Selecteer een pagina

Luxemburg is een van de belangrijkste securitisatiecentra in Europa. Het uitstekende en flexibele juridische en fiscale kader, dat is aangepast aan de behoeften van investeerders en SV’s en dat een breed scala aan efficiënte structureringsinstrumenten biedt, zijn enkele van de factoren die daartoe bijdragen.

De Luxemburgse wet van 22 maart 2004 betreffende securitisatie, zoals gewijzigd (bij de wet van 25 februari 2022) de Securitisatiewet) die Luxemburgse securitisatie-instrumenten (SV’s) wettelijk regelt, is al jaren van kracht en is een hoeksteen van succes geworden voor Luxemburg als prominent centrum voor securitisatie en gestructureerde financieringstransacties.

De wet definieert securitisatie als een systeem waarbij een securitisatie-instrument verwerft of neemt de risico’s verbonden aan vorderingen, aan andere goederen of aan verplichtingen van derden of die inherent zijn aan alle of een deel van de activiteiten van derden, door effecten uit te geven waarvan de waarde of het rendement van die risico’s afhangt.

Kenmerken van effectisering in Luxemburg

De effectiseringswetDe securitisatiewet stimuleert de securitisatieactiviteiten in Luxemburg met een alomvattend, aanpasbaar en concurrerend juridisch, regelgevend en fiscaal kader. Het praktische gebruik van securitisatie omvat, maar is niet beperkt tot: Securitisatie van een portefeuille van effecten, en effectisering van onroerend goed
Toepasselijke wetgevingDe Luxemburgse wet van 22 maart 2004 betreffende securitisatie, zoals gewijzigd (de securitisatiewet)
In aanmerking komende beleggersIn het algemeen onbeperkt, omdat het voertuig al dan niet gereglementeerd kan zijn.
In aanmerking komende activaIn het algemeen onbeperkt.
Juridische vormEen SV kan worden gestructureerd als een onderneming of als een fonds met één of meer eigenaren. Een securitisatie-instrument (SV) in de vorm van een vennootschap kan als volgt worden opgericht naamloze vennootschap (société anonyme) commanditaire vennootschap op aandelen (société en commandite par actions) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société à responsabilité limitée) gewone commanditaire vennootschap (société en commandite simple) vereenvoudigde naamloze naamloze vennootschap (société par actions simplifiées) bijzondere commanditaire vennootschap (société en commandite spéciale) coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société coopérative organisée comme une société anonyme) of commanditaire vennootschap (société en nom collectif)
RisicospreidingNiet nodig.
Gescheiden compartimentenJa, er bestaat een mogelijkheid om binnen een SV gescheiden compartimenten te creëren die elk een bepaald deel van de activa en passiva van het securitisatievehikel (SV) vertegenwoordigen.
KapitaalvereistenEr is geen minimumkapitaalvereiste, indien het securitisatie-instrument wordt opgericht
als een fonds. Maar het minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap en een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bedraagt respectievelijk 31.000 euro en 12.500 euro.
Recht op dubbele belastingverdragen en EU-richtlijnenJa.
Europees paspoortNee (tenzij het onder de volledige AIFMD-regeling valt).
BelastingenHet effectiseringsvehikel (SV) in de vorm van een vennootschap is volledig onderworpen aan de Luxemburgse vennootschapsbelasting (CIT) en gemeentelijke bedrijfsbelasting (MBT) op zijn wereldwijde inkomsten. Het algemene percentage is 24,94%. SV’s zijn niet onderworpen aan inschrijvingstaks en vermogensbelasting. Zij zijn ook niet onderworpen aan bronbelasting, tenzij de EU-spaarrichtlijn van toepassing is.
Vergunning en toezicht door de CSSFNiet vereist, tenzij er doorlopend effecten aan het publiek worden uitgegeven.
Mogelijkheid tot noteringJa, er is een mogelijkheid tot notering.
BeheerSV’s kunnen worden bestuurd door een directie, een raad van bestuur, een of meer managers, partners, een voorzitter of een directeur.
Vereiste dienstverlenersBeheersmaatschappij Onafhankelijke accountant

Samen met de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, zoals gewijzigd (de vennootschapswet), heeft de securitisatiewet een betrouwbaar en investeerdersvriendelijk juridisch en fiscaal kader voor securitisatietransacties door Luxemburgse SV’s met een hoge mate van flexibiliteit tot stand gebracht.

Damalion biedt een waaier van diensten aan, waaronder maar niet beperkt tot de oprichting van uw beleggingsfonds in Luxemburg. Neem nu contact op met uw Damalion-expert om uw activiteiten vanuit Luxemburg op te zetten en te beheren.