Zaznacz stronę

Otoczona morzem Dominikana jest jednym z krajów o największym napływie turystów i znana jest na całym świecie jako idealny cel podróży i turystyki. Jednak kraj ten ma do zaoferowania o wiele więcej.

Dominikana jest idealnym rynkiem dla inwestorów i przedsiębiorców z następujących powodów:

 • Polityczna i gospodarcza stabilność społeczna
 • Wsparcie rządowe
 • Atrakcyjne zachęty podatkowe
 • Lokalizacja strategiczna
 • Jest to stale najwyższa stopa wzrostu w Ameryce Łacińskiej
 • jest największym odbiorcą inwestycji zagranicznych na Karaibach
 • ma najniższą stopę inflacji w Ameryce Łacińskiej, oraz
 • posiada konkurencyjną i wykwalifikowaną siłę roboczą

Ogólnie rzecz biorąc, Republika Dominikańska oferuje kilka możliwości dla inwestorów zagranicznych i międzynarodowych firm szukających nowych możliwości w Ameryce Łacińskiej.

Rodzaje firm biznesowych na Dominikanie

Na Dominikanie istnieje kilka rodzajów podmiotów gospodarczych, które przedsiębiorcy mogą wybrać do prowadzenia działalności, ale do najpopularniejszych należą:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad de Responsabilidad Limitada lub SRL): SRL może być utworzona z minimum 2 udziałowcami i maksimum 50. Jego organ zarządzający jest łatwiejszy, ponieważ może być zarządzany przez Menedżera, który będzie działał jako przedstawiciel prawny dla firmy w ciągu sześcioletniego powołania.
 • Indywidualne przedsiębiorstwo z ograniczoną odpowiedzialnością (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada lub EIRL): jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która może być założona tylko przez jedną osobę fizyczną. Nie ma też minimalnych ani maksymalnych wymogów kapitałowych.
 • Spółka akcyjna (Sociedad Anónima lub SA): SA jest spółką handlową, która może być utworzona z minimum 2 lub więcej akcjonariuszy. SA kieruje zarząd, składający się z minimum 3 członków przydzielonych na kadencje trwające 6 lat.
 • Uproszczona spółka akcyjna (Sociedad Anónima Simplificada, lub SAS): ta struktura spółki wymaga co najmniej dwóch akcjonariuszy, a odpowiedzialność akcjonariuszy jest ograniczona do ich wkładu kapitałowego.
 • Oddział zagraniczny: firma zagraniczna może również wejść na teren Republiki Dominikańskiej poprzez założenie oddziału.

Kroki związane z rejestracją firmy w Republice Dominikańskiej

Podjęcie decyzji o strukturze firmy, która najbardziej odpowiada potrzebom Twojej firmy

Podczas rozszerzania działalności na Dominikanę, kluczowe jest wybranie rodzaju struktury biznesowej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym. Aby zdecydować się na najlepszy rodzaj spółki, należy pamiętać o liczbie członków lub udziałowców, dostępnym kapitale i wielkości spółki.

Wyznaczenie przedstawiciela prawnego

Jeśli udziałowcy spółki nie są obecni w Republice Dominikańskiej, wymagane będzie pełnomocnictwo, które pozwoli przedstawicielowi prawnemu przeprowadzić proces tworzenia spółki na miejscu. Niniejsze pełnomocnictwo musi być podpisane przez odpowiednią stronę.

Wybierz nazwę i sprawdź jej dostępność

Ważne jest, aby firma wyróżniała się na tle konkurencji, więc założyciele muszą wybrać unikalną nazwę dla firmy.

Nazwa musi się różnić od innych marek firm założonych na Dominikanie. W tym celu lepiej sprawdzić dostępność nazwy firmy w Rejestrze Merkantylnym lub Registro Mercantil.

Opracowanie projektu statutu spółki

Po podjęciu decyzji o obowiązującej strukturze biznesowej i nazwie, należy następnie ustalić wewnętrzne regulacje firmy, znane jako regulamin. Regulamin da wspólnikom i członkom zarządu ramy prawne do restrukturyzacji spółki w trakcie jej istnienia.

Złożenie dokumentów rejestracyjnych firmy w Krajowym Rejestrze Podatników.

Firma musi też zarejestrować się jako płatnik podatku. Należy to zrobić w Dirección General de Impuestos Internos (DGII). DGII wyznaczy identyfikator podatnika w postaci osobistego kodu identyfikacyjnego, zwanego Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) dla firmy w zależności od charakteru prowadzonej działalności.

Uiszcz opłaty za założenie spółki

Aby złożyć wszystkie wymagane dokumenty do Rejestru Handlowego, firma musi uiścić parę opłat i podatków. Opłatę tę należy uiścić w Urzędzie Skarbowym (DGII) oraz w Banco de Reservas de la República Dominicana.

Zarejestruj firmę w Izbie Handlowej

Każda firma na Dominikanie musi być zarejestrowana w Izbie Handlowej w Rejestrze Merkantylnym. Proces ten może być również wykonany online poprzez ich stronę rządową. Następujący zestaw dokumentów będzie musiał być złożony przed rozpoczęciem procesu zakładania spółki w Republice Dominikańskiej:

 • Podpisany regulamin spółki
 • Generalne Zgromadzenie Konstytucyjne wraz z odnośną listą współpracowników
 • Lista dystrybucyjna inwestycji każdego partnera w spółkę i odpowiadające im kwoty udziałów korporacyjnych
 • Formularz wniosku o rejestrację firmy, który został prawidłowo sfinalizowany i podpisany przez upoważnionego kierownika,
 • Otrzymanie płatności za podatek od założenia
 • Kserokopie dokumentów tożsamości akcjonariuszy
 • Kopia certyfikatu rejestracji nazwy firmy

Ważne jest, aby prawnik przygotował i przeanalizował wszystkie dokumenty, aby można było je szybko i bez problemów autoryzować. Po zatwierdzeniu, firma będzie oficjalnie istnieć.

Otwórz firmowy rachunek bankowy

Na koniec musisz otworzyć firmowe konto bankowe dla firmy, aby zakończyć proces inkorporacji firmy w Republice Dominikańskiej.

Proces rejestracji firmy w Dominikanie może wyglądać na wymagający, ale z ekspertem Damalionu po twojej stronie, będzie to gładki proces.

Skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion, aby zarejestrować swoją firmę w Republice Dominikańskiej.