Selectează o Pagină

Eliberarea potențialului securitizării în Luxemburg

În peisajul în continuă evoluție al instrumentelor financiare, vehiculele de securitizare luxemburgheze (SV) au apărut ca entități solide, jucând un rol esențial în diversificarea portofoliilor de investiții. Aceste vehicule deținute în mod legal, înființate de societăți și de filialele acestora, utilizează capitalul, vânzările și activele lichide pentru a crea oportunități de investiții pentru terți, protejând în același timp societatea-mamă împotriva riscurilor de credit.

Ascensiunea vehiculelor de securitizare din Luxemburg

De-a lungul anilor, companiile cu sediul în Luxemburg au recunoscut importanța strategică a vehiculelor de securitizare (SV ) în cadrul operațiunilor lor financiare. Această tendință este exemplificată de popularitatea tot mai mare a acestor vehicule în regiune. Reputația Luxemburgului ca putere financiară este întărită și mai mult de sectorul său înfloritor de securitizare și tranzacții financiare. Rapoartele recente indică înregistrarea a aproximativ 1 000 de VS, cu așteptări de creștere în viitorul apropiat.

Peisajul juridic al securitizării în Luxemburg

În Luxemburg, securitizarea cuprinde două aspecte fundamentale: pasivele și activele terților și crearea unor structuri clasice de capital de piață. Pasivele și activele implică instrumente financiare deținute de terți sau deținute direct de societate, care garantează atât valoarea principală, cât și randamentul acestor creanțe financiare.

Pe de altă parte, structurile clasice de capital de piață, garantate de VS, le protejează de riscurile de faliment. Aceste structuri se bazează adesea pe active tangibile sau portofolii concepute pentru a asigura securitatea. Cu toate acestea, portofoliile cu un singur activ sunt considerate, în general, mai puțin riscante decât cele care implică pasive de la terți, având în vedere lichiditatea și volatilitatea inerente asociate diferitelor active în securitizare.

Punerea în aplicare a tranzacțiilor este condiționată de o analiză meticuloasă a posibilităților structurale. Modificările recente ale cadrului juridic au acordat SV o mai mare flexibilitate în achiziționarea de active, atât direct, cât și indirect, cu o marjă de manevră semnificativă în acest proces.

Surse de finanțare a vehiculelor de securitizare

Vehiculele de securitizare din Luxemburg cuprind o gamă variată de active financiare, inclusiv acțiuni de piață și obligațiuni de capital, asigurându-le împotriva diferitelor riscuri legate de randament. Titlurile de creanță constituie o parte substanțială a instrumentelor financiare utilizate de SV, ceea ce reduce semnificativ riscul de faliment și le supune legislației străine care determină securitatea investițiilor.

Euro Multilateral Trading Facility (Euro MTF) și Bursa de Valori din Luxemburg, parte a pieței europene reglementate, oferă platforme pentru tranzacționarea acestor instrumente financiare, atât la nivel național, cât și internațional. În plus, SV pot avea acces la finanțare prin împrumuturi sau prin finanțare intragrup, extinzându-și astfel resursele financiare și eliminând restricțiile care existau anterior.

Oportunități pentru investitori în Luxemburg

Investițiile în vehiculele de securitizare (SV) din Luxemburg se bucură de un mediu flexibil și fără restricții, investitorii eligibili nefiind supuși niciunei limitări legale. Cu toate acestea, investitorii străini trebuie să fie conștienți de legislația privind instrumentele financiare care li se aplică. Această flexibilitate a contribuit la atractivitatea Luxemburgului ca centru pentru SV.

Înființarea unui vehicul de securitizare în Luxemburg

Înființarea unui SV (vehicul de securitizare) în Luxemburg oferă mai multe posibilități, inclusiv societăți cu răspundere limitată( Sàrl), societăți pe acțiuni (SA), societăți cooperative (SCOA), coproprietate de active, societăți în nume colectiv (SNC), societăți în comandită simplă sau speciale (SCS sau SCSp) și societăți constituite în societăți comerciale care emit acțiuni (SCA). În timp ce societățile comerciale reprezintă majoritatea SV luxemburgheze, unii investitori pot prefera structura adaptabilă oferită de parteneriate.

Legea privind securitizarea permite crearea de compartimente separate în cadrul unui SV, asigurând separarea distinctă a activelor și pasivelor asociate fiecărui compartiment. Această segregare acordă investitorilor și creditorilor drepturi și creanțe specifice limitate la activele compartimentului respectiv, oferind un nivel mai ridicat de protecție. În plus, această modificare permite o mai mare autonomie în ceea ce privește autorizarea situațiilor financiare și distribuirea profitului în cadrul fiecărui compartiment.

Obligațiile de reglementare și de raportare

Mediul de reglementare pentru SV din Luxemburg este predominant orientat spre nereglementare. SV fac obiectul reglementării numai dacă oferă instrumente financiare publicului în mod continuu. Cu toate acestea, simpla listare a unui SV la o bursă de valori nu implică în mod automat pregătirea pentru o ofertă publică. Clasificarea ca ofertă publică depinde de natura intermediarului implicat în distribuție.

Respectarea obligațiilor de raportare este esențială pentru a asigura transparența și respectarea reglementărilor.

Regimul fiscal pentru SV luxemburgheze

Cadrul fiscal luxemburghez pentru SV este un peisaj cu multiple fațete care cuprinde diverse impozite și considerații:

  1. Impozitul pe profit (CIT): SV luxemburgheze înființate ca societăți comerciale sunt supuse impozitului pe profit, cu o rată standard de 18,19%, inclusiv o suprataxă de solidaritate de 7%. Cu toate acestea, o planificare fiscală eficientă poate atenua această obligație fiscală prin deduceri pentru dobânzi, dividende și alte plăți către deținătorii de titluri de valoare sau creditori.
  2. Impozitul pe averea netă (NWT): SV care au în bilanț o proporție substanțială (90% sau mai mult) de active financiare eligibile și de numerar bancar pot fi supuse unui impozit anual minim de 4.815 euro. SV care nu îndeplinesc acest criteriu se pot confrunta cu diferite rate NWT în funcție de activele lor brute totale.
  3. Vehicule transparente din punct de vedere fiscal: Unele structuri de SV funcționează ca vehicule transparente din punct de vedere fiscal, investitorii suportând mai degrabă obligațiile fiscale pentru veniturile generate decât SV în sine.
  4. Legile privind prețurile de transfer: Legislația luxemburgheză privind prețurile de transfer, în special articolele 56 și 56 bis din Legea luxemburgheză privind impozitul pe venit, introduce cerințe specifice pentru societățile de investiții, care au un impact asupra considerațiilor fiscale și a acordurilor convenționale ale acestora.
  5. Impactul regulamentului: Evoluțiile de reglementare, cum ar fi Directiva privind combaterea evaziunii fiscale (ATAD) și modificările acesteia (ATAD I și II), precum și Instrumentul multilateral (Multilateral Instrument – MLI), influențează peisajul fiscal pentru societățile de investiții, necesitând o conformitate și o planificare atentă.

Navigarea în regimul fiscal din Luxemburg

În ciuda regimului fiscal complicat, societățile de investiții luxemburgheze beneficiază de anumite avantaje, inclusiv de scutiri privind raportul dintre datorii și capitaluri proprii, care nu sunt definite în mod explicit în legislația fiscală. Această flexibilitate permite SV să își optimizeze eficient structurile fiscale.

Pentru operațiunile de holdinguri de investiții, un raport datorii/capitaluri proprii de 85/15 servește ca o zonă de siguranță pentru SOPARFI, ceea ce duce la potențiale câștiguri de eficiență pentru SV în comparație cu alte structuri financiare. În plus, rețeaua extinsă de convenții de evitare a dublei impuneri din Luxemburg le oferă societăților de servicii fiscale accesul la directivele și reglementările UE.

Provocări de reglementare și context global

SV luxemburgheze trebuie să se confrunte cu reglementările internaționale în evoluție, inclusiv cu testul scopului principal (PPT), cu măsurile de limitare a beneficiilor (LOB) și cu impactul Instrumentului multilateral (MLI). Aceste evoluții urmăresc să mențină un echilibru între conformitatea fiscală internațională și adaptabilitatea necesară pentru a menține atracția Luxemburgului ca destinație pentru tranzacțiile de securitizare.

Printre elementele care influențează implementarea cu succes a PPT se numără stabilitatea politică, o forță de muncă multilingvă calificată, orientări credibile privind securizarea activelor și o rețea extinsă de tratate de evitare a dublei impuneri. Această confluență de factori asigură faptul că SV îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de beneficiile tratatului, menținând în același timp flexibilitatea în operațiunile lor.

Prețurile de transfer și dincolo de acestea

Autoritățile fiscale luxemburgheze și-au intensificat atenția asupra tranzacțiilor între părți afiliate din cauza evoluției legislației privind prețurile de transfer. În timp ce aceste evoluții pot avea implicații practice limitate pentru SV, ele subliniază importanța considerațiilor legate de conformitate și de tratate.

În concluzie, societățile de investiții luxemburgheze joacă un rol esențial în diversificarea oportunităților de investiții, beneficiind de un cadru juridic solid și de un regim fiscal flexibil. În timp ce navigarea în rețeaua complexă de reglementări și dinamica fiscală internațională reprezintă o provocare, aceasta oferă, de asemenea, oportunități pentru soluții inovatoare și planificare financiară strategică. Pe măsură ce Luxemburgul continuă să se adapteze la standardele globale în continuă evoluție, SV rămân o componentă vitală a peisajului financiar, oferind investitorilor o platformă sigură și versatilă pentru tranzacțiile de securitizare.

Pentru asistență în stabilirea instrumentului de securitizare în Luxemburg și pentru a naviga prin complexitatea cadrului juridic și fiscal al acestuia, contactați Damalion Luxembourg. Mentalitatea și expertiza noastră antreprenorială vă vor ajuta să deblocați întregul potențial al modelului dumneavoastră de afaceri, asigurând crearea de valoare durabilă.

Contactați astăzi expertul Damalion pentru a vă înregistra vehiculul de securitizare și pentru a porni într-o călătorie a inovației financiare.