Selecteer een pagina

Luxemburg is een geliefd land dat bekend staat om zijn uitgekiende jurisdictiebeheer, holding, financiering, activiteiten op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten en beheer van particulier vermogen. Buitenlandse investeerders uit andere Europese landen richten zonder beperkingen een SOPARFI op en richten doorgaans een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op. Luxemburg heeft met meer dan 44 Europese landen dubbelbelastingverdragen gesloten, waarbij de EU-lidstaten onder meer profiteren van de moeder-dochterrichtlijn en de interest- en royaltyrichtlijn.

De oprichting van een standaard-holding in Luxemburg (SOPARFI) heeft in de eerste plaats tot doel de fiscale efficiëntie van de winstuitkering van een vennootschap aan haar beleggers en van de financieringsactiviteiten binnen de groep vast te stellen. Een SOPARFI-vennootschap geniet van de vermindering van de vennootschapsbelasting, alsook van de opheffing van het kapitaalrecht en van de roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd aan entiteiten voor vennootschappen waarvan het thuisland een dubbelbelastingverdrag met Luxemburg heeft ondertekend.

EU-moeder-dochterrichtlijn (EUPSD) en de invloed ervan op Luxemburgse SOPARFI’s

De in 1990 uitgevaardigde EU-richtlijn betreffende moedermaatschappijen en dochter ondernemingen is van toepassing op volledig belastbare in Luxemburg gevestigde vennootschappen, waaronder alle SOPARFI’s. De richtlijnen in de EUPSD zijn bedoeld om een einde te maken aan belastingproblemen bij winstuitkeringen tussen groepen ondernemingen die zaken doen binnen de EU. Het hoofddoel ervan is te voorkomen dat moedermaatschappijen dubbel worden belast voor winsten die door hun vele dochterondernemingen worden gegenereerd.

Het actieterrein van de SOPARFI-bedrijfsstructuur is aanzienlijk verruimd. Ondernemingen die de SOPARFI-bedrijfsstructuur aannemen, mogen het volgende doen:

  • Financieringsactiviteiten
  • Aankoop, verkoop en gebruik van intellectuele eigendomsrechten
  • Verwerving van deelbewijzen in onroerend goed en rechtstreekse aankoop van onroerend goed

Gebruik maken van dubbele belastingverdragen voor verdere uitbreiding SOPARFI

Luxemburg heeft een enorm aantal dubbelbelastingverdragen (DTT) gesloten met meer dan 80 landen binnen en buiten het EU-blok. Zij werkt aan de uitbreiding van haar verdragennetwerk met landen waarmee het Groothertogdom momenteel in onderhandeling is. Alleen al in Europa zijn er meer dan 50 DTT’s van kracht, waarbij SOPARFI’s toegang krijgen tot alle bepalingen, zolang aan de relevante voorwaarden wordt voldaan.

Met deze voordelen heeft Luxemburg zich een vaste plaats veroverd in het internationale zakenleven door de invoering van belastingmaatregelen die zowel inkomende als uitgaande investeringen stimuleren. Neem vandaag nog contact op met een Damalion-expert voor meer informatie over Luxemburgse belastingverdragen en succesvolle bedrijfsoprichting in Luxemburg.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.