Valitse sivu

Euroopan ytimessä on Luxemburg, joka on maailman toiseksi suurin rahastojen kotipaikka. Maa on erittäin houkutteleva ulkomaisille sijoittajille johtuen sen vahvasta maineesta huippuosaamisesta, tehokkuudesta, joustavuudesta ja erittäin ammattitaitoisesta rahastotoimialasta. Suurherttuakunta on myös ensisijainen lainkäyttöalue rinnakkaisten rahastorakenteiden perustamiseen eurooppalaisten sijoittajien keskuudessa. Vaikka tärkeimmät rahastorakenteet sijaitsevat muissa maissa, kuten Caymansaarilla ja Delawaressa, yksi tai useampi rinnakkainen rahasto on ihanteellisesti perustettu Luxemburgiin tai päinvastoin.

Lyhyt johdatus rinnakkaisiin rahastorakenteisiin

Rinnakkaisrahastorakenteet tarkoittavat suoria ja epäsuoria sijoituksia erillisiin rahastoihin, omistusosuuksiin tai vastaaviin rakenteisiin päärahaston rinnalla. Pohjimmiltaan rinnakkaisrahasto ja päärahasto noudattavat samanlaisia ja/tai samankaltaisia sijoituspolitiikkaa ja -strategioita. Esimerkiksi molemmat sijoittavat samojen säännösten mukaisesti samassa aikajanassa, niillä on yhteiset sijoitustavoitteet ja samat riskiprofiilit. Myös rinnakkaisissa rakenteissa on yleistä, että sitoumukset tehdään samaan aikaan samoilla ehdoilla ja investoinneilla, jotka tyypillisesti luodaan suhteellisesti.

Juridisesti perustoiminnot ovat yksi ja sama. Rinnakkais- ja päärahastojen sijoittajat yhdistetään ja heillä on sama äänioikeus. Rinnakkaisessa rahastorakenteessa hoidettavien sijoitusten tavoitteena on kohdella sijoittajia tasapuolisesti kaikissa rahastoissa.

Rinnakkaisrahaston ja päärahaston väliset erot

Erot ovat ilmeisiä rinnakkais- ja päärahastojen oikeudellisissa, toiminnallisissa, sääntely- ja toiminnallisissa näkökohdissa:

 • Luxemburgin rahasto voi olla vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, mikä tarkoittaa, että sen hoitaja on Euroopan parlamentin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin (2011/61/EU) säännösten alainen.
 • Muilla lainkäyttöalueilla, kuten Delawarella ja Caymansaarilla, sijaitsevat rahastot noudattavat erilaisia sääntelyvaatimuksia.
 • Erilaiset vaatimukset koskevat myös rinnakkaisten rahastorakenteiden sijoittajia.
 • Vaikka hallinnoitavat varat tyypillisesti yhdistetään koko rahastorakenteen koon määrittämiseksi, rinnakkais- ja päärahastot eroavat kooltaan.

Klassinen esimerkki olisi tämä – Saksassa sijaitsevaan vakuutusyhtiöön sovelletaan Saksan ja EU:n sääntelyvaatimuksia, joiden katsotaan noudattavan erilaisia sääntöjä verrattuna Singaporessa sijaitsevaan perhetoimistoon.

Luxemburgin rinnakkaisrahastorakenteen edut

 • Salli rahastojen perustajien houkutella erilaisia sijoittajia eri lainkäyttöalueilta.
 • Suurin osa eurooppalaisista sijoittajista pitää mieluummin rahastojen perustamista EU:n lainkäyttöalueilla.
 • Jotkin sijoittajat tietyissä osissa Eurooppaa saatetaan rajoittaa sijoittamaan Euroopan ulkopuolisten ajoneuvojen kautta. Toisaalta yhdysvaltalaiset sijoittajat ovat kiinnostuneita sijoittamaan Delaware- tai Cayman-ajoneuvon kautta maantieteellisen vetovoimansa ja mainittujen lainkäyttöalueiden tuntemuksensa vuoksi.
 • Luxemburgin ajoneuvot voivat sulkea pois yhdysvaltalaiset sijoittajat välttääkseen lainkäyttöalueen olemassa olevien erityisten verosääntöjen alaisia. Näin ollen Euroopan ulkopuolisille lainkäyttöalueille perustetut ajoneuvot välttävät sijoittautumista Luxemburgiin ja muihin Euroopan maihin välttääkseen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen rahastodirektiiviin (AIFMD) liittyvät sääntelykustannukset.
 • Rinnakkaiset rahastorakenteet tasoittavat tietä suurempien sitoumusten keräämiselle; siksi niissä on monipuolisempi sijoitussalkku.
 • Tämäntyyppinen rakenne mahdollistaa suurempien sijoituspoolien tehokkaan hallinnan, mikä lisää aloitteentekijän ja salkunhoitajan kannattavuutta.

Rinnakkaisrahastorakenteen tärkeimmät haasteet

 • Koska rinnakkaiset rahastorakenteet koostuvat erilaisista ajoneuvotyypeistä, jotka sijaitsevat eri lainkäyttöalueilla, sijoitusjohtajien on ylläpidettävä erilaisten lakien ja sääntelyvaatimusten pätevyyttä.
 • Rinnakkaisten rahastorakenteiden monimutkaisuuden vuoksi sijoitustenhoitajat tyypillisesti koordinoivat eri palvelutarjontaa vastaavilla lainkäyttöalueilla varmistaakseen tehokkaan ja saumattoman toiminnan.
 • Sijoittajien tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun ylläpitäminen eri ajoneuvoissa. Sijoitusjohtajien on säilytettävä johdonmukaisuus tarjoaessaan erinomaista tukea sijoittajille. Ne on saatettava ajan tasalle tiettyjen ajoneuvojen kustannuksilla rinnakkaisen rahastorakenteen sisällä.
 • Jakeluvesiputous ja äänioikeudet ovat erilaiset eri rinnakkaisrahastojen välillä.

Kaikkien näiden haasteiden vuoksi on välttämätöntä, että sijoitusjohtajien tulee toteuttaa kattava strategia ennen rinnakkaisten rahastorakenteiden käynnistämistä. Muutokset ja hyväksymiset jossain linjan alapuolella vaikeuttavat rinnakkaisten rahastorakenteiden toimintaa ja hallinnointia.

Luxemburg – ensisijainen rinnakkaisrahastorakenteen lainkäyttöalue

Helppo käyttöönotto

Sen lisäksi, että Luxemburg tunnetaan ammattimaisesta ja vakiintuneesta rahastoalasta, se tarjoaa johdonmukaisen mutta joustavan oikeudellisen ja sääntelyympäristön. Esimerkiksi kommandiittiyhtiöt noudattavat joustavia ja hallittavia säännöksiä. Suurherttuakunta tekee aloitteentekijöiden helpoksi jäsentää kommandiittiyhtiötä sen virtaviivaistetun muodollisen ja rekisteröintiprosessin ansiosta.

Erityinen kommandiittiyhtiörakenne

Luxemburg sallii erityisten kommandiittiyhtiöiden , joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä (SCSp), strukturoinnin. Useimmat aloitteentekijät tuntevat oikeudellisen muodon, koska niillä on samanlaisia piirteitä kuin Delawaren ja Caymansaarten kumppanuuksilla.

Lisäksi Luxemburgin kommandiittiyhtiöjärjestelmä tarjoaa oikeusvarmuutta. Tämä tarkoittaa, että kommandiittiyhtiöt ovat luottavaisempia toiminnassaan, koska niillä on selkeät säännöt, joita niiden on noudatettava. Kumppanuusuudistukset muissa Euroopan maissa ovat suhteellisen uusia, joten ne tarjoavat vähemmän joustavuutta kuin Luxemburg.

Suurempi joustavuus

Suurherttuakunta tarjoaa mahdollisuuden strukturoida rahastoajoneuvot rinnakkain tärkeimpien rahastovälineiden kanssa, joiden kotipaikka on Delaware, Caymansaarilla ja muilla valituilla lainkäyttöalueilla.

Monipuoliset portfolioratkaisut

Sääntelyn näkökulmasta Luxemburg tarjoaa erilaisia tuotteita, jotka ovat houkuttelevampia ja sopivat rinnakkaisiin rahastorakenteisiin. Esimerkiksi vuonna 2016 käyttöön otetulla Reserved Alternative Investment Fund -rahastolla on yhtäläisyyksiä sääntelemättömien rahastorakenteiden kanssa, mutta niillä on oltava täysin valtuutettu vaihtoehtoisten rahastojen hoitaja (AIFM) ja säilytysyhteisö.

Toisin kuin erikoistunut sijoitusrahasto (SIF), varattu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto (RAIF) ei kuitenkaan vaadi lupaa Luxemburgin rahoitussektorin valvontaviranomaiselta (CSSF). Rekisteröinti on ainoa vaatimus, joka Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahaston on täytettävä. Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -järjestelmän puitteissa voidaan perustaa useita alarahastoja. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan valvonnassa rahastosijoittajien käytettävissä on eurooppalainen passi.

Käytettävissä olevat rinnakkaisrahastorakenteet Luxemburgissa

Riippuen valuutasta ja sijoittajatyypistä rahaston perustajat voivat suosia Luxemburgissa ylläpitävää yksittäistä master-rahastoa, joka sisältää yhden tai yhdistelmän feeder -rahastoja Caymansaarilla, Delawaressa ja muilla lainkäyttöalueilla.

Luxemburg tasoittaa tietä yksinkertaistetulle salkunhoidolle , mikä eliminoi päärahaston ja rinnakkaisrahastorakenteen väliset virheet.

Ennen rahastorakenteen perustamista Luxemburgiin aloitteentekijöiden tulee ottaa huomioon sijoittajien tarpeet ja mieltymykset helpomman ja tehokkaan varainhankinnan varmistamiseksi.

Aloitteentekijöiden on myös otettava huomioon useiden rahastorakenteiden verovaikutukset sijoittajiin ja itse sijoitussalkkuun. Rinnakkaisten rahastojen monimutkaisuuden vuoksi sijoitusrahastojen hoitajien olisi otettava huomioon näiden rakenteiden ylläpidon kokonaiskustannukset.

Jos haluat lisätietoja rinnakkaisrahastorakenteesta tai jos sinulla on kysyttävää Luxemburgissa käytettävissä olevista sijoitusvälineistä, soita Damalion-asiantuntijalle jo tänään.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.