Select Page

Atzīta par izcilu starptautisku uzņēmējdarbības centru, Menas sala piedāvā unikālu uzņēmējdarbības vidi gan jaunuzņēmumiem, gan jau izveidotiem uzņēmumiem un organizācijām, kas vēlas pārcelties.

Kādas ir priekšrocības, ko sniedz uzņēmuma izveide Menas salā?

labvēlīga nodokļu sistēma:

 • Menas salā darbojas progresīvā ienākuma nodokļa sistēma, un pašlaik maksimālā likme fiziskām personām ir 20 %.
 • valsts uzņēmumu ienākuma nodokļa standartlikme ir 0%.
 • Menas sala ir pazīstama kā zemo nodokļu jurisdikcija, un tajā netiek piemērots kapitāla pieauguma nodoklis, zīmognodeva, īpašuma nodoklis vai mantojuma nodoklis.
 • arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) standarta likme Menas salā ir 20%.
 • lai izvairītos no nodokļu dubultās uzlikšanas, valsts aktīvi paplašina savu nodokļu līgumu tīklu.

Politiskā stabilitāte

Menas sala ir pašpārvaldes britu Kroņa atkarīgā teritorija ar stabilu politisko un tiesisko sistēmu, kas nodrošina uzticamu uzņēmējdarbības vidi.

Uzņēmējdarbībai labvēlīgi noteikumi

Menas salā ir elastīgs un uzņēmējdarbībai draudzīgs tiesiskais regulējums, kas atvieglo uzņēmuma izveidi un darbību.

Privātums un konfidencialitāte

Valstī tiek ievērots arī privātums un konfidencialitāte, atbalstot diskrētu uzņēmējdarbību un aizsargājot uzņēmumu īpašnieku un akcionāru identitāti.

Piekļuve ES tirgiem

Lai gan Menas sala nav ES dalībvalsts, tai ir muitas savienība ar ES, kas uzņēmumiem nodrošina potenciālu piekļuvi Eiropas tirgiem. Tai ir arī izdevīgs muitas nolīgums ar Apvienoto Karalisti, kas savukārt atvieglo tirdzniecību.

Uzņēmumu dibināšana Menas salā nerezidentiem

Nerezidentiem ir iespējams dibināt uzņēmumu Menas salā. Neatkarīgi no tā, vai dzīvojat Menas salā vai ne, uzņēmuma dibināšanas prasības un process Menas salā ir diezgan vienkāršs.

Tomēr neatkarīgi no jūsu pašreizējās atrašanās vietas ir vairāki galvenie faktori, kas jāņem vērā, dibinot jaunu uzņēmumu Menas salā.

Svarīgi apsvērumi uzņēmuma dibināšanai Menas salā

 • Izveidot biznesa plānu un izvēlēties piemērotu uzņēmējdarbības struktūru.

Pirms uzņēmuma dibināšanas procesa uzsākšanas ir svarīgi izstrādāt pārdomātu biznesa plānu. Lai gan tas var prasīt laiku un pūles, tas kalpo kā uzņēmuma pamats.

Kad biznesa plāns ir gatavs, nākamais uzdevums ir noteikt atbilstošu uzņēmuma struktūru.

Menas salā ir divas atšķirīgas korporatīvo vienību kategorijas:

 • Uzņēmumi, kas izveidoti saskaņā ar 1931. gada likumu
 • Uzņēmumi, kas izveidoti saskaņā ar 2006. gada likumu

Gan 1931. gada, gan 2006. gada Uzņēmumu likumos ir paredzētas vairākas uzņēmumu veidu iespējas, tostarp:

 • Akciju sabiedrības
 • Garantiju sabiedrības
 • Neierobežoti uzņēmumi
 • Izvēlieties unikālu uzņēmuma nosaukumu

Katram uzņēmumam, tostarp Mena salā dibināmam uzņēmumam, ir nepieciešams unikāls un atšķirīgs nosaukums. Tāpēc, izvēloties nosaukumu, ir svarīgi būt uzmanīgiem, lai izvairītos no līdzības ar jau esošiem uzņēmumiem vai tirdzniecības nosaukumiem. Tāpēc, pirms uzsākt uzņēmuma dibināšanas procesu, ir ieteicams vērsties Uzņēmumu reģistrā. Šis solis nodrošina, ka izvēlētais nosaukums ir pieejams, atbilst visiem noteikumiem un var saņemt apstiprinājumu no Uzņēmumu reģistra.

 • Izvēlieties juridiskās adreses adresi

Pieņemot lēmumu par uzņēmuma juridiskās adreses izvēli, ir svarīgi ņemt vērā noteiktas prasības. Adresei jābūt fiziskai atrašanās vietai Menas salā.

Kā alternatīvu Mankas uzņēmuma īpašnieks var izvēlēties izmantot licencēta korporatīvo pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus, kas atrodas Menas salā. Šie pakalpojumu sniedzēji var nodrošināt juridisko adresi un izmantot tās adresi uzņēmuma vārdā.

 • Prasības attiecībā uz direktora amatu

Atkarībā no tā, saskaņā ar kuru Uzņēmējdarbības likumu uzņēmums ir izveidots, ir jābūt vismaz vienai personai, kas ir vismaz 18 gadus veca un kas pārraudzīs uzņēmumu. Tomēr 1931. gada uzņēmuma gadījumā minimālā prasība ir divas personas. Šai personai nav jābūt Menas salas rezidentam.

Alternatīvi saskaņā ar 2006. gada likumu ir iespējams iecelt korporatīvo direktoru ar nosacījumu, ka iecelšana notiek saskaņā ar Menas salas licences turētāja noteikumiem.

 • Prasība par reģistrēto aģentu un uzņēmuma sekretāru

Atkarībā no tā, kurš Uzņēmumu likums ir izvēlēts uzņēmuma dibināšanai, var būt nepieciešams iecelt uzņēmuma sekretāru vai licencētu pastāvīgo pārstāvi Menas salā.

Šo personu konkrētās funkcijas un pienākumi attiecīgi atšķiras, taču to galvenais mērķis ir nodrošināt atbilstību attiecīgajam tiesiskajam regulējumam.

 • Akciju emisija

Ja izvēlētā uzņēmējdarbības struktūra ir “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar akcijām”, jābūt vismaz vienam akcionāram.

Turklāt īpašnieks var noteikt uzņēmuma akciju sākotnējo vērtību.

 • Uzņēmuma dibināšanas līguma un statūtu sagatavošana.

Tie ir svarīgi juridiskie dokumenti, kas nepieciešami, dibinot uzņēmumu Menas salā. Statūti ir oficiāls paziņojums, ko paraksta visi sākotnējie akcionāri, saukti arī par dalībniekiem, un kas apliecina viņu piekrišanu uzņēmuma dibināšanai.

Otrajā, “statūtos”, ir izklāstīta uzņēmuma pārvaldība, vadība un īpašumtiesību struktūra, par ko savstarpēji vienojušies akcionāri un direktori. Tas ietver direktoru tiesības, pienākumus un pilnvaras, kā arī līdzekļus, ar kuru palīdzību locekļi var kontrolēt direktoru padomi.

 • Reģistrācija uzņēmumu ienākuma nodoklim

Nodokļu saistību ievērošana ir svarīgs uzņēmējdarbības veikšanas aspekts Menas salā. Tāpēc pēc dibināšanas uzņēmumam ir jāreģistrējas uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksai attiecīgajās Menas salas iestādēs.

 • Nodokļu deklarāciju iesniegšana

Uzņēmumam ir jāsagatavo un līdz noteiktam termiņam jāiesniedz gada uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija.

Kopumā termiņš uzņēmuma nodokļu deklarācijas iesniegšanai Menas salā ir viens gads un viena diena pēc uzņēmuma pārskata perioda beigām.

Šo informāciju parasti palīdz apkopot grāmatvedis. Un šis pienākums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai uzņēmums gūst peļņu vai nē.

 • Bankas konta atvēršana

Dibinot uzņēmumu Menas salā, jums, visticamāk, būs nepieciešams bankas konts. Lai gan šis process var būt stresains, mēs (Damalion) varam sniegt vērtīgu palīdzību šajā jomā.

Uzņēmuma dibināšana var būt laikietilpīgs un dažkārt sarežģīts process, taču ar Damalion palīdzību tas var būt vienkāršs process. Sazinieties ar Damalion, lai izveidotu savu uzņēmumu Menas salā.