusta tulee hallinnoida ja minkä tyyppisiä toimintoja se voi suorittaa. Lisäksi luottamusasiakirjassa luetellaan myös trustin edunsaajat.

  • Nimittäjä

Nimittäjä/nimeäjät ovat luonnollisia henkilöitä, joilla on valtuudet nimittää ja myöhemmin vaihtaa säätiön edunvalvoja. On tärkeää, että harkinnanvaraisella säätiöllä on aina elävä nimittäjä.

  • Jakeluminuutti

Useimmissa tilanteissa, joka vuosi joka 30. kesäkuuta, trustin on määriteltävä trustin jakokelpoiset tulot. Edunvalvojan on päätettävä, miten trustin jakokelpoiset tulot jaetaan edunsaajien kesken. Jakominuutissa tulee sisältää jaon määrät ja voitonjaon luonne, kuten luovutusvoitot ja frankeeratut voitot.

  • Edunsaajat

Edunsaajat ovat luonnollisia henkilöitä, jotka hyötyvät sijoituspääomasta ja tuloista. Tyypillisesti säätiöllä on ensisijaiset edunsaajat , jotka on määritelty säätiössä, ja loput edunsaajat liittyvät ensisijaisiin edunsaajiin tai niillä on yhteyksiä ensisijaisiin edunsaajiin. Säätiön edunsaaja voi olla myös yhteisö, esimerkiksi organisaation tai yrityksen tapauksessa.

  • Verotus

Tuloista, jotka jaetaan täysi-ikäisille edunsaajille ja edunsaajille, jotka ovat yhteisöjä, verotetaan. Toisaalta edunsaajille kohdistetuista tuloista verotetaan edunvalvojaa. Edunvalvojalle määrätään myös marginaaliverokannan yläraja verolla, mikäli säätiön tuloja ei jaeta nimetyille edunsaajille.

Jos tarvitset asiantuntija-apua harkinnanvaraisen perherahaston eri näkökohtia koskevien päätösten tekemisessä, voit ottaa yhteyttä Damalion-asiantuntijoihimme auttamaan sinua kaikissa vaiheissa. Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja luottamustuloista ja muusta.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.