Wat is het RFC nummer in Mexico?

In Mexico staat de RFC voor “Registro Federal de Contribuyentes“. Het RFC wordt afgegeven door de Mexicaanse belastingdienst (Servicio de Administración Tributaria), en is een alfanumeriek nummer van 13 cijfers voor elke natuurlijke persoon en een alfanumeriek nummer van 12 cijfers voor elke rechtspersoon (een vennootschap) in Mexico. Het wordt gebruikt in de meeste procedures, hetzij bij openbare, hetzij bij particuliere instanties.

De RFC is een van de belangrijkste documenten waarover een buitenlandse burger die een handelsactiviteit in Mexico wil uitoefenen, kan beschikken.

Vereisten voor het verkrijgen van de RFC of de Mexicaanse fiscale ID

Om de RFC in Mexico te verkrijgen, moet aan een aantal eisen worden voldaan. Hieronder volgt een lijst die als checklist kan dienen:

 • U hebt de “Clave Única de Registro de Población” van de CURP nodig of, in het geval van personen ten laste, de persoonlijke identiteitskaart die door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt afgegeven.
 • Officieel oprichtingsdocument.
 • Bewijs van geregistreerd adres.
 • Volmacht in geval van wettelijke vertegenwoordiging.
 • Geldig legitimatiebewijs van de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf.
 • Voor buitenlandse aandeelhouders moet een algemene RFC worden opgericht om aan de voorschriften te voldoen.

Afhankelijk van het soort organisatie kunnen extra documenten nodig zijn.

Werkgevers die gebruik maken van de diensten van een niet-geregistreerde werknemer worden geacht deze bij de belastingdienst te registreren. Om disciplinaire maatregelen te voorkomen, is het van groot belang dat werkgevers om documentatie vragen die de informatie van hun werknemers valideert.

Het is belangrijk dat u controleert of u alles in orde hebt voordat u begint met de procedures om de RFC in Mexico te verkrijgen.

Hoe kan ik de RFC in Mexico verkrijgen?

Het proces kan op twee manieren worden uitgevoerd: ofwel via de digitale weg op de website van het SAT door online toegang te krijgen, ofwel in een van de SAT-kantoren in Mexico.

De eenvoudigste manier om de Mexicaanse fiscale identiteitskaart te verkrijgen is via internet en u moet de onderstaande stappen volgen:

Online procedure

 • Ga naar de SAT website.
 • Verkrijg uw RFC met de Unieke Sleutel van Bevolkingsregister.
 • Voer uw CURP in en voer de verificatiecode in die automatisch wordt gegenereerd.
 • U moet nagaan of de ingevoerde informatie overeenstemt met uw gegevens en bevestigen dat dit het geval is.
 • Voeg uw fiscaal adres en uw e-mail adres toe.

Zodra u de bovenstaande stappen hebt voltooid, maakt het SAT een uniek bewijs van inschrijving aan in het federale register van belastingplichtigen, dat een QR-code bevat, alsook uw fiscale identiteitskaart waarop uw RFC-nummer staat vermeld.

In-person verwerking

U kunt het proces ook persoonlijk of met een vertegenwoordiger afhandelen. Het eerste wat je moet doen is een afspraak maken bij de SAT.

Wanneer je naar het SAT-kantoor gaat om je in te schrijven, moet je een geprinte kopie van je CURP, je verblijfskaart en een officieel identiteitsbewijs meenemen – je paspoort is het beste.

Het is mogelijk dat u, naast het CURP, nog andere documenten moet meebrengen. Het SAT-systeem zal u hier bij het maken van uw afspraak rechtstreeks om vragen.

Kan ik het RFC-nummer in Mexico krijgen?

Als u nieuw bent in Mexico en moeiteloos zaken wilt doen en betalingen wilt verrichten, is naast het openen van een bankrekening ook het verkrijgen van een RFC-nummer belangrijk. Dus, ja, Mexicanen en buitenlanders met of zonder vaste verblijfplaats van 18 jaar of ouder kunnen hun RFC gratis verkrijgen. U krijgt geen belastingverplichting en u hoeft geen belastingaangifte bij de overheid in te dienen totdat u financiële activiteiten gaat ontplooien waarvoor u belasting moet betalen. Dit is wat de Mexicaanse verdedigingsadvocaat van de belastingbetaler garandeert. Om deze redenen wordt voorgesteld de RFC zo spoedig mogelijk in Mexico te verkrijgen.

Wie moet de RFC in Mexico verkrijgen?

Als u belasting betaalt in Mexico, hebt u waarschijnlijk een RFC nodig. Vrijwel alle belastingbetalers, met inbegrip van werknemers in bedrijven of bij de overheid, bedrijfseigenaren – het regime van de fiscale vennootschap – en zelfstandigen moeten dus de RFC in Mexico verkrijgen.

Wat is het doel van het verkrijgen van het RFC-nummer in Mexico?

Werkgevers kunnen de RFC gebruiken voor het opgeven van inkomstenbelasting die is ingehouden op de loonstrookjes van werknemers, en bedrijven in Mexico gebruiken de RFC voor het opgeven van hun inkomsten en fiscaal aftrekbare uitgaven.

Het verkrijgen van het RFC-nummer in Mexico is niet alleen voordelig voor de betaling van belastingen, maar met het RFC in Mexico hebt u ook toegang tot andere faciliteiten, zoals het openen van een bankrekening, het bezit van een kredietkaart, toegang tot sociale programma’s of studiebeurzen, de verkoop van onroerend goed, toegang tot de sociale zekerheid, deelname aan pensioenfondsbeheerders, en het gebruik van de Infonavit-dienst.

Daarnaast wordt de RFC gebruikt om zakelijke en commerciële transacties, betalingen en uitgaven op te sporen met het oog op fiscale verslaglegging.

Als u een bedrijf in Mexico wilt beginnen en hulp nodig hebt bij de formaliteiten en de naleving van de regels, laten we dan samen verder gaan en nu contact opnemen met uw Damalion-expert.