Valitse sivu

Viron yrityksen perustaminen

:
Viro
Entiteettityyppi: Osakeyhtiö (LLC, tunnetaan myös nimellä OÜ) julkinen osakeyhtiö (AS)
Lain tyyppi: Viron kauppalaki Viron kauppalaki
Hyllyyrityksen saatavuus: Joo Joo
Liittymisaika: 5-10 arkipäivää 5-10 arkipäivää
Valtion vähimmäismaksut: 145-190 euroa 145-190 euroa
Säännöllinen yhtiövero: 20 % 20 %
Pääsy kaksinkertaiseen verotukseen: Joo Joo
Liikkeeseen laskettu vähimmäispääoma 2500 euroa 25 000 euroa
Perustettaessa maksettu vähimmäispääoma: Ei mitään 30 %
Vaadittu osakkeenomistajien vähimmäismääräYksi Yksi
Haltijaosakkeet Ei Ei
Hallintaosakkeenomistajat sallittu Joo Joo
Johtajien vähimmäismäärä Yksi Yksi
Yritysjohtajat sallittu Joo Joo
Paikallisia ohjaajia tarvitaan Joo Joo
Paikallinen kokous vaaditaan Joo Joo
Tarvitaan yrityksen sihteeri Ei Ei
Yhtiökokoukset Kyllä (vähintään kerran vuodessa) Kyllä (vähintään kerran vuodessa)
Paikallinen rekisteröity toimipaikka vaaditaan Joo Joo
Exchange Control Ei olemassa Ei olemassa
Todellisen edunsaajan ilmoittaminen yrityksen rekisterinpitäjälle Kyllä (luonnollinen henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat kaupparekisteriin rekisteröidyn yhtiön käyttämällä suoraan tai välillisesti omistusosuutta riittävässä määrin osakkeista tai äänistä tai osallistumalla yhtiön omaan pääomaan) Kyllä, (luonnollinen henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat kaupparekisteriin merkittyä yhtiötä käyttämällä suoraan tai välillisesti omistusosuutta riittävässä määrin osakkeiden tai äänimäärästä tai osallistumalla yhtiön omaan pääomaan )
Hallituksen johtajien rekisteri Kyllä (Viron sähköisessä yritysrekisterissä) Kyllä (Viron sähköisessä yritysrekisterissä)
Vuosittainen palautus Kyllä (pakollinen) Kyllä (pakollinen)
Tilien toimittaminen Kyllä (jokaisen tilikauden lopussa Kyllä (kunkin tilikauden lopussa)
Tarkastaa Kyllä (vuosikertomus tulee jättää kaupparekisteriin kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä) Kyllä (vuosikertomus tulee jättää kaupparekisteriin kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä)
Kotipaikan vaihto sallittu Joo Joo

Teemme parhaamme valvoaksemme, että tämä lainkäyttöalue on OECD:n ja muiden kansainvälisten instituutioiden ja maiden uusimpien kansainvälisten määräysten mukainen.

Damalion voi milloin tahansa hylätä asiakkaan tätä lainkäyttöaluetta koskevat vaatimukset oman harkintansa mukaan ja ilman velvollisuutta antaa mitään syytä.

13 + 4 =