Vælg en side

Isle of Man er anerkendt som et anerkendt internationalt forretningscenter og tilbyder et unikt erhvervsmiljø for nystartede virksomheder, etablerede virksomheder og organisationer, der ønsker at flytte.

Hvad er fordelene ved at oprette et selskab på Isle of Man?

Et gunstigt skattesystem:

 • Isle of Man har et progressivt indkomstskattesystem, og den højeste sats for fysiske personer er i øjeblikket 20 %.
 • landets standardsats for selskabsskat er 0 %.
 • Isle of Man er kendt for at være en jurisdiktion med lav beskatning, og der opkræves ikke kapitalgevinstskat, stempelafgift, formueskat eller arveafgift.
 • Desuden er standardmomssatsen for moms på Isle of Man 20 %.
 • har landet også aktivt udvidet sit netværk af skatteaftaler for at undgå dobbeltbeskatning.

Politisk stabilitet

Isle of Man er et selvstyrende britisk krondependence med et stabilt politisk og juridisk system, som giver et pålideligt erhvervsmiljø.

Erhvervsvenlige regler

Isle of Man har et fleksibelt og erhvervsvenligt regelsæt, som gør det lettere at oprette og drive en virksomhed.

Privatliv og fortrolighed

Landet respekterer også privatlivets fred og fortrolighed, idet det godkender diskrete forretningsaktiviteter og beskytter virksomhedsejeres og aktionærers identitet.

Adgang til EU-markederne

Selv om øen Man ikke er medlem af EU, har den en toldunion med EU, hvilket giver virksomheder potentiel adgang til de europæiske markeder. Det har også en fordelagtig toldaftale med Det Forenede Kongerige, hvilket igen letter handelen.

Selskabsdannelse på Isle of Man for ikke-bosiddende

Det er muligt for ikke-bosiddende personer at oprette et selskab på Isle of Man. Uanset om du er bosat inden for øens grænser eller ej, er kravene og processen for selskabsdannelse på Isle of Man ret ligetil.

Uanset hvor du befinder dig, er der dog flere vigtige faktorer, som du skal overveje, når du opretter et nyt selskab på Isle of Man.

Vigtige overvejelser i forbindelse med etablering af en virksomhed på Isle of Man

 • Udarbejdelse af en forretningsplan og valg af den rette virksomhedsstruktur

Før du begynder processen med at oprette en virksomhed, er det vigtigt at udarbejde en velgennemtænkt forretningsplan. Selv om det kan kræve tid og kræfter, er det et fundament for virksomheden.

Når forretningsplanen er klar, er det næste skridt at fastlægge en passende virksomhedsstruktur.

Isle of Man tilbyder to forskellige kategorier af selskaber:

 • Selskaber oprettet i henhold til loven af 1931
 • Selskaber oprettet i henhold til loven af 2006

Både 1931- og 2006-selskabslovene giver flere muligheder for selskabstyper, herunder:

 • Aktieselskaber med begrænset ansvar
 • Selskaber med begrænset ansvar
 • Ubegrænset virksomheder
 • Vælg et unikt firmanavn

Alle virksomheder, også dem, der skal etableres på Isle of Man, har brug for et unikt og anderledes navn. Det er derfor vigtigt at være forsigtig, når man vælger et navn, så man undgår ligheder med eksisterende virksomheder eller handelsnavne. Så før du går for langt ind i processen med at oprette et selskab, er det tilrådeligt at tjekke med selskabsregistret. Dette trin sikrer, at det valgte navn er tilgængeligt, at det er i overensstemmelse med alle regler og kan godkendes af selskabsregistret.

 • Vælg en adresse til dit registrerede kontor

Når man skal vælge en adresse til selskabets registrerede kontor, er det vigtigt at være opmærksom på visse krav. Adressen skal være et fysisk sted på Isle of Man.

Alternativt kan ejeren af en virksomhed på Manx vælge at benytte sig af en licenseret Corporate Service Provider med base på Isle of Man. Disse udbydere kan stille et registreret kontor til rådighed og bruge deres adresse på vegne af virksomheden.

 • Krav til bestyrelsesposter

Afhængigt af hvilken selskabslov virksomheden er oprettet i, skal der være mindst én person på mindst 18 år, som skal føre tilsyn med virksomheden. For et 1931-selskab er minimumskravet dog to personer. Det er ikke nødvendigt, at denne person/personer er bosiddende på Isle of Man.

Alternativt er det i henhold til loven fra 2006 muligt at udnævne en virksomhedsdirektør på betingelse af, at udnævnelsen sker i overensstemmelse med reglerne for en indehaver af en licens fra Isle of Man.

 • Krav om registreret agent og selskabssekretær

Afhængigt af den valgte selskabslov for inkorporering kan det være nødvendigt at udpege enten en selskabsekretær eller en licenseret residerende agent for virksomheden på Isle of Man.

Disse personers specifikke rolle og ansvarsområder vil variere i overensstemmelse hermed, men deres hovedformål er at sikre overholdelse af de relevante retlige rammer.

 • Udstedelse af aktier

Hvis den valgte virksomhedsstruktur er et “Company Limited by Shares”, skal der være mindst én aktionær.

Desuden kan ejeren selv bestemme den oprindelige værdi af selskabets aktier.

 • Udarbejdelse af selskabets stiftelsesdokument og vedtægter

Det er vigtige juridiske dokumenter, der er nødvendige, når man opretter et selskab på Isle of Man. Vedtægterne er en formel erklæring, der er underskrevet af alle de oprindelige aktionærer, også kaldet medlemmer, og som viser deres samtykke til at oprette selskabet.

Den anden, “vedtægterne”, beskriver selskabets styring, ledelse og ejerstruktur, som aktionærerne og bestyrelsesmedlemmerne i fællesskab har aftalt. Den omfatter bestyrelsesmedlemmernes rettigheder, ansvar og beføjelser samt de midler, hvormed medlemmerne kan udøve kontrol over bestyrelsen.

 • Registrering til selskabsskat

Overholdelse af skatteforpligtelser er et vigtigt aspekt af at drive virksomhed på Isle of Man. Ved stiftelsen er det derfor nødvendigt, at selskabet registrerer sig for Corporation Tax hos de relevante myndigheder på Isle of Man.

 • Indgivelse af selvangivelser

Virksomheden skal udarbejde og indsende en årlig selvangivelse inden for en bestemt frist.

Generelt er fristen for indsendelse af en selvangivelse på Isle of Man fastsat til et år og en dag efter afslutningen af virksomhedens regnskabsperiode.

En revisor vil normalt hjælpe med at indsamle disse oplysninger. Og denne forpligtelse gælder, uanset om virksomheden genererer overskud eller ej.

 • Åbning af en bankkonto

Når du opretter et selskab på Isle of Man, er det sandsynligt, at du skal bruge en bankkonto. Selv om denne proces kan være stressende, kan vi (Damalion) yde værdifuld hjælp i dette aspekt.

At oprette et selskab kan være en tidskrævende og til tider kompleks proces, men med Damalion ved din side kan det være en ukompliceret proces. Kontakt Damalion nu for at etablere din virksomhed på Isle of Man.