Velg en side

Luxembourg er et av de primære verdipapiriseringsknutepunktene i Europa. Dens enestående og fleksible juridiske og skattemessige rammeverk, som er tilpasset behovene til investorer og SV-er og gir en bred samling av effektive struktureringsverktøy, er noen av faktorene som bidrar til dette.

De Luxembourg lov av 22. mars 2004 om verdipapirisering, som endret (ved lov av 25. februar 2022) verdipapiriseringsloven) som lover Luxembourg securitisation vehicles (SVs) har vært i kraft i mange år nå, og det har blitt en hjørnestein for suksess for Luxembourg som et fremtredende senter for verdipapirisering og strukturerte finanstransaksjoner .

Loven definerer verdipapirisering som et system der en verdipapirisering kjøretøy oppnår eller påtar seg risikoen knyttet til krav, andre varer eller ansvar fra tredjeparter eller iboende til hele eller deler av aktivitetene utført av tredjeparter ved å utstede verdipapirer hvis verdi eller avkastning avhenger av slike risikoer.

Funksjoner ved verdipapirisering i Luxembourg

VerdipapiriseringslovenVerdipapiriseringsloven oppfordrer til verdipapiriseringsvirksomhet i Luxembourg med et omfattende, tilpasningsdyktig og konkurransedyktig juridisk, regulatorisk og skattemessig rammeverk. Den praktiske bruken av verdipapirisering inkluderer, men ikke begrenset til: verdipapirisering av en portefølje av verdipapirer og verdipapirisering av eiendom
Gjeldende lovverkLuxembourg-loven av 22. mars 2004 om verdipapirisering, som endret (verdipapiriseringsloven)
Kvalifiserte investorerGenerelt ubegrenset, da kjøretøyet kan være regulert eller uregulert.
Kvalifiserte eiendelerGenerelt ubegrenset.
Juridisk formEt SV kan være bygget opp som et selskap eller som et fond bestående av ett eller flere eierskap. Et verdipapiriseringskjøretøy (SV) i selskapsform kan opprettes som følgende: allmennaksjeselskap (société anonyme) aksjeselskap aksjeselskap (société en commandite par actions) privat aksjeselskap (société à responsabilité limitée) felles kommandittselskap (société en commandite simple) forenklet allmennaksjeselskap (société par actions simplifiées) spesielt kommandittselskap (société en commandite spéciale) samvirkeselskap organisert som et allmennaksjeselskap (société coopérative organisée comme une société anonyme) eller unlimited company (société en nom collectif)
RisikospredningIkke obligatorisk
Segregerte romJa, det er en mulighet for å opprette segregerte rom i en SV, som hver representerer en viss del av eiendelene og forpliktelsene til verdipapiriseringsbilen (SV) .
KapitalkravDet er ingen minimumskapitalkrav dersom verdipapiriseringsbilen er satt opp
som et fond. Men minimumsaksjekapitalen for en société anonyme og en société à responsabilité limitée er henholdsvis EUR 31 000 og EUR 12 500.
Rett til dobbeltskatteavtaler og EU-direktiverJa.
Europeisk passNei (med mindre det faller inn under hele AIFMD-regimet)
SkattVerdipapiriseringsbil (SV) i form av et selskap er fullt ut underlagt Luxembourg selskapsskatt (CIT) og kommunal virksomhetsskatt (MBT) på sin verdensomspennende inntekt. Dens generelle samlede rate er 24,94 %. SV-er er ikke underlagt abonnementsskatt og formuesskatt. De er heller ikke underlagt kildeskatt, med mindre EUs sparedirektiv gjelder.
Autorisasjon og tilsyn av CSSFIkke nødvendig, med mindre verdipapirer utstedes til offentligheten på en kontinuerlig basis.
Mulighet for oppføringJa, det er mulighet for notering.
LedelseSV-er kan ledes av et administrasjonsstyre, et styre, en eller flere ledere, partnere, en styreleder eller en direktør.
Nødvendige tjenesteleverandørerForvaltningsselskap Uavhengig revisor

Sammen med Luxembourg-loven av 10. august 1915 om kommersielle selskaper, som endret (selskapsloven), har verdipapiriseringsloven etablert et pålitelig og investorvennlig juridisk og skattemessig rammeverk for verdipapiriseringstransaksjoner oppnådd av luxembourgske SV-er, med høy grad av fleksibilitet.

Damalion tilbyr en rekke tjenester, inkludert men ikke begrenset til etableringen av investeringsfondet ditt i Luxembourg. For å etablere og administrere virksomheten din fra Luxembourg, kontakt din Damalion-ekspert nå .