Обрати сторінку

Розкриття потенціалу сек’юритизації в Люксембурзі

У постійно мінливому ландшафті фінансових інструментів люксембурзькі інструменти сек’юритизації (SV ) стали надійними суб’єктами, що відіграють ключову роль у диверсифікації інвестиційних портфелів. Ці юридичні особи, створені компаніями та їхніми дочірніми підприємствами, використовують капітал, продажі та ліквідні активи для створення інвестиційних можливостей для третіх сторін, одночасно захищаючи материнську компанію від кредитних ризиків.

Зростання люксембурзьких інструментів сек’юритизації

З роками люксембурзькі компанії визнали стратегічну важливість інструментів сек’юритизації (SV ) у своїх фінансових операціях. Про цю тенденцію свідчить зростаюча популярність цих транспортних засобів у регіоні. Репутація Люксембургу як фінансового центру ще більше підкріплюється його процвітаючим сектором сек’юритизації та фінансових операцій. Останні звіти свідчать про реєстрацію близько 1000 СВ, і очікується подальше зростання в найближчому майбутньому.

Правовий ландшафт сек’юритизації в Люксембурзі

У Люксембурзі сек’юритизація охоплює два фундаментальні аспекти: зобов’язання та активи третіх осіб і створення класичних структур ринкового капіталу. Зобов’язання та активи включають фінансові інструменти, що належать третім особам або безпосередньо компанії, гарантуючи як основну суму, так і дохідність цих фінансових вимог.

З іншого боку, класичні ринкові структури капіталу, забезпечені ДЦП, ізолюють їх від ризиків банкрутства. Ці структури часто базуються на матеріальних активах або портфелях, створених для забезпечення безпеки. Однак портфелі з одним активом, як правило, вважаються менш ризикованими, ніж ті, що включають зобов’язання перед третіми особами, з огляду на притаманну їм ліквідність і волатильність, пов’язану з різними активами при сек’юритизації.

Реалізація транзакцій залежить від ретельного аналізу структурних можливостей. Нещодавні зміни в законодавчій базі надали СГ більшу гнучкість у придбанні активів, як прямо, так і опосередковано, зі значною свободою дій у цьому процесі.

Джерела фінансування механізму сек’юритизації

Інструменти сек’юритизації в Люксембурзі охоплюють широкий спектр фінансових активів, включаючи ринкові акції та пайові облігації, захищаючи їх від різних ризиків, пов’язаних з прибутковістю. Боргові цінні папери становлять значну частину фінансових інструментів, які використовують СВ, що значно зменшує ризик банкрутства та підпорядковує їх іноземному законодавству, яке визначає безпеку інвестицій.

Багатосторонній торговельний механізм євро (Euro Multilateral Trading Facility, Euro MTF) та Люксембурзька фондова біржа, що є частиною європейського регульованого ринку, забезпечують платформи для торгівлі цими фінансовими інструментами як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях. Крім того, СГ можуть отримати доступ до фінансування через запозичення або внутрішньогрупове фінансування, що розширює їхні фінансові ресурси та усуває обмеження, які існували раніше.

Можливості для інвесторів у Люксембурзі

Інвестування в люксембурзькі інструменти сек’юритизації (SV) має гнучкі та необмежені умови, а відповідні інвестори не підпадають під жодні юридичні обмеження. Однак іноземні інвестори повинні бути обізнані із законодавством про фінансові інструменти, що застосовується до них. Така гнучкість сприяла привабливості Люксембургу як хабу для СЦ.

Створення механізму сек’юритизації в Люксембурзі

Створення SV (сек’юритизаційного інструменту) в Люксембурзі пропонує кілька варіантів, включаючи товариства з обмеженою відповідальністю (Sàrl), публічні акціонерні товариства (SA), кооперативні товариства (SCOA), спільне володіння активами, повні товариства (SNC), спрощені товариства з обмеженою відповідальністю або спеціальні товариства (SCS або SCSp), а також об’єднані товариства, що випускають акції (SCA). Хоча корпорації становлять більшість люксембурзьких SV, деякі інвестори можуть віддати перевагу гнучкій структурі, яку пропонують партнерства.

Закон про сек’юритизацію дозволяє створювати окремі відділення в межах SV, забезпечуючи чітке розділення активів і зобов’язань, пов’язаних з кожним відділенням. Така сегрегація надає інвесторам і кредиторам конкретні права і вимоги, обмежені активами відповідного відділення, що забезпечує вищий рівень захисту. Крім того, ця поправка надає більше автономії у затвердженні фінансової звітності та розподілі прибутку в межах кожного відділення.

Регулювання та зобов’язання щодо звітності

Регуляторне середовище для СГ в Люксембурзі переважно схиляється до відсутності регулювання. СГ підлягають регулюванню лише в тому випадку, якщо вони пропонують фінансові інструменти населенню на постійній основі. Однак сам по собі лістинг SV на фондовій біржі не означає автоматичної готовності до публічного розміщення. Класифікація як публічної пропозиції залежить від характеру посередника, який бере участь у розповсюдженні.

Дотримання зобов’язань зі звітності має вирішальне значення для забезпечення прозорості та дотримання нормативних вимог.

Податковий режим для люксембурзьких компаній

Податкова система Люксембургу для СЦ – це багатогранний ландшафт, що охоплює різні податки та міркування:

  1. Податок на прибуток підприємств (CIT): Люксембурзькі БТ, створені як компанії, підлягають сплаті податку на прибуток підприємств за стандартною ставкою 18,19%, включаючи 7% надбавку на солідарність. Однак ефективне податкове планування може зменшити ці податкові зобов’язання за рахунок відрахувань відсотків, дивідендів та інших виплат власникам цінних паперів або кредиторам.
  2. Податок на чисте багатство (NWT): Сховища, на балансі яких значна частка (90% або більше) фінансових активів та банківських готівкових коштів, можуть бути об’єктом щорічного мінімального податку на чисте майно в розмірі 4,815 євро. СГ, які не відповідають цим критеріям, можуть стикатися з різними ставками ППП залежно від їхніх загальних валових активів.
  3. Податково прозорі структури: Деякі структури СВ працюють як податково прозорі інструменти, коли інвестори несуть податкові зобов’язання з отриманого доходу, а не саме СВ.
  4. Законодавство про трансфертне ціноутворення: Люксембурзьке законодавство про трансфертне ціноутворення, зокрема, статті 56 та 56 bis Закону Люксембургу про податок на прибуток, встановлюють конкретні вимоги до СЦ, що впливають на їхні податкові міркування та договірні домовленості.
  5. Регуляторний вплив: Регуляторні зміни, такі як Директива про боротьбу з ухиленням від сплати податків (ATAD) та поправки до неї (ATAD I і II), а також Багатосторонній інструмент (MLI), впливають на податковий ландшафт для СЦ, що вимагає ретельного дотримання вимог та планування.

Навігація податковим режимом Люксембургу

Незважаючи на складний податковий режим, люксембурзькі СГ користуються певними перевагами, включаючи звільнення від співвідношення боргу до власного капіталу, яке чітко не визначено в податковому законодавстві. Така гнучкість дозволяє СГ ефективно оптимізувати свої податкові структури.

Для операцій інвестиційних холдингів співвідношення боргу до власного капіталу 85/15 слугує безпечною гаванню для СОПАРФІ, що призводить до потенційного підвищення ефективності СВ порівняно з іншими фінансовими структурами. Крім того, розгалужена мережа угод про уникнення подвійного оподаткування Люксембургу надає доступ до директив та регламентів ЄС.

Регуляторні виклики та глобальний контекст

Люксембурзькі СГ повинні відповідати міжнародним нормам, що постійно змінюються, включаючи Тест на основну мету (PPT), заходи з обмеження переваг (LOB) та вплив Багатостороннього інструменту (MLI). Ці зміни спрямовані на підтримання балансу між дотриманням міжнародних податкових норм та адаптивністю, необхідною для збереження привабливості Люксембургу як країни призначення для операцій із сек’юритизації.

Елементи, що впливають на успішне впровадження ППП, включають політичну стабільність, кваліфіковану багатомовну робочу силу, надійні керівні принципи сек’юритизації активів та розгалужену мережу угод про уникнення подвійного оподаткування. Таке поєднання факторів гарантує, що СГ відповідають критеріям для отримання договірних пільг, зберігаючи при цьому гнучкість у своїй діяльності.

Трансфертне ціноутворення і не тільки

Податкові органи Люксембургу посилили свою увагу до операцій з пов’язаними сторонами у зв’язку з розвитком законодавства про трансфертне ціноутворення. Хоча ці зміни можуть мати обмежені практичні наслідки для ЮВ, вони підкреслюють важливість дотримання норм та договірних аспектів.

Насамкінець, люксембурзькі SV відіграють ключову роль у диверсифікації інвестиційних можливостей, використовуючи надійну правову базу та гнучкий податковий режим. Хоча навігація в заплутаній павутині нормативно-правових актів та міжнародної податкової динаміки є складним завданням, вона також відкриває можливості для інноваційних рішень та стратегічного фінансового планування. Оскільки Люксембург продовжує адаптуватися до світових стандартів, що розвиваються, СВ залишаються життєво важливим компонентом фінансового ландшафту, пропонуючи інвесторам безпечну та універсальну платформу для операцій сек’юритизації.

Для отримання допомоги у створенні вашого механізму сек’юритизації в Люксембурзі та орієнтуванні в складнощах його правової та податкової системи, звертайтеся до Дамаліона Люксембург. Наше підприємницьке мислення та досвід допоможуть вам розкрити весь потенціал вашої бізнес-моделі, забезпечивши стійке створення вартості.

Зверніться до експерта Damalion вже сьогодні, щоб зареєструвати свій інструмент сек’юритизації та розпочати подорож фінансовими інноваціями.