Valitse sivu

Luxemburg on suosittu maa, joka tunnetaan asiantuntevasta lainkäyttöalueen hallinnasta, omistuksesta, rahoituksesta, immateriaalioikeuksista ja yksityisestä varallisuudenhoidosta. Ulkomaiset sijoittajat muista Euroopan maista perustavat SOPARFIn ilman rajoituksia ja tyypillisesti perustavat julkisen osakeyhtiön tai yksityisen osakeyhtiön. Luxemburg on tehnyt kaksinkertaisen verotuksen sopimukset yli 44 Euroopan maan kanssa, ja EU:n jäsenvaltiot hyötyvät emoyhtiödirektiivistä sekä korko- ja rojaltimaksudirektiivistä muutamia mainitakseni.

Standardiholdingyhtiön (SOPARFI) perustamisen Luxemburgiin päätavoitteena on verotuksellinen tehokkuus yrityksen sijoittajilleen tuottaman voiton ja konsernin sisäisen rahoitustoiminnan osalta. SOPARFI-yhtiö hyötyy yhteisöveron alennuksesta sekä pääomansijoitusveron ja lähdeveron purkamisesta yhteisöille maksetuista osingoista sellaisille yhtiöille, joiden kotimaat ovat tehneet Luxemburgin kanssa kaksinkertaisen verotuksen sopimuksen.

EU:n emo-tytäryritysdirektiivi (EUPSD) ja sen vaikutukset Luxemburgin SOPARFI-järjestelmiin

EU:n vuonna 1990 voimaan tullut emo-tytäryritysdirektiivi koskee täysin verollisia Luxemburgissa asuvia yrityksiä, joka sisältää kaikki SOPARFIt. EUPSD:n sisältämät direktiivit on suunniteltu poistamaan verokysymykset voitonjaossa EU:n alueella toimivien yritysryhmien kesken. Sen päätavoitteena on estää emoyhtiöiden moninkertainen verotus monien tytäryhtiöiden tuottamien voittojen osalta.

SOPARFI-liiketoimintarakenteen tarjoama toiminta-ala on laajentunut huomattavasti. Yritykset, jotka ottavat SOPARFI-liiketoimintarakenteen, saavat suorittaa seuraavat:

  • Rahoitustoiminta
  • Immateriaalioikeuksien osto, myynti ja hyödyntäminen
  • Kiinteistöosakkeiden hankinta ja suora kiinteistökauppa

Hyödynnämme kaksinkertaista verotusta koskevia sopimuksia SOPARFI-laajennuksen jatkamiseksi

Luxemburg on tehnyt valtavan määrän kaksinkertaisen verotuksen sopimuksia (DTT) yli 80 maan kanssa EU-blokissa ja sen ulkopuolella. Se pyrkii laajentamaan sopimusverkostoaan maiden kanssa, jotka parhaillaan neuvottelevat Suurherttuakunnan kanssa. Pelkästään Euroopassa on voimassa yli 50 DTT:tä, ja SOPARFI:t saavat kaiken pääsyn kaikkiin säännöksiin, kunhan asiaankuuluvat ehdot täyttyvät.

Näillä eduilla Luxemburg on asettunut vahvasti kansainväliselle liiketoiminnalle ottamalla käyttöön verotoimenpiteitä, jotka inspiroivat sekä ulkomaille että ulkomaille suuntautuvia sijoituksia. Jos haluat lisätietoja Luxemburgin verosopimuksista ja onnistuneesta yrityksen perustamisesta Luxemburgissa, ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaan tänään.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.