Mexico is de op één na grootste economie van Amerika, dankzij zijn strategische geografische ligging. Het ligt tussen de Verenigde Staten en Midden-Amerika, waardoor het de brug vormt tussen de twee grootmachten. Een bedrijf oprichten in Mexico is redelijk, gezien het recente commerciële succes, dat geacht wordt van lange duur te zijn.

De Mexicaanse regering is een groot voorstander van globalisering, dus voor buitenlanders die in Mexico een bedrijf willen oprichten, is het proces eenvoudig.

Voordelen van het opzetten van een bedrijf in Mexico

Bij het opstarten van een bedrijf in Mexico kunt u de volgende voordelen behalen, ongeacht hoe klein of groot het bedrijf is:

 • Volledig buitenlands eigendom
 • Geen kapitaalcontroles voor repatriëring van winsten
 • Fiscale voordelen en aftrekposten
 • Buitenlanders kunnen een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC) oprichten
 • Sterke eigendomsrechten en bescherming
 • Geen behoefte aan een bank trust
 • Verkrijgen van werkvisa
 • Absolute controle over uw investering.

Factoren waarmee u rekening moet houden bij de oprichting van een bedrijf in Mexico

Bij het oprichten van een vennootschap kunt u deze factoren in overweging nemen:

 • Bedrijfsfactoren – Het bedrijfsklimaat in Mexico is redelijk gemakkelijk om in te werken voor buitenlandse bedrijven, waar initiatieven zijn genomen om het oprichtingsproces voor bedrijven te vergemakkelijken, zoals one-stop-shops en de invoering van soepeler minimumkapitaalvereisten. Er zij op gewezen dat de corruptie en de hoge misdaadcijfers in Mexico van oudsher zorgen baren voor de veiligheid van buitenlandse bedrijven, hetgeen een probleem vormt voor de oprichting van vennootschappen. Deze factoren moeten in aanmerking worden genomen, naast de bedrijfstak en het soort zaken dat zal worden gedaan, de nationaliteit van het hoofdkantoor of de personen, en de aanwezigheid van bestaande handelsovereenkomsten of -betrekkingen
 • Locatie – Verschillende steden en regio’s kunnen verschillende regels, kosten en beschikbaarheid hebben. Het is altijd raadzaam om over de locatie advies in te winnen van aanverwante specialisten, zoals bedrijfs- of juridische adviseurs, accountants en anderen, afhankelijk van uw behoeften.
 • Taal – Internationale taalbarrières kunnen aanzienlijke problemen opleveren voor bedrijven die naar nieuwe markten willen uitbreiden. Zelfs ervaren bedrijven kunnen moeilijkheden ondervinden met leveranciers of partners wanneer taalverschillen kunnen leiden tot miscommunicatie die hun bedrijfsplannen in Mexico in gevaar kan brengen.

Hoe registreer ik een bedrijf in Mexico?

Heeft u besloten uw bedrijf uit te breiden naar Mexico of een nieuw bedrijf op te richten? – Zo ja, dan hebben wij in deze gids de stappen voor een succesvolle bedrijfsoprichting in Mexico op een rijtje gezet.

Zoek het juiste type bedrijfsstructuur

Het bepalen van het soort bedrijfsorganisatie dat voor uw bedrijf van toepassing is, vormt de basis voor de oprichting van een bedrijf in Mexico en is noodzakelijk voor het aanvullende registratieproces. De meest populaire juridische bedrijfsentiteiten in Mexico zijn:

 • Effectenvennootschap (Sociedad Anónima, S.A.) – Meestal gebruikt door binnenlandse en buitenlandse investeerders
 • Naamloze vennootschap (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S. de R.L.) – ook vaak gebruikt

Beide rechtspersonen kennen beperkte aansprakelijkheid toe aan de aandeelhouders, waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot hun kapitaalinvestering.

Registratie van de naam van de vennootschap

Zodra u het type bedrijf hebt gekozen dat u in Mexico wilt oprichten, is de volgende stap het indienen van een aanvraag bij het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen, waar u vijf mogelijke bedrijfsnamen moet opgeven, in volgorde van uw keuze, voor het bedrijf. Dit wordt gedaan om te garanderen dat er in het land niet reeds een vennootschap met dezelfde bedrijfsnaam is opgericht.

Bepaal het kapitaal van uw onderneming

Voordat u met uw activiteiten in Mexico begint, moet zowel het bedrag als de structuur van uw bedrijf worden bepaald door middel van kapitaalaandelen of aandelen. Het minimumkapitaal van elke aandeelhouder/partner moet 1 Peso bedragen.

Opstelling en goedkeuring van de statuten

Het oprichtingsdocument zal onder meer de statuten, de naam van de vennootschap, het maatschappelijk doel, de maatschappelijke zetel en de naam van de investeerders en de kapitaalconstructie bevatten. Alle vereiste documenten moeten een wettelijke officiële bevestiging en een apostille krijgen. Eenmaal verkregen, moeten de documenten worden vertaald door een officiële Mexicaanse vertaler.

Verkrijg uw fiscaal identificatienummer (RFC) van de Mexicaanse belastingdienst

De volgende stap bij de oprichting van uw bedrijf in Mexico is het verkrijgen van uw fiscaal nummer, in het Spaans bekend als het Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Om deze stap te voltooien, moet u naar de kantoren van de Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Mexicaanse belastingdienst. Een van onze advocaat-partners zal er voor zorgen.

Belastingaangiften

De volgende stap is de belastingaangifte. De entiteit is verantwoordelijk voor de maandelijkse belastingaangifte bij de belastingdienst SAT (Servicio de administracion tributaria). Houd er rekening mee dat voor belastingaangiften een volmacht vereist is.

Registratie van werknemers

Voor de indienstneming van werknemers is het van essentieel belang dat het bedrijf wordt geregistreerd bij de sociale zekerheid en het Nationale Fonds voor arbeidershuisvesting.

Houd er rekening mee dat er een specifieke vergunning is om buitenlanders in dienst te nemen, de zogenaamde Constancia de empleador. Deze machtiging moet jaarlijks worden vernieuwd na de jaarrekening of indien de vennootschap haar wettelijke vertegenwoordiger of de fiscale vestigingsplaats wijzigt.

Registratie van een buitenlandse investering

Registratie van buitenlands investeringskapitaal is van toepassing ingeval de nationaliteit van een van de bedrijfseigenaars een andere dan de Mexicaanse kan zijn. Registratie bij het ministerie van Buitenlandse Investeringen dient te geschieden binnen 40 dagen na de oprichtingsdatum van het bedrijf.

Open een bedrijfsbankrekening

Als laatste stap kunt u overgaan tot het openen van een bedrijfsbankrekening. De wettelijke vertegenwoordiger van uw bedrijf kan deze stap voltooien, de bank zal de RFC van het bedrijf en uw bedrijfsgegevens nodig hebben. Kies een lokale bank die u de beste prijsstructuren biedt voor internationale transacties en andere processen die u belangrijk vindt. Het is aan te bevelen contact op te nemen met een plaatselijke vakman die kennis heeft van dit proces.

Start uw bedrijf

Gefeliciteerd! U kunt beginnen met uw bedrijfsvoering in Mexico.

Neem contact op met Damalion als u hulp nodig heeft bij het opzetten van een bedrijf in Mexico. We kijken er naar uit om met u samen te werken!