Valitse sivu

Mansaari on tunnustettu kansainväliseksi liiketoimintakeskukseksi, ja se tarjoaa ainutlaatuisen liiketoimintaympäristön aloittaville yrityksille, vakiintuneille yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat siirtää toimintansa muualle.

Mitä hyötyä yrityksen perustamisesta Mansaarelle on?

Suotuisa verotusjärjestelmä:

 • Mansaarella on progressiivinen tuloverojärjestelmä, ja yksityishenkilöiden ylin verokanta on tällä hetkellä 20 prosenttia.
 • maan yleinen yhteisöverokanta on 0 %.
 • Mansaari on tunnettu matalan verotuksen alueena, eikä siellä peritä pääomavoittoveroa, leimaveroa, varallisuusveroa tai perintöveroa.
 • Lisäksi Mansaaren yleinen arvonlisäverokanta on 20 prosenttia.
 • maa on myös aktiivisesti laajentanut verosopimusverkostoaan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi.

Poliittinen vakaus

Mansaari on itsehallinnollinen Ison-Britannian kruunun riippuvuusalue, jonka poliittinen ja oikeudellinen järjestelmä on vakaa ja joka tarjoaa luotettavan liiketoimintaympäristön.

Yritysystävälliset säännökset

Mansaaren sääntelykehys on joustava ja yritysystävällinen, mikä helpottaa yrityksen perustamista ja toimintaa.

Yksityisyys ja luottamuksellisuus

Maa kunnioittaa myös yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta, hyväksyy huomaamattoman liiketoiminnan ja suojaa yrityksen omistajien ja osakkeenomistajien henkilöllisyyttä.

Pääsy EU:n markkinoille

Vaikka Mansaari ei ole EU:n jäsen, se on tulliliitossa EU:n kanssa, mikä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden päästä Euroopan markkinoille. Sillä on myös hyödyllinen tullisopimus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, mikä puolestaan helpottaa kauppaa.

Yrityksen perustaminen Mansaarella muille kuin asukkaille

Muualla kuin Mansaarella asuvien on mahdollista perustaa yhtiö Mansaarelle. Riippumatta siitä, asutko Mansaaren rajojen sisäpuolella vai et, Mansaarella yrityksen perustamista koskevat vaatimukset ja prosessi ovat melko yksinkertaiset.

Nykyisestä sijainnistasi riippumatta on kuitenkin useita keskeisiä tekijöitä, jotka on otettava huomioon perustettaessa uutta yritystä Mansaarelle.

Tärkeitä näkökohtia yrityksen perustamiseksi Mansaarelle

 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja sopivan liiketoimintarakenteen valitseminen.

Ennen yrityksen perustamisprosessin aloittamista on tärkeää laatia hyvin harkittu liiketoimintasuunnitelma. Vaikka tämä saattaa vaatia aikaa ja vaivaa, se toimii yrityksen perustana.

Kun liiketoimintasuunnitelma on valmis, seuraavaksi on määriteltävä sopiva yritysrakenne.

Mansaarella on kaksi erilaista yritysluokkaa:

 • Vuoden 1931 lain nojalla perustetut yritykset
 • Vuoden 2006 lain nojalla perustetut yritykset

Sekä vuoden 1931 että vuoden 2006 yhtiölaissa on useita vaihtoehtoja yhtiömuodoille, muun muassa seuraavat:

 • Osakeyhtiöt
 • Takuuyhtiöt
 • Rajoittamattomat yritykset
 • Valitse yksilöllinen yrityksen nimi

Jokainen yritys, myös Mansaarelle perustettava yritys, tarvitsee yksilöllisen ja erilaisen nimen. Nimeä valittaessa on siis oltava varovainen, jotta vältetään samankaltaisuudet olemassa olevien yritysten tai toiminimien kanssa. Ennen kuin lähdet liikaa liikkeelle yrityksen perustamisprosessista, on siis suositeltavaa tarkistaa asia yritysrekisteristä. Tässä vaiheessa varmistetaan, että valittu nimi on käytettävissä, että se on kaikkien säännösten mukainen ja että se voidaan hyväksyä kaupparekisterissä.

 • Valitse kotipaikan osoite

Kun päätetään yrityksen kotipaikan osoitteesta, on tärkeää pitää mielessä tietyt vaatimukset. Osoitteen on oltava Mansaarella sijaitseva fyysinen sijaintipaikka.

Vaihtoehtoisesti manxilainen yrityksen omistaja voi halutessaan käyttää Mansaarella sijaitsevan, toimiluvan saaneen yrityspalvelujen tarjoajan palveluja. Nämä palveluntarjoajat voivat tarjota rekisteröidyn toimipaikan ja käyttää osoitettaan yrityksen puolesta.

 • Johtajuutta koskevat vaatimukset

Riippuen siitä, minkä yhtiölain mukaan yritys on perustettu, yrityksellä on oltava vähintään yksi vähintään 18-vuotias henkilö, joka valvoo yritystä. Vuoden 1931 yhtiön tapauksessa vähimmäisvaatimus on kuitenkin kaksi henkilöä. Henkilön ei tarvitse asua Mansaarella.

Vaihtoehtoisesti vuoden 2006 lain nojalla on mahdollista nimittää yritysjohtaja sillä edellytyksellä, että nimitys tehdään Mansaaren toimiluvan haltijan sääntöjen mukaisesti.

 • Rekisteröidyn asiamiehen ja yhtiön sihteerin vaatimus

Riippuen yhtiöittämistä varten valitusta Companies Act -laista voi olla tarpeen nimetä joko yhtiön sihteeri tai lisensoitu residenssiasiamies Mansaarelle.

Näiden henkilöiden tehtävät ja vastuualueet vaihtelevat vastaavasti, mutta heidän pääasiallisena tehtävänään on varmistaa asiaankuuluvan oikeudellisen kehyksen noudattaminen.

 • Osakkeiden liikkeeseenlasku

Jos valittu yritysmuoto on “Company Limited by Shares”, osakkaita on oltava vähintään yksi.

Lisäksi omistaja voi määrittää yrityksen osakkeiden lähtöarvon.

 • Yhtiön perustamiskirjan ja yhtiöjärjestyksen laatiminen.

Nämä ovat tärkeitä oikeudellisia asiakirjoja, joita tarvitaan, kun perustetaan yritys Mansaarelle. Yhtiöjärjestys on kaikkien alkuperäisten osakkeenomistajien, joita kutsutaan myös jäseniksi, allekirjoittama virallinen ilmoitus, jossa he antavat suostumuksensa yhtiön perustamiseen.

Toisessa, yhtiöjärjestyksessä, esitetään yhtiön hallinto-, johtamis- ja omistusrakenne, josta osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenet ovat yhdessä sopineet. Se sisältää hallituksen jäsenten oikeudet, velvollisuudet ja valtuudet sekä keinot, joilla jäsenet voivat valvoa hallitusta.

 • Rekisteröinti yhtiöverotusta varten

Verovelvoitteiden noudattaminen on tärkeä osa liiketoiminnan harjoittamista Mansaarella. Yhtiön on siis perustamisen jälkeen rekisteröidyttävä yhtiöverotusta varten Mansaaren toimivaltaisille viranomaisille.

 • Veroilmoitusten tekeminen

Yrityksen on laadittava ja jätettävä vuotuinen yhtiöveroilmoitus tiettyyn määräaikaan mennessä.

Yleensä yritysveroilmoituksen jättämisen määräaika Mansaarella on yksi vuosi ja yksi päivä yrityksen tilikauden päättymisen jälkeen.

Kirjanpitäjä auttaa yleensä näiden tietojen kokoamisessa. Tämä velvoite koskee myös sitä, tuottaako yritys voittoa vai ei.

 • Pankkitilin avaaminen

Kun perustat yrityksen Mansaarelle, tarvitset todennäköisesti pankkitilin. Vaikka tämä prosessi voi olla stressaava, me (Damalion) voimme tarjota arvokasta apua tässä asiassa.

Yhtiön perustaminen voi olla aikaa vievä ja joskus monimutkainen prosessi, mutta kun Damalion on rinnallasi, se voi olla suoraviivainen prosessi. Ota yhteyttä Damalioniin nyt, jos haluat perustaa yrityksesi Mansaarelle.