Vælg en side

Luxembourg er et populært land kendt for sin kyndige jurisdiktionsstyring, holding, finansiering, IP-rettigheder og private formueforvaltning. Udenlandske investorer fra andre europæiske lande opretter et SOPARFI uden begrænsninger og etablerer typisk et aktieselskab eller et anpartsselskab. Luxembourg har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med mere end 44 europæiske nationer , hvor EU-medlemsnationer høster fordele af moderdatterselskabsdirektivet og rente- og royaltiesdirektivet, for at nævne nogle få.

Hovedmålet med at oprette et standardholdingselskab i Luxembourg (SOPARFI) er at fastslå skatteeffektiviteten af en virksomheds tilbagebetaling af overskud til dets investorer og koncerninterne finansieringsaktiviteter. Et SOPARFI-selskab nyder godt af nedsættelsen af selskabsskat samt opløsning af kapitaltilførselsafgift og kildeskat på udbytte, der betales til enheder for selskaber, hvis hjemlande har underskrevet en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Luxembourg.

EU’s moder-datterselskabsdirektiv (EUPSD) og dets indflydelse på Luxembourg SOPARFI’er

EU’s moder-datterselskabsdirektiv , der blev vedtaget i 1990, gælder for fuldt skattepligtige luxembourgske virksomheder, som omfatter alle SOPARFI’er. Direktiverne indeholdt i EUPSD er designet til at udrydde skatteproblemer i overskudsfordelinger mellem grupper af virksomheder, der driver forretning inden for EU. Dets hovedmål er at forhindre dobbeltbeskatning af moderselskaber for overskud genereret af dets mange datterselskaber.

Omfanget af aktiviteter, der tilbydes af SOPARFIs forretningsstruktur, er blevet betydeligt udvidet. Virksomheder, der anvender SOPARFIs forretningsstruktur, har tilladelse til at udføre følgende:

  • Finansieringsaktiviteter
  • Køb, salg og udnyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
  • Erhvervelse af ejendomsaktier og direkte ejendomskøb

Udnyttelse af dobbeltbeskatningsaftaler til yderligere SOPARFI-udvidelse

Luxembourg har indgået et massivt antal dobbeltbeskatningsaftaler (DTT) med mere end 80 lande inden for og uden for EU-blokken. Det arbejder på at udvide sit traktatnetværk med lande under igangværende forhandlinger med Storhertugdømmet. Alene i Europa er der mere end 50 DTT’er i kraft, hvor SOPARFI’er får al adgang til alle bestemmelser, så længe de relevante betingelser er opfyldt.

Med disse fordele har Luxembourg positioneret sig solidt på den internationale forretningsscene med sin introduktion af skatteforanstaltninger, der inspirerer til både indgående og udgående investeringer. For at lære mere om luxembourgske skatteaftaler og succesfuld virksomhedsdannelse i Luxembourg, kontakt en Damalion-ekspert i dag.

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.