Selectează o Pagină

Majoritatea minelor mari necesită investiții substanțiale în infrastructură pentru succesul unei operațiuni miniere. Totuși, în urma crizei financiare generalizate, sectorul minier se confruntă cu constrângeri copleșitoare de capital, iar investitorii și finanțatorii caută investiții cu profiluri de risc mai reduse și randamente investiționale sigure. În același timp, noile proiecte miniere se desfășoară în regiuni din ce în ce mai îndepărtate, ceea ce duce la cerințe de infrastructură la scară mai mare și mai complexe. În cele din urmă, există o presiune tot mai mare din partea părților interesate locale pentru a trece de la dezvoltarea infrastructurii exclusiv pentru minerit la dezvoltarea unei infrastructuri cu utilizări și scopuri multiple, pentru a amplifica valoarea resurselor minerale. Rezultatul combinat al acestor tendințe face extrem de dificil pentru companiile miniere să obțină capitalul necesar pentru a investi în proiecte cu cerințe esențiale de infrastructură. Ținând cont de toate acestea, contextul acestui articol urmărește să înțeleagă modul în care companiile miniere pot îmbunătăți accesul la finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii.

Companiile miniere structurează un acces mai bun la finanțare pentru proiecte cu cerințe mari de infrastructură

Pe baza unor cercetări amănunțite în sectorul minier și în comunitatea financiară, precum și a unor studii documentare, au fost identificate modelele generale de accesare a finanțării de către companiile miniere pentru proiecte cu cerințe vaste de infrastructură. Constatările suplimentare sugerează că, deși există capital disponibil, investițiile sunt împiedicate de profiluri de risc-retur neatractive și de roluri și responsabilități neclare în ceea ce privește finanțarea și dezvoltarea activelor. Acest lucru este valabil în special pentru proiectele în care infrastructura este destinată unor utilizări multiple/cu scopuri multiple, deoarece aceste proiecte sunt în general mai complicate, au în general cerințe de finanțare mai mari și se află frecvent în regiuni cu risc suveran ridicat și cu cadre legislative și de reglementare slabe. Toți acești factori se combină pentru a agrava provocările legate de finanțare.

Principalele modele generale de finanțare a proiectelor cu componente mari de infrastructură pentru companiile miniere sunt:

  • Solo: Unele companii miniere își finanțează, construiesc, exploatează și întrețin infrastructura în mod independent.
  • Contract: Companiile miniere pot investi parțial sau integral prin intermediul modelului Solo și pot încheia un parteneriat cu unul sau mai mulți furnizori de servicii terți care acceptă obligația de a construi, exploata și întreține componenta de infrastructură a proiectului.
  • Finanțarea suverană: În timp ce țările solvabile au reușit să obțină capital de pe piețele de capital pentru a-și susține infrastructura minieră, țările mai puțin dezvoltate, care nu au ratinguri de credit favorabile, s-au bazat pe finanțarea concesională din partea agențiilor multilaterale, cum ar fi Banca Mondială, și a altor instituții pentru a-și finanța proiectele miniere, fie prin împrumuturi directe, fie prin îmbunătățirea creditării.
  • Finanțarea întreprinderilor: În cadrul finanțării corporative, finanțatorii acordă un împrumut sponsorului proiectului, care utilizează veniturile pentru a finanța proiectul, în general printr-o filială locală. Avantajul finanțării corporative este că, adesea, este acordată în condiții mai bune decât în cazul datoriilor cu recurs limitat, deoarece întreaga activitate a sponsorului reprezintă sursa de rambursare.
  • Finanțarea proiectelor: În cadrul finanțării de proiect, finanțatorii privesc fluxurile de numerar ale proiectului în sine (în acest caz, infrastructura minieră), ca sursă de rambursare a datoriei, în locul unei entități corporative sau suverane. Este, de asemenea, descrisă ca o tehnică de finanțare “bazată pe contracte”, deoarece responsabilitățile diferiților participanți la proiect sunt descrise în mai multe contracte. Finanțatorii iau decizia de finanțare pe baza examinării capacității tehnice și financiare a societății de proiect de a executa aceste contracte.
  • Vehicul cu scop special: Un investitor sau un grup de investitori poate finanța, construi, deține și exploata activul de infrastructură prin intermediul unui vehicul financiar independent.
  • Parteneriatele public-privat: Se referă la contracte pe termen mediu sau lung încheiate între o autoritate din sectorul public, o companie minieră, bănci de dezvoltare multilaterală și, eventual, alte companii private, prin care finanțarea și responsabilitățile legate de infrastructură sunt grupate pentru proiectarea, construirea, exploatarea și întreținerea proiectului.

Oricare dintre aceste modele poate finanța în mod eficient un proiect cu cerințe mari de infrastructură și poate fi utilizat în combinație sau individual, în funcție de natura proiectului, de profilul de risc și de necesitățile părților implicate.

Cum se poate îmbunătăți accesul la capital pentru dezvoltarea infrastructurii.

Pentru a facilita accesul la capital pentru investiții în infrastructură, companiile miniere trebuie să diminueze profilul de risc și să definească rolurile și responsabilitățile în ceea ce privește finanțarea activelor, exploatarea și întreținerea construcțiilor. Este puțin probabil ca vreun model de investiții în infrastructură să rezolve aceste probleme. Mai degrabă, companiile, guvernele gazdă și investitorii trebuie să se gândească la modul în care pot îmbunătăți modelele existente pentru a depăși provocările. Mai jos sunt prezentate metodele eficiente pentru a face acest lucru:

  • Minimizarea profilului de risc al investițiilor în infrastructură
  • Gestionarea așteptărilor
  • Mobilizarea unei noi clase de investitori

Aceste abordări pot fi utilizate independent sau în combinație pentru a spori accesul la capital pentru dezvoltarea infrastructurii.

Managementul riscului

În prezent, unul dintre factorii care împiedică activitatea de investiții în sectorul minier este prezența unor riscuri de investiții semnificative. Problema fundamentală a companiilor miniere este un studiu aprofundat al proiectelor de investiții, evaluarea riscurilor și gestionarea riscurilor de investiții.

Atunci când se formulează măsuri distincte de reducere a riscului de investiții și a incertitudinii de a obține rezultate economice premeditate, ar trebui să se ia în considerare capacitatea organizației de a transfera riscul către o companie de asigurări; redistribuirea riscurilor între toți participanții la proiectul de investiții și autoasigurarea.

dacă sunteți o companie minieră care caută finanțare pentru proiectul dumneavoastră de infrastructură sau investitori, vă rugăm să contactați acum expertul Damalion.