Обрати сторінку

Австралійський офіс Damalion

Ведення бізнесу в Австралії

Австралія є однією з найбагатших країн світу і пропонує стабільне, легке та низькоризикове середовище для інвестування та ведення бізнесу.

Австралія – країна з розвиненою економікою, яка надає широкий спектр інвестиційних можливостей у різних галузях. Окрім того, що країна стратегічно розташована в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, який є зростаючим і динамічним ринком, вона має процвітаючу економіку з великою кількістю природних ресурсів.

Австралія вважається одним з найлегших місць у світі для відкриття бізнесу. Вона також має одну з найсильніших і найбільш конкурентоспроможних економік у світі і є домінуючим фінансовим центром в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Невелика кількість перешкод для входу на ринок, різноманітні правові та корпоративні рамки, а також відмінна бізнес-культура роблять цю країну привабливою для бізнесу, який прагне розширювати свою діяльність. Регіон також отримав кредитний рейтинг “Потрійний А” від провідних кредитних бюро, що позиціонує його як економіку з низьким рівнем ризику.

Загалом, Австралія пропонує сприятливе бізнес-середовище для іноземних інвесторів з низкою переваг, які роблять її привабливим місцем для ведення бізнесу та інвестування.

Переваги ведення бізнесу в Австралії

Австралія – країна з розвиненою та стабільною економікою, яка пропонує низку переваг для бізнесу, що прагне заснувати або розширити свою діяльність. Ось деякі з ключових переваг ведення бізнесу в Австралії:

  • Австралія має сильну і стабільну економіку з високим ВВП на душу населення, низькою інфляцією та низьким рівнем безробіття. Країна також посідає високі позиції за легкістю ведення бізнесу за версією Світового банку.
  • Австралія має висококваліфіковану та освічену робочу силу, яка приділяє значну увагу інноваціям та технологіям. Країна також має високий рівень життя, що робить її привабливою для кваліфікованих працівників.
  • Австралія має сучасну та ефективну інфраструктуру з добре розвиненими транспортними, телекомунікаційними та енергетичними мережами. Це полегшує бізнесу зв’язок з клієнтами та постачальниками по всій країні та за її межами.
  • Уряд Австралії впровадив низку заходів для підтримки зростання бізнесу та інновацій, включаючи податкові пільги, гранти та програми фінансування. Уряд також пропонує допомогу підприємствам, які прагнуть вийти на міжнародні ринки.
  • Економіка Австралії стабільна, з сильним верховенством права, прозорими правилами та низьким рівнем корупції. Країна має добре розвинену фінансову систему і є домом для деяких найбільших світових банків та фінансових установ.
  • Економіка Австралії диверсифікована за цілою низкою галузей. Це надає інвесторам широкий спектр можливостей для вкладення коштів у різні сектори.
  • Австралія має стабільне політичне середовище, міцну демократію і традицію мирної передачі влади. Уряд також пропонує допомогу підприємствам, які прагнуть вийти на міжнародні ринки.
ПРАВОВА СИСТЕМА

Австралія має добре розвинену правову систему, яка забезпечує стабільне та передбачуване бізнес-середовище. Правова система Австралії базується на системі загального права, яка схожа на правові системи Великої Британії та Нової Зеландії, з Високим судом Австралії як вищою апеляційною інстанцією.

Деякі ключові особливості австралійської правової системи включають Конституцію Австралії, яка встановлює рамки федерального уряду та його повноваження, федеральні закони та закони штатів, судову систему, загальне право та поділ влади.

Крім того, австралійська правова система забезпечує надійний захист інтелектуальної власності, включаючи торгові марки, патенти та авторські права.

Іноземні інвестиції

Будучи популярним напрямком для іноземних інвестицій, з широким спектром можливостей у різних галузях, Австралія загалом вітає прямі іноземні інвестиції (ПІІ) і має добре розвинену структуру для іноземних інвестицій. Уряд Австралії активно заохочує іноземні інвестиції та пропонує низку стимулів для залучення інвесторів.

Іноземні інвестиції регулюються Радою з нагляду за іноземними інвестиціями (FIRB), яка оцінює запропоновані інвестиції за низкою критеріїв, щоб переконатися, що вони відповідають національним інтересам. Схвалення FIRB вимагається для певних видів інвестицій, таких як інвестиції в чутливі галузі або інвестиції, що перевищують певний вартісний поріг.

Іноземні інвестиції всіляко заохочуються, але дозвіл вимагається для конкретних видів інвестицій, залежно, серед іншого, від типу інвестора, типу інвестицій інших іноземних інвесторів, галузевої приналежності, вартості запропонованої інвестиції, характеру пропозиції та додаткової оцінки з точки зору національної безпеки.

Організаційно-правові форми в Австралії

В Австралії існує кілька різних бізнес-структур, які підприємці можуть обирати залежно від своїх потреб, цілей та уподобань. Найпоширенішими бізнес-структурами в Австралії є

Індивідуальний підприємець

Це австралійський бізнес, яким володіє і керує одна людина.

Особливості

 • Це найпростіший і найпоширеніший тип бізнес-структури в Австралії.
 • Власник несе відповідальність за всі аспекти бізнесу, включаючи борги та юридичні питання
 • Його власник звітує про доходи та витрати у своїй податковій декларації
 • Його легко налаштувати та експлуатувати.

Партнерство

Партнерство – це бізнес, яким володіють і керують двоє або більше людей, які поділяють прибутки і збитки.

Особливості

 • Партнерство може бути повним або обмеженим.
 • Кожен партнер несе персональну відповідальність за борги та юридичні питання бізнесу
 • Партнери вказують свою частку доходу партнерства у податковій декларації
 • Партнерство має окреслити ролі, обов’язки та процес прийняття рішень кожного з партнерів.

Компанія

Це окрема юридична особа від своїх власників (акціонерів). Компанії можуть бути як приватними (Pty Ltd), так і публічними (Ltd).

Особливості

 • Це окрема юридична особа від своїх власників (акціонерів)
 • Акціонери несуть обмежену відповідальність, тому їхні активи захищені у разі виникнення юридичних проблем.
 • Вона повинна бути зареєстрована в Австралійській комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC)
 • Директори керують повсякденною діяльністю компанії та несуть відповідальність за дотримання юридичних зобов’язань

Довіра

Це юридична угода, в якій фізична особа (довірена особа) володіє і контролює активи на користь інших осіб (бенефіціарів).

Особливості

 • Існує багато типів трастів, включаючи сімейні трасти та дискреційні трасти
 • Бенефіціари трасту отримують дохід та/або розподіл капіталу від трасту
 • Довірена особа відповідає за дотримання юридичних зобов’язань та управління активами трасту.

Кооператив

Кооператив – це бізнес, яким володіють і керують його члени, які ділять прибуток і мають рівні права голосу.

Особливості

 • Кооперативи можуть бути зареєстровані як товариство, кооператив або непідприємницьке товариство
 • Його члени отримують дивіденди залежно від рівня їхньої участі в бізнесі
 • Його члени мають право голосу в управлінні кооперативом через право голосу.

Філія

Це тип бізнес-структури, в якій іноземна компанія створює окрему юридичну особу в іншій країні для ведення бізнесу.

Особливості

 • Філія не є окремою юридичною особою від материнської компанії.
 • Вона повинна бути зареєстрована в Австралійській комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC) і відповідати Австралійському закону про корпорації.
 • Вона повинна використовувати ту саму назву, що й материнська компанія, з додаванням “Australia” в кінці.
 • Принаймні один директор повинен бути резидентом Австралії.
 • Звітність: Філія зобов’язана подавати фінансові звіти до ASIC та АТО на щорічній основі.

Обираючи бізнес-структуру в Австралії, важливо враховувати такі фактори, як оподаткування, відповідальність, контроль і поточні витрати. Тому рекомендується звернутися за професійною порадою, щоб визначити найбільш підходящу бізнес-структуру для ваших конкретних потреб. Щоб заснувати свою компанію в Австралії, зв’яжіться з експертом Damalion прямо зараз.

БАНКІВСЬКА СПРАВА

Австралія має складну і добре розвинену банківську систему, яка складається з національних банків, міжнародних банків, кредитних спілок та будівельних товариств. І регулюється Австралійським управлінням пруденційного регулювання (APRA) та Резервним банком Австралії (РБА).

Деякі ключові особливості банківської справи в Австралії включають

Найбільші банки

У банківській системі Австралії домінують чотири найбільші банки, на які припадає значна частина активів, депозитів і прибутків банківської галузі. І хоча чотири найбільші банки домінують у цій галузі, існує багато менших банків, кредитних спілок та будівельних товариств, які забезпечують конкуренцію та вибір для споживачів.

Банківські продукти та послуги в Австралії

Австралійські банки пропонують широкий спектр банківських продуктів і послуг, включаючи ощадні рахунки, строкові депозити, кредитні картки, особисті кредити, кредити на житло та бізнес-кредити. Банки також пропонують низку варіантів цифрового банкінгу, включаючи онлайн-банкінг, мобільний банкінг та цифрові гаманці.

Регулювання та захист прав споживачів

Австралійська банківська система схильна до великої нормативно-правової бази, яка створена для гарантування безпеки та стабільності. Банки зобов’язані дотримуватися низки законів про захист прав споживачів, зокрема Австралійського закону про захист прав споживачів та Банківського кодексу практики.

Відкриття банківського рахунку в Австралії

Якщо ви плануєте переїхати до Австралії заради стилю життя або бізнесу, то одна з перших речей, які вам знадобляться, – це банківський рахунок, щоб упорядкувати свої фінанси.

При відкритті рахунку найважливішою вимогою є наявність дійсних документів, а коли мова йде про документацію для банківського рахунку, австралійські банки використовують бальну систему. Існує певний перелік документів, і кожному з них присвоюється певна кількість балів. Для відкриття рахунку в австралійському банку заявник повинен надати кілька документів, які в сумі складають 100 балів. Це система ідентифікації, прийнята урядом Австралії для боротьби з шахрайством.

У багатьох випадках заявникам потрібно надати лише одне основне посвідчення особи з фотографією (його можна замінити однією з форм основного посвідчення особи без фотографії) плюс один додатковий документ, що посвідчує особу, наприклад, нещодавній рахунок за комунальні послуги, паперове водійське посвідчення або повідомлення з австралійської податкової служби.

Після того, як система балів буде виконана, решта процесу буде дуже простою.

Крім того, заявники можуть розпочати процес відкриття австралійського банківського рахунку онлайн, хоча це залежить від банку.

Щоб позбавити себе від зайвого стресу, просто зв’яжіться з фахівцями Damalion зараз і дозвольте нам допомогти.

ІМІГРАЦІЯ

Життя в Австралії унікальне. Австралія – чудова країна з різноманітною культурою, розслабленим стилем життя та природними чудесами.

Якщо ви плануєте переїхати до Австралії, вам потрібно зробити певні кроки. Ви повинні отримати посвідку на проживання та іммігрувати до Австралії офіційно.

Тип австралійської резиденції

Існує кілька способів отримати австралійське громадянство, зокрема:

 • Кваліфікована міграція: для цього особа повинна відповідати певним критеріям, включаючи вік, досвід роботи та рівень освіти. Заявники також повинні набрати певну кількість балів у тесті на отримання кваліфікованих міграційних балів.
 • Сімейна міграція: для осіб, які мають партнера, чоловіка/дружину або члена сім’ї, який є громадянином або постійним резидентом Австралії. Сюди входять партнери, діти, батьки та деякі інші родичі.
 • Бізнес-міграція: це варіант для тих, хто хоче заснувати бізнес в Австралії або інвестувати в нього. Сюди входить програма “Бізнес-інновації та інвестиції”, яка надає можливості для підприємців, інвесторів та власників бізнесу.
 • Гуманітарні програми та програми для біженців: вони призначені для людей, які тікають від переслідувань або конфліктів у своїх країнах.

Серед інших спеціальних програм – Глобальна візова програма для талантів (Global Talent Visa Program), яка забезпечує спрощений шлях для висококваліфікованих фахівців у певних галузях для отримання австралійського громадянства.

Постійне місце проживання в Австралії

Для певних власників віз в Австралії дозволено постійне проживання в Австралії. Австралія пропонує кілька імміграційних програм, таких як бізнес-потік, сімейний потік, спеціальний потік, робочий потік і дитячий потік постійних віз.

Іноземцям, які бажають отримати посвідку на проживання в Австралії, рекомендується звернутися за професійною порадою та рекомендаціями, які допоможуть вам у процесі подачі заяви. Зверніться до експертів Damalion прямо зараз і дозвольте нам допомогти.

ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ

Австралійська податкова система є відносно простою і зручною для ведення бізнесу, з єдиним національним податковим органом, Австралійським податковим управлінням (ATO), що адмініструє всі федеральні податки.

Податкове резидентство

Федеральний уряд Австралії має юрисдикцію оподатковувати резидентів з їхніх доходів у всьому світі, а нерезидентів – лише з доходів, отриманих в Австралії.

Австралійське законодавство містить певні правила щодо резидентства, які визначають, чи є фізична або юридична особа резидентом для цілей оподаткування, і відповідно оподатковують її.

Основні види податків в Австралії:

Податок на прибуток

Податок на прибуток – це податок на доходи фізичних, юридичних та інших осіб. Прибутковий податок є найважливішою формою оподаткування в Австралії і збирається федеральним урядом через ATO. Ставка податку є прогресивною, тобто люди з вищими доходами платять вищу ставку податку.

Корпоративні податки

Корпоративний податок сплачується компаніями та підприємствами з їхнього чистого прибутку, але збиток компанії переноситься на наступний фінансовий рік. Австралійський корпоративний податок стягується за фіксованою ставкою 30% (25% для малого бізнесу). Корпоративний податок сплачується з прибутку фірми за корпоративною ставкою і є загальнодоступним для розподілу, на додаток до будь-якого нерозподіленого прибутку, який вона могла перенести на майбутні періоди.

Податок на товари та послуги (GST)

Це податок на постачання більшості товарів і послуг в Австралії. Поточна ставка GST в Австралії становить 10%. Підприємства, зареєстровані як платники податку на додану вартість, повинні збирати податок від імені держави та перераховувати його на потреби АТО.

Податок на приріст капіталу (CGT)

ППП – це податок на прибуток, отриманий від продажу активу, наприклад, майна або акцій. Податок сплачується лише з прибутку, а не з усієї ціни продажу. Існує декілька звільнень та пільг, які дозволяють зменшити суму ППП до сплати.

Податок на додаткові пільги (FBT)

FBT – це податок на негрошові пільги, що надаються працівникам, такі як службові автомобілі, медичне страхування та розваги. Роботодавці несуть відповідальність за сплату FBT від імені своїх працівників.

Вислуга років

Пенсійний збір – це вид податку на дохід, який сплачується на пенсійний накопичувальний рахунок. Роботодавці зобов’язані відраховувати певний відсоток від доходу свого працівника на пенсійний рахунок.

Акцизний податок

Акцизний податок – це податок на певні товари, такі як паливо, алкоголь і тютюн. Податок включається в ціну товару і сплачується виробником або імпортером товару.

Податки на нерухомість

В Австралії існує кілька податків на нерухомість, зокрема гербовий збір на купівлю нерухомості, земельний податок на інвестиційну нерухомість і муніципальний податок на всі об’єкти нерухомості.

Податкові угоди

Австралія підписала податкові угоди з кількома країнами, зокрема з Аргентиною, Індонезією, Філіппінами, Арубою, Ірландією, Польщею, Австрією, островом Мен, Румунією, Бельгією, Ізраїлем, Росією, Британськими Віргінськими островами, Італією, Самоа, Канадою, Японією, Сінгапуром, Чилі, Джерсі, Словаччиною, Китаєм, Кірібаті, Південною Африкою, островами Кука, Корея, Іспанія, Чехія, Малайзія, Шрі-Ланка, Данія, Мальта, Швеція, Фіджі, Маршаллові острови, Швейцарія, Фінляндія, Маврикій Тайвань, Франція, Мексика, Таїланд, Німеччина, Нідерланди, Туреччина, Гернсі, Нова Зеландія, Велика Британія, Угорщина, Норвегія, США, Індія, Папуа-Нова Гвінея і В’єтнам

Ці угоди покликані запобігати подвійному оподаткуванню, сприяти міжнародній торгівлі та інвестиціям, а також надавати платникам податків більше впевненості.

Деякі ключові особливості цих податкових угод в Австралії включають уникнення подвійного оподаткування, обмін інформацією та заходи протидії ухиленню від сплати податків.

Зауважте, що податкова система Австралії є складною, тому важливо звернутися за професійною консультацією, щоб забезпечити дотримання всіх податкових зобов’язань.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Інтелектуальна власність (ІВ) відноситься до творінь розуму і може бути будь-чим, починаючи від назви, творіння або ідеї. В Австралії ІВ захищена низкою законів і нормативно-правових актів і поширюється на широкий спектр сфер, включаючи торгові марки, патенти, авторські права на промислові зразки та права селекціонерів.

В Австралії визнається і захищається законом кілька видів прав інтелектуальної власності. Ось основні типи:

Патенти

 • Патенти видаються для захисту винаходів, таких як нові продукти або процеси.
 • Щоб отримати патент в Австралії, винахід повинен бути новим, мати винахідницький рівень і бути придатним для промислового застосування.
 • Патент надає власнику виключне право на виготовлення, використання та продаж винаходу протягом певного періоду. Тривалість захисту буде залежати від типу патенту.

Торгові марки

 • Торгові марки використовуються для того, щоб відрізнити товари або послуги одного торговця від товарів або послуг іншого.
 • Торговельна марка може бути словом, словосполученням, логотипом або їх поєднанням.
 • В Австралії торгові марки можна зареєструвати в IP Australia, державному агентстві, що відповідає за адміністрування прав інтелектуальної власності.
 • Торгова марка дає власнику виключне право на використання знака щодо товарів або послуг, для яких він зареєстрований.
 • Торгова марка реєструється в IP Australia на 10 років і може бути продовжена на невизначений термін.

Авторське право

 • Авторське право захищає оригінальні творчі роботи, такі як література, музика, мистецтво та комп’ютерні програми.
 • Захист авторського права виникає автоматично після створення твору і надає власнику виключні права на відтворення, публікацію та доведення твору до загального відома.
 • Термін захисту авторських прав варіюється залежно від типу твору.

Дизайн

 • Промислові зразки захищають зовнішній вигляд продукту, наприклад, його форму, візерунок або конфігурацію.
 • Щоб бути зареєстрованим як промисловий зразок в Австралії, зразок повинен бути новим і відмітним.
 • Реєстрація промислового зразка надає власнику виключне право на використання, ліцензування або продаж промислового зразка протягом певного періоду часу.
 • Зареєстрований промисловий зразок надає власнику виключні права на використання, ліцензування або продаж промислового зразка протягом 5 років, які можуть бути продовжені загалом до 15 років.

Права селекціонера

 • Права селекціонерів захищають нові сорти рослин, які є відмінними, однорідними та стабільними.
 • Права селекціонерів в Австралії захищені Законом про права селекціонерів 1994 року.
 • PBR надає власнику ексклюзивні права на виробництво, продаж і ліцензування сорту на період 20 років для більшості видів рослин або 25 років для виноградних лоз і дерев.

Комерційна таємниця

 • Комерційна таємниця – це конфіденційна ділова інформація, наприклад, списки клієнтів і цінові стратегії, яка надає підприємству конкурентну перевагу.
 • Комерційна таємниця в Австралії захищається відповідно до загального та договірного права, а не шляхом реєстрації.

Система інтелектуальної власності в Австралії забезпечує основу для захисту широкого спектру творчих та інноваційних робіт. Тому фізичним та юридичним особам важливо розуміти свої права ІВ та звертатися за професійною консультацією, якщо це необхідно, щоб забезпечити належний захист своєї ІВ.

ПРАЦЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ

Австралія має комплексну систему трудового законодавства, за дотриманням якого стежить Омбудсмен з питань справедливої праці.

В Австралії праця і зайнятість регулюються поєднанням федеральних законів і законів штатів, які, як правило, спрямовані на захист прав працівників і забезпечення безпечних, справедливих і рівноправних умов праці на робочих місцях.

Трудові договори

Трудові договори визначають умови працевлаштування, включаючи характер роботи, тривалість робочого дня, оплату праці та пільги, а також строки розірвання договору. В Австралії контракти можуть бути письмовими або усними, але письмові контракти є більш поширеними.

В Австралії є кілька типів трудових договорів, які зазвичай використовуються. До них належать:

 • Постійний трудовий договір: це найпоширеніший тип трудового договору в Австралії, коли працівника наймають на постійній основі на невизначений період часу.
 • Строковий трудовий договір: це договір, за яким працівника наймають на певний період часу з фіксованою датою закінчення.
 • Тимчасовий трудовий договір: це договір, за яким працівник наймається за потребою, без жодних гарантій постійної роботи. Тимчасові працівники не мають доступу до певних прав, таких як оплачувана відпустка та повідомлення про звільнення, але вони зазвичай отримують вищу погодинну ставку, щоб компенсувати це.
 • Трудовий договір на неповний робочий день: це договір, за яким працівник працює менше, ніж повний робочий день, як правило, на регулярній основі. Працівники, зайняті неповний робочий день, мають право на ті ж права, що й працівники, зайняті повний робочий день, на пропорційній основі.
 • Договір незалежного підряду: це договір, за яким фізична особа залучається до виконання роботи для бізнесу як самозайнятий підрядник. Незалежні підрядники несуть відповідальність за свої податки та пенсійне забезпечення і не мають права на певні пільги, такі як оплачувана відпустка.

Трудові компенсації, права та пільги в Австралії включають

 • Мінімальна заробітна плата: Комісія з питань справедливої праці встановлює національну мінімальну заробітну плату для всіх працівників в Австралії. Мінімальна заробітна плата переглядається щорічно і враховує такі фактори, як інфляція та стан економіки.
 • Робочий час: відповідно до Закону про справедливу працю, максимальна тривалість робочого тижня в Австралії становить 38 годин (7,6 годин на день). Але роботодавці можуть вимагати від працівників працювати понаднормово, що підлягає додатковій оплаті.
 • Здоров’я та безпека на робочому місці: роботодавці зобов’язані забезпечити безпечне та здорове робоче місце для своїх працівників. Це включає в себе такі речі, як проведення тренінгів та надання обладнання, проведення оцінки ризиків та інформування про інциденти та небезпеки.
 • Дискримінація: в Австралії незаконно дискримінувати когось на основі його раси, статі, віку або інших особистих характеристик. Роботодавці зобов’язані запобігати дискримінації на робочому місці.
 • Оплачувана щорічна відпустка: працівники з повною та неповною зайнятістю мають право на оплачувану щорічну відпустку тривалістю щонайменше чотири тижні на рік, тоді як тимчасові працівники отримують надбавку до своєї погодинної ставки, щоб компенсувати відсутність права на оплачувану відпустку.
 • Оплачувана відпустка з поважних причин: працівники мають право на оплачувану відпустку з поважних причин для догляду за членом сім’ї або членом домогосподарства, який страждає на небезпечну для життя хворобу чи травму або помер.
 • Оплачувана відпустка по догляду за дитиною: працівники, які мають на це право, мають право на оплачувану відпустку по догляду за дитиною до 18 тижнів за мінімальною заробітною платою.
 • Лікарняні: працівники, які працюють на повну ставку, мають право на оплачувану лікарняну відпустку. Австралійські працівники також можуть взяти оплачувану відпустку, щоб підтримати близького родича, який захворів або зіткнувся з надзвичайною ситуацією.
 • Пенсійне забезпечення: роботодавці зобов’язані відраховувати щонайменше 10% від звичайного заробітку працівника до пенсійного фонду.
 • Компенсація працівникам: роботодавці зобов’язані забезпечити страхування компенсації працівникам, щоб захистити їх у разі травми або хвороби, пов’язаної з роботою.
 • Припинення трудових відносин та вихідна допомога: припинення трудових відносин має ґрунтуватися на справедливому судженні, тому забороняється на таких підставах, як раса, стать, вік, а також якщо працівник відсутній через хворобу або менше трьох місяців протягом 12-місячного періоду. Працівники, які вважають, що їх звільнили несправедливо, можуть подати скаргу до Комісії з питань справедливої праці. Комісія може винести рішення про поновлення на роботі або виплату компенсації, якщо встановить, що звільнення було несправедливим.

Додаткові пільги, про які можуть домовитися роботодавці та працівники, можуть включати медичне страхування, додаткові відпустки та гнучкий графік роботи, що виходить за рамки законодавчо встановлених вимог.

Ви хочете вийти на австралійський ринок?

Експерти Damalion можуть допомогти. Ми маємо досвід, який дозволяє нам допомагати клієнтам у створенні компанії, відкритті банківського рахунку та інвестуванні в Австралії. Ми також надаємо бізнес-рішення, включаючи комплаєнс, управління організаціями, бухгалтерський облік, оподаткування, підтримку розрахунку заробітної плати та багато іншого по всій країні.

Зв’яжіться з нами зараз, щоб зареєструвати компанію в Австралії.

13 + 9 =

Хочете дізнатися більше про Damalion Australia Desk?

Damalion пропонує вам індивідуальні поради, надані безпосередніми експертами в сферах, які викликають ваш бізнес.

Ми радимо вам надати інформацію якнайкраще, щоб ми могли кваліфікувати ваш запит і повернутись до вас протягом наступних 8 годин.