Select Page

Küprose usalduse moodustamine

KÜPROSE TRUST
Usalduse tüüp Express Trust Implied Trust Fikseeritud usaldus Heategevusfond
Õige usaldusseadus: Küprose rahvusvaheliste usaldusfondide seadus (muudatus) 2012. aastal
Usalduse kestus (võimaluse korral piiramatu) 21 aastat ja võib kesta kuni 100 aastat
Usalduse praktiline kasutamine: Usaldusvara ei tohi hõlmata ühtegi Küprosel asuvat kinnisvara.
Nimi ja keel: Inglise
Usalduse loomise aeg: 1 nädal
Minimaalsed riigilõivud: 430 eurot
Kirje avalikus registris: Küprose usaldusfondi registreerimine ei ole kohustuslik ühegi seadusjärgse asutuse juures.
Registreerimine – hoiustamine Ei
Erinõue usaldusisiku kohta (kohaliku elaniku nõue): Vähemalt üks usaldusisikutest peaks olema Küprose alaline elanik
Usaldusisik Nõutav on Euroopa Majanduspiirkonna elanik (jah/ei) Ei, kuid vähemalt üks usaldusisik peab kogu usaldusperioodi jooksul elama Küprosel.
Usaldusisik juriidilise või füüsilise isikuna: võib olla juriidiline või füüsiline isik
Settlor võib olla ainus kasusaaja: Jah
Juurdepääs topeltmaksustamise vältimise lepingule: Ei
Maksustamine: Mitte ühtegi
Asutaja võlausaldajad: (maksimaalne nõudeperiood) Usalduse kehtivust ei mõjuta asutaja hilisem pankrot või likvideerimine, tingimusel et vara võõrandamise eesmärk ei olnud asutaja võlausaldajate petmine. Igal juhul peavad halduri vastu algatatud toimingud toimuma kahe aasta jooksul alates vara üleandmise kuupäevast.
Asuniku pärijad: (maksimaalne nõudeperiood) 100 aastat
Kasuliku omaniku avalikustamine ettevõtte registripidajale: Ei
Iga-aastane raamatupidamine: Jah
Kontode esitamine: Ei

Anname endast parima, et jälgida selle jurisdiktsiooni vastavust OECD ja teiste rahvusvaheliste institutsioonide ja riikide uusimatele rahvusvahelistele eeskirjadele.

Damalion võib igal ajal oma äranägemisel ja ilma põhjuseta keelduda klientide mis tahes nõudmisest selle jurisdiktsiooni kohta.

11 + 9 =