Valitse sivu

Turkin yrityksen perustaminen

:
Turkki
Entiteettityyppi: Osakeyhtiö (LLC) Osakeyhtiö (JSC)
Lain tyyppi: Turkin kauppakoodi numero 6102 ("TCC") Turkin kauppakoodi numero 6102 ("TCC")
Hyllyyrityksen saatavuus: Joo Joo
Perustamisaikataulu: 3 viikkoa 4 viikkoa
Valtion vähimmäismaksut: 3100TL (220EUR) 3800TL (270EUR)
Säännöllinen yhtiövero: 25 % 25 %
Pääsy kaksinkertaiseen verotukseen: Joo Joo
Liikkeeseen laskettu vähimmäispääoma 10 000TL (720EUR) 50 000 TL (3 600 euroa)
Perustettaessa maksettu vähimmäispääoma: Ei mitään 25 %
Vaadittu osakkeenomistajien vähimmäismääräYksi Yksi
Haltijaosakkeet Kyllä (mutta tällaisten osakkeiden väärinkäytön estämiseksi ne on muunnettava nimetyiksi osakkeiksi) Kyllä (mutta tällaisten osakkeiden väärinkäytön estämiseksi ne on muunnettava nimetyiksi osakkeiksi)
Hallintaosakkeenomistajat sallittu Joo Joo
Johtajien vähimmäismäärä Yksi Yksi
Yritysjohtajat sallittu Joo Joo
Paikallisia ohjaajia tarvitaan Ei (muilta kuin Turkin kansalaisilta vaaditaan työlupa) Ei (muilta kuin Turkin kansalaisilta vaaditaan työlupa)
Paikallinen kokous vaaditaan Kyllä (Niin usein kuin yrityksen sisäinen toiminta vaatii) Kyllä (Niin usein kuin yrityksen sisäinen toiminta vaatii)
Tarvitaan yrityksen sihteeri Ei pakollinen Ei pakollinen
Yhtiökokoukset Kyllä, (Pakollinen yhtiökokous pitäminen tietyllä asialistalla 3 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä) Kyllä, (Pakollinen yhtiökokous pitäminen tietyllä asialistalla 3 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä)
Paikallinen rekisteröity toimipaikka vaaditaan Kyllä (se on pakollinen) Kyllä (se on pakollinen)
Exchange Control: Ei olemassa Ei olemassa
Todellisen edunsaajan ilmoittaminen yrityksen rekisterinpitäjälle Kyllä (luonnollinen henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat kaupparekisteriin rekisteröidyn yhtiön käyttämällä suoraan tai välillisesti omistusosuutta riittävässä määrin osakkeista tai äänistä tai osallistumalla yhtiön omaan pääomaan) Kyllä, (luonnollinen henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat kaupparekisteriin merkittyä yhtiötä käyttämällä suoraan tai välillisesti omistusosuutta riittävässä määrin osakkeiden tai äänimäärästä tai osallistumalla yhtiön omaan pääomaan )
Hallituksen johtajien rekisteri Kyllä (Turkin kaupparekisterissä) Kyllä (Turkin kaupparekisterissä)
Vuosittainen palautus Kyllä, vuosittain Kyllä, vuosittain
Tilien toimittaminen Kyllä (kunkin tilikauden lopussa) Kyllä (kunkin tilikauden lopussa)
Tarkastaa Joo Joo
Kotipaikan vaihto sallittu Joo Joo

Teemme parhaamme valvoaksemme, että tämä lainkäyttöalue on OECD:n ja muiden kansainvälisten instituutioiden ja maiden uusimpien kansainvälisten määräysten mukainen.

Damalion voi milloin tahansa hylätä asiakkaan tätä lainkäyttöaluetta koskevat vaatimukset oman harkintansa mukaan ja ilman velvollisuutta antaa mitään syytä.

15 + 4 =