Vælg en side

Her er en generel oversigt over de vigtigste aktiver, som du kan etablere i Luxembourg på tværs af alle aktiver, mens du bruger forskellige investeringsstrategier. Ved at kende de forskellige forretningsstrukturer får du en bedre forståelse af deres unikke opsætning og krav til hver enkelt struktur.

Fundament

En privat fond oprettet i Luxembourg betragtes som en juridisk enhed, der fungerer på samme måde som en trust og fungerer som en virksomhed. Denne forældreløse struktur er etableret af en fond, der yder et betydeligt aktivbidrag på tidspunktet for stiftelsens stiftelse. Aktiver kan være placeret i Luxembourg eller i udlandet adskilt fra dets grundlægger. En privat fond ledes af et råd eller en bestyrelse.

På stiftelsestidspunktet skal en fondsstifter udpege en eller flere begunstigede. Endvidere er det stifterens rolle at opregne alle regler for, hvordan rådsmedlemmer skal fordele formuen. En stifter kan være en faktisk person eller juridisk virksomhed, der er etableret i Luxembourg eller i udlandet.

Kommanditselskab for besiddelse af private aktiver

Et særligt begrænset partnerskab eller SLP er designet til at levere overlegen ejendomsadministration og optimal aktivbeskyttelse. Denne forretningsenhed kan nemt etableres i Luxembourg. Derudover kan SLP-opsætningen indeholde værdifulde aktiver såsom fast ejendom, fly og vandfartøjer, der er placeret over hele kloden.

Her er de definerende karakteristika for et særligt begrænset partnerskab eller SLP:

 • En SLP er ikke underlagt luxembourgsk skat; medlemmer skal derfor ikke betale for selskabsskat, formueskat eller donations-/arveskat for ikke-luxembourgske indbyggere.
 • Alle regnskaber holdes fortrolige og må kun ses af dets medlemmer eller baseret på de rettigheder, de har som anført i vedtægterne.
 • En udpeget administrerende direktør er ansvarlig for at håndtere alle eller visse aktiver i SLP.
 • Family office-medlemmer kan besidde aktier i en SLP-struktur. De rettigheder, de har i en SLP, vil afhænge af den procentdel af aktier, de har i aktiverne. For eksempel kan et medlem få fulde rettigheder til et specifikt aktiv, og et andet medlem får ret til at bruge et helt andet eller separat aktiv i SLP-strukturen.
 • Da en SLP er en kontraktlig aftale mellem medlemmer, kan den under alle omstændigheder ændres og kan ændres fra tid til anden.
 • Medlemmer af en SLP kan ikke offentliggøres i offentlige registre eller dokumenter.
 • Retten til at lette salget af aktiver i SLP tillægges et medlem eller et bestemt sæt, hvis medlemmer i strukturen.
 • SLP bør have én udpeget general partner, som kan være bosiddende i Luxembourg eller på anden måde.
 • Dette kan etableres af en enkeltperson eller en patrimonial organisation, såsom i tilfælde af en fond eller trust. Det kan også indeholde andre typer værdifulde aktiver, herunder IPR og mange flere. En SLP kan oprettes i Luxembourg, uanset hvor en person eller en enhed befinder sig.

Private Placement Livsforsikring

Livsforsikring behandles som en investering af privatpersoner og kunder med høj nettoformue, der ønsker at investere i tjenester med så lidt risiko som muligt. En private placement-livsforsikring er et aktivbeholdningsselskab, der er designet til at beskytte investeringer foretaget af kunder, der bruger en særskilt juridisk struktur.

Sådan fungerer en privat anbragt livsforsikring:

 • Når en privat livsforsikring anvendes, flyttes en kundes investeringsportefølje til en særskilt konto og under det private pengeinstitut efter kundens valg.
 • En forsikringstager giver fuld magt til kapitalforvalteren, som vil være primært ansvarlig for at organisere alle investeringer og relaterede beslutningstagningsaktiviteter.
 • Et separat kontoaktiv vil blive sikret fra forsikringsselskabets aktiv. I det væsentlige vil livsforsikringsudbyderen lovligt eje alle investerbare aktiver, mens forsikringstagere vil udpege deres respektive begunstigede.
 • En formueforvalter og depotbank vil blive udpeget af forsikringstageren og med godkendelse af en forsikring.
 • Denne konto vil udelukkende blive brugt til livsforsikringsformål. Porteføljen vil kun blive brugt til at investere i forskellige policer.

Securitisation

Regulerede og uregulerede securitiseringsfonde eller -vehikler kan etableres i Luxembourg. Securitiseringsbiler vinder fra neutral skatteordning, hvilket betyder, at der ikke er nogen yderligere skattebyrde på SV, men beskatningen vurderes blandt investorerne.

Dette investeringsinstrument kan bruges til at securitisere enhver risiko eller aktiver, og dermed baner vejen for dens betydning i en lang række applikationer.

Securitiseringsbiler bruges til forskellige aktiviteter, herunder:

 • Dekonsoliderer ejerskabet fra skuldrene af en udstederbalance
 • Refinansieringsformål
 • Sikre konkurs fjernhed og diskretion
 • Overfør risici

Udbytte og renter er fradragsberettigede i indkomstskatteformål. Et korrekt struktureret securitiseringsmiddel vil blive vurderet til minimal skattepligtig indkomst. Endelig er udlodninger ikke kildeskat.

SICAR

SICAR eller investeringsselskab i risikovillig kapital er et investeringsmiddel for venturekapitaler og private equities. I modsætning til investeringsfonde har SICAR’er ikke mandat til at følge risikospredningsprincipperne i deres aktivallokeringsaktiviteter. Endelig kan SICAR-investeringer kun bruges af velinformerede investorer . Som regel vurderes SICAR’er med skat, men de fleste indtægter genereret fra investeringer som udbytte, kapitalgevinster og renter er skattefri.

Specialiseret investeringsfond eller SIF

En SIF er kun begrænset blandt professionelle investeringer, der kan investere alle typer aktiver. Generelle risikospredningsprincipper gælder, men der er ingen faste love, der klart definerer eventuelle restriktioner eller begrænsninger. SIF’er er ikke underlagt beskatning, men skal betale for abonnementsafgift sat til 0,01 %.

SPF

En SPF er et dedikeret værktøj til at holde og administrere forskellige finansielle familie- og individuelle aktiver, herunder obligationer, kontanter, aktier, valutaer, derivater, optioner, futures, opsparing, ædelmetal, warrants og mange flere.

 • En SPF er en ureguleret juridisk enhed, der ikke kræver en virksomhedslicens for at være fuldt operationel.
 • SPF-aktier må aldrig bruges til offentlig placering, må ikke udbydes offentligt eller noteres på en fondsbørs.
 • Denne struktur er udelukkende designet til private investorer, der forvalter deres personlige formue.

Kvalificerede investorer i SPF er som følger:

 • Enkeltpersoner, der forvalter deres personlige formue
 • private formueforvaltningsorganisationer, der handler på vegne af en eller flere truster eller familiekontorer
 • Mellemmænd handler på vegne af privatpersoner, truster eller familiekontorer

SOPARFI

En SOPARFi er designet til at maksimere holding management i en koncernsammenhængende virksomhed. En SOPARFI kan også udføre forskellige aktiviteter, der hovedsageligt er tilknyttet holding management. I dette tilfælde kan de engagere sig i finansiel rådgivning og kommercielle operationer, der kan eller ikke kan være direkte forbundet med dets egne beholdningsforvaltningsaktiviteter.

En SOPARFI drager fordel af dobbeltbeskatningsoverenskomster og er omfattet af EU’s moder-datterselskabsdirektiv. Dette giver SOPARFis mulighed for at drage fordel af visse skattefritagelser på aktierelaterede kapitalgevinster og indkomst. Endelig er en SOPARFI et fremragende middel til at forbedre en ejendomsportefølje.

Tillid

I det væsentlige er en trust et privat trustskøde eller et skriftligt juridisk dokument mellem en person, der placerer sine aktiver under trusten, hvilket igen refererer til bosætteren og trustees (enkeltpersoner eller selskab), der er ansvarlige for distribution, ledelse og beskyttelse af indkomst og formue.

Aktiverne opbevares i trust for begunstigede eller enkeltpersoner, der er berettiget til at nyde godt af kapitalaktiver og indkomst, der holdes i henhold til trustakten.

Det er fordelagtigt at oprette en familiefond af følgende årsager:

 • Et alternativ til et testamente eller testamente
 • Beskyttelse af aktiver
 • Kan rumme en række løsøre og fast ejendom
 • Privatliv og fortrolighed
 • Effektiv skatteplanlægningstaktik
 • Fleksibilitet
 • Investering i deltagelse
 • Ejerskab af fast ejendom
 • Forskellige finansielle instrumenter

Administrationen og ledelsen af en trust giver udpegede medlemmer mulighed for at beskytte og vedligeholde familiens rigdom, herunder aktiver og værdifulde ejendele overalt i verden, samtidig med at de bevarer adgangen til vigtige beslutninger. Anbefalinger om internationale ordninger bør tages i betragtning ved overførsel af aktiver og forvaltning af en familiefond. Det er også afgørende for beslutningstagere at udforme en arveplan for at sikre udførelsen af en familiestifter eller nybyggers testamente, familiestyring og arveregel på lang sigt.

Hvis du ønsker at lære mere om disse køretøjer med aktiver i Luxembourg, er vi her for at hjælpe. Vores Damalion-eksperter vil give dig dybdegående information om disse strukturer og hjælpe dig med at vælge en, der passer til dine behov.