Zaznacz stronę

Stany Zjednoczone Ameryki, jako największa gospodarka, są również określane mianem domu innowacyjnych pomysłów i tworzenia nowych technologii, które zrewolucjonizowały świat w sektorach technologicznym, gospodarczym i społecznym. Wynika to z korzystnych przepisów i niekończących się możliwości dla nowych przedsiębiorców, którzy mogą rozpocząć swoją przygodę z przedsiębiorczością. Na Florydzie Miami cieszy się doskonałą reputacją w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to preferowana jurysdykcja, na przykład dla przedsiębiorców z Ameryki Łacińskiej.

Stany Zjednoczone oferują wiele zachęt biznesowych dla nowych firm i przedsiębiorców.

Jednym z nich jest koncepcja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Liability Company), której założenie w każdym stanie USA wiąże się z różnymi korzyściami i przywilejami. Spółki LLC są znane ze względu na swoją strukturę, dzięki której członkowie są zwolnieni z odpowiedzialności za długi i procesy sądowe; dlatego też są bardzo popularne wśród małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Wszystkie wiążą się z pewnymi przywilejami, ale stan Floryda oferuje elastyczną, rozsądną i zorientowaną na biznes opcję tworzenia i funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; w szczególności zwolnienie z państwowego podatku dochodowego, co pomaga przedsiębiorcom zaoszczędzić wiele pieniędzy na podatkach w porównaniu z innymi stanami. Ponieważ Floryda jest domem dla około 2,5 małych przedsiębiorców i oferuje elastyczny system podatkowy oraz zwolnienia, jest to korzystny i najlepszy wybór dla przedsiębiorców.

PRZEPISY PRAWA FLORYDY MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZY ZAKŁADANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROZDZIAŁ 605 FLORYDA REVISED LIMITED LIABILITY COMPANY ACT dotyczy przede wszystkim zakładania i funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to podstawowy statut, który obejmuje wszystkie formalności prawne wymagane do stworzenia umowy spółki, wyznaczenia agenta, doręczania zawiadomień, wymogów dotyczących wypełniania dokumentów, zmian w umowie spółki, zamknięcia spółki LLC oraz kwestii związanych z podatkami.

Poniżej szczegółowo opisano proces tworzenia i funkcjonowania spółki LLC w Miami na Florydzie.

PRZEWODNIK ZAKŁADANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA FLORYDZIE KROK PO KROKU

WYBÓR NAZWY FIRMY

Pierwszym krokiem przed założeniem spółki LLC na Florydzie jest wybór unikalnej nazwy firmy, która różni się od innych nazw firm i oferuje unikalne podejście do działalności. Wybrana nazwa firmy musi kończyć się na “Limited Liability Company”.

WYZNACZENIE PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO

Przed rozpoczęciem działalności każda firma działająca na Florydzie musi mieć zarejestrowanego agenta do prowadzenia korespondencji i przyjmowania dokumentów. Agent musi być mieszkańcem Florydy. Nawet jeśli członek/założyciel chce sam występować jako pełnomocnik, również może to zrobić.

UZYSKANIE LICENCJI NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

Następnym krokiem jest uzyskanie licencji na prowadzenie działalności. Licencji wymaga wiele rodzajów działalności, np. w branży nieruchomości, rolniczej i innych pokrewnych. Każdy z nich ma inny organ wydający zezwolenia. Obejmuje on również przedsiębiorstwa sprzedające towary podlegające opodatkowaniu. Członkowie/funduszyści muszą więc uzyskać odpowiednią licencję na prowadzenie określonej działalności. Wprawdzie utworzenie spółki LLC nie jest zabronione, jeśli licencja nie została jeszcze wydana, ale uzyskanie licencji jest pożądane i wygodne przed przystąpieniem do tworzenia spółki LLC.

FORMULARZE WNIOSKÓW

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona na Florydzie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Articles of Incorporation/organization) lub poprzez wypełnienie elektroniczne za pośrednictwem konta Sunbiz po uiszczeniu wymaganej opłaty formacyjnej. W przypadku wypełnienia i wydrukowania formularza zgłoszeniowego należy przesłać go do Division of Corporations Florida.

Wymagania są następujące:

  • Nazwa spółki LLC wraz z miejscem prowadzenia działalności
  • Imię i nazwisko zarejestrowanego pełnomocnika, podpis i adres
  • Jeśli jest to wymagane, nazwisko i adres zarządcy
  • Data wejścia w życie, jeśli różni się od daty wypełnienia
  • Podpis członka wypełniającego formularz
  • Opłatę w wysokości 125 USD można uiścić czekiem płatnym na rzecz Departamentu Stanu Florydy lub kartą kredytową.
  • Spółka LLC założona już w innym stanie, może również złożyć wniosek na Florydzie, wypełniając formularz Qualification of Foreign LLC, wraz z, Jeżeli wniosek jest składany przez wnioskodawcę z innego stanu, wymagane jest również zaświadczenie o dobrej kondycji ze stanu macierzystego.

CZY WYMAGANA JEST UMOWA OPERACYJNA?

W stanie Floryda umowa operacyjna nie jest wymagana. Jednak dla ułatwienia obsługi spółki LLC i prowadzenia działalności gospodarczej można do niej dołączyć także umowę.

CO ZROBIĆ, GDY ZATRUDNIASZ PRACOWNIKÓW W SWOJEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?

Kiedy jakikolwiek pracodawca zostaje zatrudniony do pracy w Twojej spółce LLC, informacja o zatrudnieniu musi zostać zgłoszona do Departamentu Dochodów Florydy. Oprócz tego wymagane jest również posiadanie ubezpieczenia pracowniczego.

PODATKI NA FLORYDZIE

Istnieją dwa rodzaje podatków, które mogą być płacone przez założycieli. Zarówno spółka LLC może być opodatkowana za pośrednictwem:

  • Podmiot przechodzący lub
  • Korporacja.

W przypadku jednostki typu Pass Through każdy członek LLC rozlicza się z podatku na podstawie dochodów i strat w swoim osobistym zeznaniu podatkowym. Przedsiębiorstwa nie składają oddzielnych formularzy podatkowych.

Natomiast w przypadku korporacji, spółka LLC podlega federalnym podatkom od osób prawnych i musi płacić odrębne podatki od działalności gospodarczej, tak jak korporacja.

W odniesieniu do korporacji i spółek LLC prowadzących działalność gospodarczą i uzyskujących z niej dochody obowiązują kompleksowe przepisy dotyczące dochodów korporacyjnych. Niezależnie od tego, czy jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka osobowa, korporacja/spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna składać roczne zeznania podatkowe na formularzu F-1120ES.

Podatek dochodowy od osób prawnych w Stanie Floryda jest obliczany na podstawie federalnego dochodu podlegającego opodatkowaniu oraz po dokonaniu pewnych korekt, uzupełnień i zwolnień. Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych na Florydzie wynosi 3,535% z 5,5%. Zwolnienia podatkowe są przyznawane w formie kredytów, które podatnicy mogą przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń itp.

Floryda jest jednym z tych niewielu stanów, które wymagają tylko podatków federalnych i zwolnień od stanowych podatków dochodowych. Podatki federalne zostały szczegółowo opisane poniżej.

W przypadku stanowych podatków dochodowych członkowie są zobowiązani do składania raportów rocznych drogą elektroniczną.

Celem jest aktualizacja informacji o działalności spółki LLC. Sprawozdanie należy składać w styczniu i 1 maja każdego roku. W przypadku niezłożenia sprawozdania do trzeciego piątku września, spółka LLC przestaje istnieć. Mimo że nie ma podatków stanowych, obowiązuje roczna opłata za elektroniczne wypełnianie raportu w wysokości 138,75 USD.

Spółki LLC są również zobowiązane do płacenia 15,3% podatku od samozatrudnienia na pokrycie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i Medicare. Podatki byłyby potrącane przez spółkę LLC, a ich część wpłacana do depozytu.

Aby pokryć stanowe ubezpieczenie od bezrobocia, nowi pracodawcy na Florydzie muszą płacić 2,7-procentowy podatek od wynagrodzeń, który dotyczy pierwszych 7000 dolarów zarobków. W zależności od wysokości świadczeń przysługujących pracownikom i ich ogólnego wynagrodzenia, firmy o ugruntowanej pozycji na rynku będą płacić niższą lub wyższą stawkę.

EIN (NUMER IDENTYFIKACYJNY PRACODAWCY)

Uzyskanie numeru EIN będzie konieczne do otwarcia konta w banku biznesowym i karty kredytowej, ubiegania się o kredyty biznesowe oraz wypełniania rocznych zeznań podatkowych.

Po założeniu spółki LLC numer EIN można uzyskać, wypełniając formularz SS4 i składając go w Urzędzie Skarbowym (Internal Revenue Service). Po przeprowadzeniu niezbędnych kontroli i uzyskaniu zatwierdzeń departament IRS powiadomi Cię o zakończeniu procesu.

Po zakończeniu wszystkich procesów można rozpocząć prowadzenie działalności pod maską spółki LLC.

Damalion pomaga zarejestrować spółkę LLC i otworzyć działalność gospodarczą w Miami. Jeśli są Państwo zainteresowani rozpoczęciem sprzedaży swoich produktów i usług w USA, prosimy o kontakt z ekspertem Damalion.