Selecteer een pagina

Het potentieel van securitisatie in Luxemburg ontsluiten

In het voortdurend veranderende landschap van financiële instrumenten hebben Luxemburgse securitisatievehikels (SV’s) zich ontpopt als robuuste entiteiten die een centrale rol spelen in de diversificatie van beleggingsportefeuilles. Deze legale vehikels, opgericht door bedrijven en hun dochterondernemingen, maken gebruik van kapitaal, verkoop en liquide middelen om investeringsmogelijkheden voor derden te creëren en tegelijkertijd het moederbedrijf te beschermen tegen kredietrisico’s.

De opkomst van Luxemburgse securitisatievehikels

In de loop der jaren hebben in Luxemburg gevestigde bedrijven het strategische belang van securitisatievehikels (SV’s) in hun financiële activiteiten erkend. Deze trend wordt geïllustreerd door de toenemende populariteit van deze voertuigen in de regio. De reputatie van Luxemburg als financieel centrum wordt verder versterkt door de bloeiende securitisatie- en financiële transactiesector. Recente rapporten wijzen op de registratie van ongeveer 1000 SV’s, met verwachtingen van verdere groei in de nabije toekomst.

Het juridische landschap van securitisatie in Luxemburg

In Luxemburg omvat securitisatie twee fundamentele aspecten: verplichtingen en activa van derden en het opzetten van klassieke marktkapitaalstructuren. Verplichtingen en activa hebben betrekking op financiële instrumenten die worden aangehouden door derden of die rechtstreeks eigendom zijn van het bedrijf en die zowel de hoofdsom als het rendement van deze financiële vorderingen garanderen.

Aan de andere kant isoleren klassieke marktkapitaalstructuren, die verzekerd zijn door SV’s, hen van faillissementsrisico’s. Deze structuren zijn vaak geworteld in tastbare activa of portefeuilles die ontworpen zijn om veiligheid te garanderen. Portefeuilles met enkelvoudige activa worden over het algemeen echter als minder risicovol beschouwd dan portefeuilles met verplichtingen jegens derden, gezien de inherente liquiditeit en volatiliteit van de verschillende activa in securitisatie.

De implementatie van transacties is afhankelijk van een nauwgezette analyse van structurele mogelijkheden. Recente wijzigingen in het wettelijke kader hebben SV’s meer flexibiliteit gegeven bij het verwerven van activa, zowel direct als indirect, met aanzienlijke speelruimte in het proces.

Securitisatie Voertuig Financieringsbronnen

Effectiseringsvehikels in Luxemburg omvatten een divers scala aan financiële activa, waaronder marktaandelen en aandelenobligaties, en beschermen deze tegen verschillende rendementsrisico’s. Schuldbewijzen vormen een aanzienlijk deel van de financiële instrumenten die gebruikt worden door SV’s, waardoor het risico op faillissement aanzienlijk kleiner wordt en ze onderworpen zijn aan de buitenlandse wetgeving die de investeringszekerheid bepaalt.

De Euro Multilateral Trading Facility (Euro MTF) en de Luxemburgse beurs, die deel uitmaken van de Europese gereglementeerde markt, bieden platforms voor de handel in deze financiële instrumenten, zowel nationaal als internationaal. Bovendien kunnen SV’s toegang krijgen tot financiering door leningen of financiering binnen de groep, waardoor hun financiële middelen worden uitgebreid en de beperkingen die voorheen van kracht waren, worden opgeheven.

Investeerdersmogelijkheden in Luxemburg

Beleggen in Luxemburgse securitisatievehikels (SV’s) geniet van een flexibele en onbeperkte omgeving, waarbij in aanmerking komende beleggers niet onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen. Buitenlandse investeerders moeten echter op de hoogte zijn van de wetgeving voor financiële instrumenten die op hen van toepassing is. Deze flexibiliteit heeft bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van Luxemburg als hub voor SV’s.

Een securitisatie-instrument opzetten in Luxemburg

Het oprichten van een SV (securitisatievehikel) in Luxemburg biedt verschillende mogelijkheden, waaronder naamloze vennootschappen (Sàrl), naamloze vennootschappen (SA), coöperatieve vennootschappen (SCOA), mede-eigendom van activa, vennootschappen onder firma (SNC), vereenvoudigde commanditaire of speciale vennootschappen (SCS of SCSp) en vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die aandelen uitgeven (SCA). Hoewel de meerderheid van de Luxemburgse SV’s vennootschappen zijn, geven sommige beleggers misschien de voorkeur aan de aanpasbare structuur die partnerschappen bieden.

De Securitization Law staat de creatie van afzonderlijke compartimenten binnen een SV toe, waarbij een duidelijke scheiding van de activa en passiva van elk compartiment wordt gegarandeerd. Deze scheiding verleent beleggers en schuldeisers specifieke rechten en vorderingen die beperkt zijn tot de activa van het respectieve compartiment, wat een hoger beschermingsniveau biedt. Daarnaast zorgt deze wijziging voor meer autonomie bij het goedkeuren van financiële overzichten en het verdelen van de winst binnen elk compartiment.

Regelgeving en rapportageverplichtingen

De regelgeving voor SV’s in Luxemburg is overwegend niet-regulerend. SV’s zijn alleen onderworpen aan regulering als ze doorlopend financiële instrumenten aanbieden aan het publiek. De loutere notering van een SV op een effectenbeurs betekent echter niet automatisch dat de SV klaar is voor een openbaar bod. De classificatie als een publiek aanbod hangt af van de aard van de tussenpersoon die betrokken is bij de distributie.

Naleving van de rapportageverplichtingen is cruciaal om transparantie en naleving van de regelgeving te garanderen.

Belastingregime voor Luxemburgse SV’s

Het Luxemburgse belastingkader voor SV’s is een veelzijdig landschap dat verschillende belastingen en overwegingen omvat:

  1. Vennootschapsbelasting (CIT): Luxemburgse SV’s die zijn opgezet als bedrijven zijn onderworpen aan CIT, met een standaardtarief van 18,19%, inclusief een solidariteitstoeslag van 7%. Effectieve belastingplanning kan deze belastingverplichting echter verminderen door aftrek van rente, dividenden en andere betalingen aan effectenhouders of schuldeisers.
  2. Netto Vermogensbelasting (NWT): SV’s met een substantieel deel (90% of meer) in aanmerking komende financiële activa en bankkas op hun balans kunnen onderworpen worden aan een jaarlijkse minimum NWT van 4.815 euro. SV’s die niet aan deze criteria voldoen, kunnen te maken krijgen met verschillende NWT-tarieven op basis van hun totale brutoactiva.
  3. Fiscaal transparante vehikels: Sommige SV-structuren werken als fiscaal transparante vehikels, waarbij investeerders de belasting betalen op gegenereerde inkomsten in plaats van de SV zelf.
  4. Wetten inzake verrekenprijzen: De Luxemburgse wetgeving inzake verrekenprijzen, in het bijzonder artikel 56 en 56 bis van de Luxemburgse wet op de inkomstenbelasting, introduceert specifieke vereisten voor SV’s, die hun belastingoverwegingen en verdragsregelingen beïnvloeden.
  5. Invloed van regelgeving: Ontwikkelingen in de regelgeving, zoals de Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) en zijn amendementen (ATAD I en II), evenals het Multilateraal Instrument (MLI), beïnvloeden het belastinglandschap voor SV’s en vereisen zorgvuldige naleving en planning.

Navigeren door het belastingregime van Luxemburg

Ondanks het ingewikkelde belastingregime profiteren de Luxemburgse SV’s van bepaalde voordelen, waaronder vrijstellingen van schuld/aandelenratio’s, die niet expliciet zijn gedefinieerd in de belastingwetgeving. Dankzij deze flexibiliteit kunnen SV’s hun belastingstructuren effectief optimaliseren.

Voor beleggingsholdings dient een 85/15 verhouding tussen vreemd en eigen vermogen als veilige haven voor SOPARFI’s, wat leidt tot potentiële efficiëntiewinst voor SV’s in vergelijking met andere financiële structuren. Daarnaast biedt het uitgebreide Luxemburgse netwerk van dubbele belastingverdragen SV’s toegang tot EU-richtlijnen en EU-regelgeving.

Uitdagingen op het gebied van regelgeving en wereldwijde context

Luxemburgse SV’s moeten worstelen met de veranderende internationale regelgeving, waaronder de Principal Purpose Test (PPT), maatregelen voor het beperken van voordelen (LOB) en de impact van het Multilateraal Instrument (MLI). Deze ontwikkelingen proberen een evenwicht te bewaren tussen internationale naleving van de belastingwetgeving en het aanpassingsvermogen dat nodig is om de aantrekkingskracht van Luxemburg als bestemming voor securitisatietransacties te behouden.

Elementen die van invloed zijn op de succesvolle implementatie van PPT zijn onder andere politieke stabiliteit, een bekwaam meertalig personeelsbestand, geloofwaardige richtlijnen voor het securitiseren van activa en een uitgebreid netwerk van dubbele belastingverdragen. Deze samenloop van factoren zorgt ervoor dat SV’s voldoen aan de criteria voor verdragsvoordelen en toch flexibel kunnen blijven opereren.

Verrekenprijzen en verder

De Luxemburgse belastingdienst is zich meer gaan richten op transacties tussen verbonden partijen als gevolg van de veranderende wetgeving op het gebied van verrekenprijzen. Hoewel deze ontwikkelingen beperkte praktische gevolgen kunnen hebben voor SV’s, onderstrepen ze het belang van naleving en verdragsoverwegingen.

Samenvattend kunnen we stellen dat Luxemburgse SV’s een cruciale rol spelen in het diversifiëren van beleggingsmogelijkheden door gebruik te maken van een robuust wettelijk kader en een flexibel belastingregime. Hoewel het navigeren door het ingewikkelde web van regelgeving en internationale belastingdynamiek uitdagingen met zich meebrengt, biedt het ook kansen voor innovatieve oplossingen en strategische financiële planning. Terwijl Luxemburg zich blijft aanpassen aan de veranderende wereldwijde normen, blijven SV’s een vitaal onderdeel van het financiële landschap en bieden ze beleggers een veilig en veelzijdig platform voor securitisatietransacties.

Neem contact op met Damalion Luxemburg voor hulp bij het opzetten van uw securitisatievehikel in Luxemburg en bij het navigeren door de complexiteit van het juridische en fiscale kader. Onze ondernemersmentaliteit en -expertise helpen je het volledige potentieel van je bedrijfsmodel te ontsluiten, zodat je duurzame waarde creëert.

Neem vandaag nog contact op met uw Damalion-expert om uw effectiseringsvehikel te registreren en te beginnen aan een reis vol financiële innovatie.