Selecteer een pagina

De modernisering van de Luxemburgseeffectiseringswet is op 21 mei 2021 voorgelegd aan de Kamer van Afgevaardigden. Met de wijzigingen wordt beoogd het Groothertogdom nog meer te profileren als een rechtsgebied bij uitstek voor een breed scala van transacties en investeringsmogelijkheden.

Dankzij de Securitisatiewet kunnen in Luxemburg gevestigde ondernemingen en fondsen veel voordeel halen uit het betrouwbare en flexibele karakter van de securitisatie-instrumenten in het land. De voorgestelde wijzigingen die in de effectenwetgeving moeten worden opgenomen, behelzen een verdere verhoging van de flexibiliteit, een mondiaal bereik en een versterking van de sleutelkenmerken.

De inherente kenmerken, voordelen en verlichting die het Wetsvoorstel biedt, zijn beschikbaar voor bestaande en opkomende securitisatie-instrumenten. Het maakt de weg vrij voor betere mogelijkheden om de algehele securitisatieregeling in Luxemburg te verbeteren door de financieringsregelingen voor securitisatievennootschappen uit te breiden en het proces voor de securitisatie van activa te stroomlijnen.

Oprichting van een luchtvaartmaatschappij onder de Luxemburgse wet op de effectisering

Hoewel de effectiseringswet in 2004 werd ingevoerd, is het pas de laatste jaren dat effectiseringsondernemingen in het Groothertogdom exponentieel zijn gegroeid. De sterkte van het politieke, wettelijke en regelgevende kader van het land, in combinatie met het aantrekkelijke belastingstelsel, biedt internationale investeerders meer mogelijkheden om hun luchtvaartbedrijf efficiënt en vlot op te richten.

Momenteel kunnen de beveiligingsondernemingen in Luxemburg die voor de oprichting van luchtvaartmaatschappijen worden gebruikt, verschillende rechtsvormen hebben, waaronder

 • Naamloze Vennootschap (S.A.)
 • Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (S.à r.l.)

De rechtsvorm van een luchtvaartmaatschappij zal voor een eigenaar van een vliegtuig of een achtergestelde leninggever de rol van aandeelhouder vervullen.

Krachtens de bepalingen van de Securitisatiewet kan een effectiseringsinstrument een of meer compartimenten of compartimenten omvatten. Deze compartimenten bevatten gewoonlijk verschillende soorten activa en passiva van de beleggers.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan bijvoorbeeld meerdere compartimenten oprichten om een of meer vliegtuigen te herbergen. Hoewel een compartiment of compartiment geen unieke rechtspersoonlijkheid heeft, worden de activa erin beschermd door de regels van de Securitisatiewet.

Uitstekende bescherming voor luchtvaartmaatschappij-investeerders

De Securitisatiewet werd strategisch ontworpen om de integriteit van een securitisatievennootschap en haar vele beleggers te vrijwaren, en wel om de volgende redenen:

 • Geen beperkingen op het type belegger. Particulieren en institutionele beleggers kunnen in Luxemburg een luchtvaartmaatschappij oprichten.
 • Effectiseringsondernemingen behoeven geen rechtstreeks toezicht van de Commissie van toezicht op de financiële sector (CSSF), tenzij een effectiseringsonderneming een vergunning verkrijgt om doorlopend effecten aan het publiek uit te geven.
 • Ruimere werkingssfeer of toegestane activiteiten voor securitisatieondernemingen om van te profiteren.
 • De securitisatie-instrumenten en de respectieve compartimenten krijgen een hoger veiligheidsniveau.

Niveau van bescherming voor effectiseringsondernemingen

 • De rechten van schuldeisers en beleggers zijn beperkt tot hun activa binnen een securitisatie-instrument.
 • Securitisatiefondsen en -maatschappijen mogen de activa toewijzen op basis van hun respectieve statuten.
 • Een luchtvaartmaatschappij in het kader van een effectiseringsonderneming heeft niet de mogelijkheid bescherming te verlenen op haar activa, noch kan zij activa overdragen om redenen van garantie, behalve om verplichtingen onder haar investeerders veilig te stellen.

In het geval van een luchtvaartmaatschappij kan zij geen zekerheden aan een vliegtuigfinancier verstrekken voor transacties die betrekking hebben op traditionele schuldfinancieringsregelingen.

Krachtens het Luxemburgse recht kunnen investeerders in vliegtuigen en schuldeisers overeenkomen achterstellingsovereenkomsten en overeenkomsten inzake niet-invordering te sluiten. Activiteiten die in strijd zijn met deze overeenkomsten zullen als nietig worden beschouwd. Gezien de ernstige gevolgen van achterstelling en niet-inwilliging van een verzoek, wordt vliegtuigfinanciers aanbevolen hun situatie te beoordelen alvorens in te gaan op dergelijke verzoeken.

Bescherming voor Compartimenten of Compartimenten

Eenvoudig gezegd, een compartiment van een effectiseringsvehikel heeft geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid. De activa zijn beperkt tot een compartiment zoals voorgeschreven door de Securitisatiewet. Het geniet bescherming tegen inmenging van derde schuldeisers en beleggers die tot andere compartimenten of compartimenten behoren.

Investeerders en crediteuren genieten de volgende voordelen uit hoofde van de wet op de securitisatie:

 • De rechten van schuldeisers en investeerders zijn beperkt tot deze activa binnen het compartiment waartoe zij behoren.
 • Securitisatie compartiment activa zijn beschikbaar om te voldoen aan de behoeften van haar eigen investeerders en schuldeisers.
 • Elk compartiment binnen een securitisatiefonds of -maatschappij staat los van elkaar, tenzij anders vermeld in de statuten van een luchtvaartmaatschappij.
 • Hetzelfde beginsel is van toepassing in geval van insolventie. Compartimenten zijn beschermd tegen problemen die zich in andere compartimenten of subfondsen binnen een securitisatieonderneming voordoen.

Belastingregeling voor effectiseringsinstrumenten in Luxemburg

Het belastingregime dat van toepassing is op beveiligingsondernemingen maakt het een aantrekkelijke optie om een luchtvaartmaatschappij in het Groothertogdom op te richten. Het land is volledig belastingneutraal in vergelijking met andere rechtsgebieden met een even grote bevolking voor de oprichting van een vliegtuigmaatschappij.

Dit zijn de belangrijkste verkoopargumenten van de Luxemburgse Securitisatiewet voor effectiseringsondernemingen:

 • Vliegtuigmaatschappijen worden weliswaar belast met vennootschapsbelasting, maar al het geld dat wordt uitgekeerd aan investeerders en kredieten wordt geboekt als rente op schulden. Dit betekent dat alle inkomsten volledig fiscaal aftrekbaar zullen zijn.
 • Uitkeringen onder beleggers van een securitisatievennootschap zijn vrijgesteld van Luxemburgse bronbelasting.

Wat de bedrijfsstructuur en het investeringstype betreft, hebben investeerders die in een vliegtuigmaatschappij willen investeren, uitstekende opties om uit te kiezen. Beleggers kunnen op een eenvoudige en ongecompliceerde manier beleggingen op meerdere vliegtuigen plaatsen. Het belastingneutrale landschap en de afscherming van zowel activa als insolventie maken het tot de perfecte securitisatie-onderneming voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Neem vandaag nog contact op met een van onze Damalion-experts voor meer informatie over effectiseringsondernemingen en over hoe u een luchtvaartmaatschappij in Luxemburg kunt registreren.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.