Vælg en side

Hvad er RFC-nummeret i Mexico?

I Mexico står RFC for “Registro Federal de Contribuyentes“. RFC udstedes af den mexicanske skatteadministration (Servicio de Administración Tributaria), og det er et 13-cifret alfanumerisk nummer for enhver fysisk person og et 12-cifret alfanumerisk nummer for enhver juridisk person (et selskab) i Mexico. Det anvendes i de fleste procedurer enten i offentlige eller private enheder.

RFC er et af de vigtigste dokumenter, som en udenlandsk statsborger, der ønsker at udøve en kommerciel aktivitet i Mexico, kan få.

Krav for at opnå RFC eller Mexico Tax ID

Det er vigtigt at opfylde en række krav for at opnå RFC i Mexico. Nedenfor er en liste, der kan tjene som en tjekliste:

 • Du skal bruge CURP “Clave Única de Registro de Población” eller, hvis du har forsørgerpligt over for en person, det personlige identifikationskort, som er udstedt af indenrigsministeriet.
 • Officielt stiftelsesdokument.
 • Bevis for registreret adresse.
 • Fuldmagt i tilfælde af juridisk repræsentation.
 • Gyldig identifikation af virksomhedens juridiske repræsentant.
 • For udenlandske aktionærer skal der oprettes en generisk RFC for at overholde reglerne.

Afhængigt af organisationstypen kan der være behov for ekstra dokumenter.

Arbejdsgivere, der benytter sig af en uregistreret arbejdstager, forventes at registrere vedkommende hos skattemyndighederne. For at undgå at blive disciplineret er det meget vigtigt, at arbejdsgiverne beder om dokumentation, der bekræfter deres ansattes oplysninger.

Det er vigtigt at kontrollere, at du har alt i orden, før du begynder procedurerne for at få RFC i Mexico.

Hvordan kan jeg få en RFC i Mexico?

Processen kan gennemføres på to måder: enten digitalt på SAT’s websted ved at gå online eller på et af SAT-kontorerne i Mexico.

Den enkleste måde at behandle et mexicansk skatte-id på er via internettet, og du skal følge nedenstående trin:

Online-procedure

 • Gå ind på SAT-webstedet.
 • Få din RFC med den unikke nøgle i befolkningsregistret.
 • Indtast dit CURP-nummer og indtast den bekræftelseskode, der automatisk genereres.
 • Du skal kontrollere, at de indtastede oplysninger svarer til dine data, og bekræfte, at de stemmer overens med dine data.
 • Tilføj din skatteadresse og din e-mailadresse.

Når du har gennemført ovenstående trin, vil SAT oprette en unik bekræftelse af registrering i det føderale skatteyderregister, som omfatter en QR-kode samt dit skatteidentifikationskort, hvor dit RFC-nummer er angivet.

Personlig behandling

Du kan også gennemføre processen personligt eller sammen med en repræsentant. Det første, du skal gøre, er at aftale en tid hos SAT.

Når du møder op på SAT-kontoret for at tilmelde dig, skal du medbringe en udskrevet kopi af dit CURP, dit opholdskort og et officielt id-kort – pas er bedst.

Med hensyn til de dokumenter, som du skal medbringe, er det muligt, at der ud over CURP er behov for yderligere dokumenter, som SAT-systemet vil anmode om direkte fra SAT-systemet, når du laver din aftale.

Kan jeg få et RFC-nummer i Mexico?

Hvis du er ny i Mexico, og du ønsker at gennemføre forretninger og foretage betalinger uden besvær, er det vigtigt at få et RFC-nummer ud over at åbne en bankkonto. Så ja, mexicanere og udlændinge med eller uden fast driftssted på 18 år eller derover kan få deres RFC gratis. Du får ikke nogen skattepligt, og du skal ikke indsende nogen form for selvangivelse til staten, før du begynder at have økonomiske aktiviteter, der kræver skattebetaling. Det er det, som den mexicanske skatteyderes forsvarsadvokat garanterer. Det foreslås derfor, at RFC’en udarbejdes i Mexico så hurtigt som muligt.

Hvem skal have en RFC i Mexico?

Hvis du betaler skat i Mexico, har du formentlig brug for en RFC. Så stort set alle skatteydere, herunder ansatte i virksomheder eller i det offentlige, virksomhedsejere – Tax Incorporation Regime – og selvstændige erhvervsdrivende skal indhente RFC i Mexico.

Hvad er formålet med at få et RFC-nummer i Mexico?

Arbejdsgivere kan bruge RFC til at indberette indkomstskat, der trækkes fra lønnen, og virksomheder i Mexico bruger det til at indberette deres indtægter og fradragsberettigede udgifter.

Det er ikke kun fordelagtigt at få et RFC-nummer i Mexico til betaling af skatter og afgifter, men med RFC-nummeret i Mexico kan du få adgang til andre faciliteter, såsom åbning af en bankkonto, besiddelse af et kreditkort, adgang til sociale programmer eller stipendier, salg af ejendomme, adgang til social sikring, deltagelse i pensionskasseadministratorer og brug af Infonavit-tjenesten.

Desuden bruges RFC til at spore forretnings- og handelstransaktioner, betalinger og udgifter med henblik på skatteindberetning.

Hvis du ønsker at starte en virksomhed i Mexico og har brug for hjælp til formaliteterne og overholdelse af reglerne i processen, så lad os gå i gang sammen og kontakte din Damalion-ekspert nu.