Oldal kiválasztása

Az elismert nemzetközi üzleti központként elismert Man-sziget egyedülálló üzleti környezetet kínál az induló vállalkozásoknak, a már működő vállalatoknak és a letelepedni szándékozó szervezeteknek.

Milyen előnyökkel jár a Man-szigeti cégalapítás?

Kedvező adórendszer:

 • a Man-szigeten progresszív jövedelemadó-rendszer működik, és a magánszemélyek esetében a legmagasabb adókulcs jelenleg 20%.
 • az ország általános társaságiadó-kulcsa 0%.
 • a Man-sziget alacsony adóztatású joghatóságként ismert, és nem vet ki tőkenyereségadót, bélyegilletéket, vagyonadót vagy örökösödési adót.
 • a hozzáadottérték-adó (HÉA) általános mértéke a Man-szigeten 20%.
 • az ország a kettős adóztatás elkerülése érdekében aktívan bővíti adóegyezmény-hálózatát.

Politikai stabilitás

A Man-sziget a brit korona önigazgatású függősége, stabil politikai és jogi rendszerrel, amely megbízható üzleti környezetet biztosít.

Vállalkozásbarát szabályozás

A Man-sziget rugalmas és vállalkozásbarát szabályozási keretrendszerrel rendelkezik, amely megkönnyíti a vállalatalapítást és -működtetést.

Adatvédelem és titoktartás

Az ország tiszteletben tartja a magánéletet és a titoktartást is, jóváhagyja a diszkrét üzleti tevékenységet, és védi a cégtulajdonosok és részvényesek személyazonosságát.

Hozzáférés az EU piacaihoz

Bár a Man-sziget nem tagja az EU-nak, vámuniót alkot az EU-val, ami a vállalatok számára potenciális hozzáférést biztosít az európai piacokhoz. Emellett előnyös vámmegállapodással rendelkezik az Egyesült Királysággal, ami viszont megkönnyíti a kereskedelmet.

Cégalapítás a Man-szigeten nem rezidensek számára

A nem rezidensek számára is lehetőség van vállalatot alapítani a Man-szigeten. Függetlenül attól, hogy Ön a Man-szigeten belül lakik-e vagy sem, a Man-szigeti cégalapítás követelményei és folyamata meglehetősen egyszerű.

Azonban függetlenül attól, hogy jelenleg hol van, számos kulcsfontosságú tényezőt kell figyelembe venni, amikor új vállalatot alapít a Man-szigeten.

Fontos megfontolások a Man-szigeti vállalkozás alapításakor

 • üzleti terv készítése és a megfelelő üzleti struktúra kiválasztása

A cégalapítási folyamat megkezdése előtt fontos, hogy jól átgondolt üzleti tervet dolgozzon ki. Bár ez időt és erőfeszítést igényelhet, a vállalat számára alapot jelent.

Miután az üzleti terv elkészült, következik a megfelelő vállalati struktúra meghatározása.

A Man-szigeten két különböző kategóriájú társasági forma létezik:

 • Az 1931. évi törvény alapján létrehozott társaságok
 • A 2006. évi törvény alapján létrehozott társaságok

Mind az 1931. évi, mind a 2006. évi társasági törvény számos lehetőséget biztosít a társasági típusok tekintetében, többek között:

 • Részvénytársaságok
 • Garantáltan korlátolt felelősségű társaságok
 • Korlátlan cégek
 • Egyedi cégnév kiválasztása

Minden vállalatnak, beleértve a Man-szigeten alapítandó vállalatokat is, egyedi és eltérő névre van szüksége. A név kiválasztásakor tehát mindenképpen ügyelni kell arra, hogy elkerüljük a meglévő vállalkozásokkal vagy kereskedelmi nevekkel való hasonlóságokat. Mielőtt tehát túlságosan belevágna a cégalapítási folyamatba, célszerű tájékozódnia a cégnyilvántartásban. Ez a lépés biztosítja, hogy a kiválasztott név elérhető legyen, megfeleljen az összes előírásnak, és megkapja a cégnyilvántartás jóváhagyását.

 • Válassza ki a bejegyzett székhely címét

Amikor a cég székhelyének címéről dönt, feltétlenül szem előtt kell tartani bizonyos követelményeket. A címnek a Man-szigeten található fizikai helynek kell lennie.

Alternatív megoldásként a manx-i cégtulajdonos választhatja a Man-szigeti székhelyű, engedéllyel rendelkező vállalati szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét is. Ezek a szolgáltatók székhelyet biztosíthatnak, és a vállalat nevében használhatják a címüket.

 • Igazgatósági követelmények

Attól függően, hogy a vállalkozást melyik társasági törvény alapján hozták létre, legalább egy, legalább 18 éves személynek kell lennie, aki felügyeli a vállalkozást. Egy 1931-es társaság esetében azonban a minimális követelmény két személy. Az érintett személynek nem kell a Man-szigeti lakosnak lennie.

A 2006. évi törvény értelmében alternatívaként lehetőség van vállalati igazgató kinevezésére, azzal a feltétellel, hogy a kinevezésre a Man-szigeti engedélyes szabályzata szerint kerül sor.

 • Bejegyzett ügynök és cégtitkár követelménye

Az alapításhoz választott társasági törvénytől függően szükség lehet egy cégtitkár vagy egy engedéllyel rendelkező rezidens ügynök kinevezésére a vállalkozás számára a Man-szigeten.

Ezeknek a személyeknek a konkrét szerepe és felelősségi köre ennek megfelelően változik, de fő céljuk a vonatkozó jogi keretnek való megfelelés biztosítása.

 • Részvények kibocsátása

Ha a választott üzleti struktúra egy “Company Limited by Shares”, akkor legalább egy részvényesnek kell lennie.

Továbbá a tulajdonos meghatározhatja a vállalat részvényeinek kezdeti értékét.

 • A társaság alapító okiratának és alapszabályának elkészítése

Ezek fontos jogi dokumentumok, amelyekre a Man-szigeti vállalat alapításakor van szükség. Az “alapító okirat” egy hivatalos nyilatkozat, amelyet az összes eredeti részvényes (más néven tag) aláír, és amely jelzi a társaság létrehozásához való hozzájárulásukat.

A második, az “alapszabály” a részvényesek és az igazgatók által közösen elfogadott módon határozza meg a vállalat irányítási, vezetési és tulajdonosi struktúráját. Tartalmazza az Igazgatóság jogait, felelősségét és hatáskörét, valamint azt az eszközt, amellyel a tagok az Igazgatóság felett ellenőrzést gyakorolhatnak.

 • Társaságiadó-regisztráció

Az adókötelezettségeknek való megfelelés fontos szempont a Man-szigeti vállalkozások működtetése során. A társaság alapításakor tehát a társaságnak be kell jelentkeznie a társasági adóra a Man-sziget megfelelő hatóságainál.

 • Adóbevallások benyújtása

A társaságnak egy meghatározott határidőre éves társasági adóbevallást kell készítenie és benyújtania.

Általában a társasági adóbevallás benyújtásának határideje a Man-szigeten egy év és egy nap a társaság számviteli időszakának lezárását követően.

Ezen információk összeállításában általában egy könyvelő segít. És ez a kötelezettség attól függetlenül érvényes, hogy a vállalat nyereséget termel-e vagy sem.

 • Bankszámla nyitása

Ha a Man-szigeten alapít egy céget, valószínűleg szüksége lesz egy bankszámlára. Bár ez a folyamat stresszes lehet, mi (Damalion) értékes segítséget tudunk nyújtani ebben a tekintetben.

Egy vállalat alapítása időigényes és néha összetett folyamat lehet, de a Damalion segítségével ez a folyamat egyszerű lehet. Vegye fel a kapcsolatot a Damalionnal most, hogy cégét a Man-szigeten alapíthassa.