Vyberte stránku

Otevření bankovního účtu v zahraniční jurisdikci je efektivní nástroj, který soukromí investoři a podniky oceňují díky vynikající ochraně aktiv a výhodám správy majetku, které poskytuje. I když přetrvává mylná představa, že otevření mezinárodního bankovního účtu je vyhrazeno pouze ultrabohatým, více soukromých osob si uvědomuje, jak velkou hodnotu to poskytuje.

Vynikající správa majetku a ochrana majetku bude vyžadovat integrovaný holistický přístup. Nezbytnou součástí dobře zaokrouhlené strategie je otevření zahraničního účtu v zemi s dlouhou tradicí vynikajícího mezinárodního bankovního sektoru. Pokud stále potřebujete trochu popostrčit k otevření vlastního zahraničního bankovního účtu, pokračujte ve čtení.

Správa majetku a investiční plánování

Ti, kteří si otevřeli jeden nebo více mezinárodních bankovních účtů v několika jurisdikcích, mají jedno společné – všichni mají řádnou správu majetku a finanční plán. Než investujete svůj čas a úsilí do otevření bankovního účtu v daleké zemi, musíte do hloubky porozumět svému stávajícímu bohatství. Součástí správy majetku je identifikace vaší chuti k riziku a vašich investičních strategií. Koneckonců, bankovní účet si nezaložíte jen proto, abyste drželi své peníze. Vaší hlavní motivací je bezpečný růst vašich investic v jurisdikcích přívětivých pro investory.

Jedním z hlavních účelů vašeho zahraničního bankovního účtu je podpora správného využití a správy vašeho majetku. Pro tuto činnost potřebujete správné finanční poradce, kteří vám pomohou realizovat vaše plány správy majetku.

Ochrana majetku

Dalším důležitým faktorem při otevírání zahraničního bankovního účtu je ochrana majetku . Vzhledem k tomu, že osobní majetek je neustále ohrožen různými faktory, je důležité vybrat si banku, která nabízí optimální zabezpečení. Mnoho investorů otevírá mezinárodní bankovní účty kvůli nestabilní ekonomice a vysoce volatilní povaze bankovního systému v zemi bydliště. Abyste předešli obrovským ztrátám z těchto proměnných, otevření zahraničního bankovního účtu v jurisdikci s vynikající pozicí ve finančním sektoru a solidním regulačním rámcem vám pomůže zajistit optimální zabezpečení osobních aktiv v dlouhodobém horizontu. Držení svého osobního majetku na mezinárodním bankovním účtu navíc snižuje riziko ztráty osobního majetku, který jste pracně získali ze soudních sporů, rozvodů, pohledávek věřitelů, bankrotu a mnoha dalších.

Nanejvýš důležité by mělo být zavedení náležité ochrany majetku pomocí osvědčeného nástroje ochrany majetku , jako je mezinárodní bankovní účet. Mezi další nástroje ochrany majetku patří kromě domácích bankovních účtů trusty , pojištění odpovědnosti, založení společnosti s ručením omezeným a mnohé další. Pokud nevíte, jak můžete optimalizovat ochranu majetku, doporučuje se úzce spolupracovat s konzultačním odborníkem se zkušenostmi v oblasti správy majetku a ochrany majetku.

Plánování majetku a správa důvěry

Plánování majetku je zásadním prvkem správy majetku. Pro použití je klíčové, abyste byli plně připraveni na nevyhnutelné a zajistili, že váš odkaz bude pokračovat po mnoho generací. Chcete-li zachovat své dědictví, je výhodné umístit své bohatství a majetek na zahraniční bankovní účet. Vaše peněžní aktiva jsou nedílnou součástí vašeho majetku a jejich dlouhodobé držení na zahraničním bankovním účtu vám přinese úroky a umožní vám poskytnout svým blízkým více, než jste původně zamýšleli mít.

Likvidita

Je zbytečné nashromáždit velké množství bohatství, aniž byste měli možnost jej využít jakýmkoli způsobem, který si přejete. Mezinárodní bankovní účet vám umožňuje snadný přístup ke svým aktivům, ať jste kdekoli na světě. S likvidními aktivy můžete provádět malé investice, zatímco aktiva držená na vašem bankovním účtu lze strategicky spravovat s pomocí investičních poradců, aby bylo zaručeno, že si můžete užívat stabilní likvidity, ať jste kdekoli na světě.

Každá země má své vlastní jedinečné finanční prostředí, které nabízí řadu klíčových výhod a strategických řešení správy majetku. Lucembursko je jednou z mála jurisdikcí známých jako ideální jurisdikce pro mezinárodní bankovnictví pro ochranu aktiv a účely správy majetku . Otevřením bankovního účtu v Lucembursku získáte dlouhodobé výhody z ekonomického a regulačního prostředí příznivého pro investory, daňových výhod a zvýšené ochrany aktiv.

Jako přední soukromá obchodní poradenská firma budeme mít vždy na paměti nejlepší zájmy našich klientů. Ať už potřebujete otevřít mezinárodní bankovní účet v Lucembursku pro osobní použití nebo jako součást založení společnosti, můžeme vám pomoci! Chcete-li se dozvědět více o našich řešeních finančních služeb, včetně odborného poradenství při výběru jurisdikce pro otevření zahraničního bankovního účtu , ochranu majetku a správu soukromého majetku, obraťte se ještě dnes na jednoho z našich odborníků na Damalion .

Tyto informace nejsou určeny jako náhrada za konkrétní individualizovanou daňovou nebo právní radu. Doporučujeme, abyste svou konkrétní situaci prodiskutovali s kvalifikovaným daňovým nebo právním poradcem.