Zaznacz stronę

SAS (Sociedad pour acciones simplificadas) jest znana jako uproszczona spółka akcyjna w języku angielskim.

Urugwaj jest jednym z najlepszych krajów Ameryki Łacińskiej dla osób chcących założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą. Silna stabilność i przewidywalność polityczna, prawna i społeczna kraju sprawia, że jest on ostoją dla inwestycji międzynarodowych, a pomiędzy lokalnymi i zagranicznymi inwestorami i przedsiębiorstwami nie ma żadnych uprzedzeń.

W 2015 roku w rankingu Global Benchmark Complex Index Urugwaj został uznany za najbardziej dostępny kraj Ameryki Łacińskiej do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów księgowych i podatkowych, kraj ten został sklasyfikowany jako jeden z najmniej skomplikowanych w Ameryce Łacińskiej przez Indeks Złożoności Finansowej w 2017 roku.

Przyglądamy się najnowszym działaniom Urugwaju mającym na celu przyciągnięcie inwestycji międzynarodowych: nowej organizacji prawnej, która ma na celu wzmocnienie lokalnej działalności handlowej.

Co to jest uproszczona spółka akcyjna – Urugwaj?

W kwietniu 2019 roku Specjalna Komisja Izby Deputowanych ds. Innowacji, Nauki i Technologii (Comisión Especial de Innovación, Ciencia, y Tecnologia) odpowiedziała na potrzeby urugwajskich przedsiębiorców, wspierając nową organizację prawną dla biznesu: SAS w Urugwaju.

Rozwój i regulacja nowego rodzaju działalności gospodarczej posunęły się naprzód dzięki statutowi, który zachęcał do przedsiębiorczości, zezwalając na tworzenie towarzystw regulacyjnych dla akcji uproszczonych. Firma ta nosiła nazwę Uproszczona Spółka Akcyjna.

Aby wyjaśnić, ten sam model biznesowy znany jest pod wieloma różnymi nazwami: Uproszczona Spółka Akcyjna (Simplified Stock Company) lub Uproszczona Spółka Akcyjna (Simplified Joint Stock Company), w Urugwaju skracana do SAS. Ponadto Organizacja Państw Amerykańskich (OAS) w swoim departamencie prawa międzynarodowego nazywa ten typ spółki uproszczoną spółką akcyjną.

Uproszczona Spółka Akcyjna została założona w Europie pod koniec XX wieku i szybko znalazła zastosowanie w Ameryce Łacińskiej. Uproszczona Spółka Akcyjna jest zalecana i wdrażana w takich krajach, jak Chile, Meksyk, Argentyna i Kolumbia. Kolumbijski model SAS został wdrożony w 2008 r., dzięki czemu w kraju powstało ponad 500 tys. firm. W rzeczywistości, po roku od wdrożenia tego modelu, SAS był znacznie bardziej preferowany przez właścicieli firm niż tradycyjne formy.

Ogólnie rzecz biorąc, uproszczona spółka akcyjna jest spółką handlową, której kapitał jest reprezentowany przez udziały kapitałowe. Celem jest opracowanie nowoczesnych koncepcji i połączenie tych potrzeb z potrzebami przedsiębiorstw.

SAS uzyskuje taki sam status podatkowy jak korporacje osobowe, choć nie obejmuje to transakcji z udziałem akcji.

Nowa struktura korporacyjna w Urugwaju

SAS w Urugwaju reguluje rozwój biznesu, co jest idealnym rozwiązaniem dla inicjatyw na dużą skalę. Podmiot ten umożliwia inwestorom samoregulację i niezależne ustanawianie praw i przepisów obowiązujących w ich organizacji.

Dzięki nowo skonstruowanemu procesowi online, SAS pozwala ludziom na cyfrowe zakładanie korporacji przy użyciu dokumentów cyfrowych i innych metod weryfikacji. Ramy te umożliwiają również stworzenie platformy cyfrowej dla przedsiębiorstw, dzięki której mogą one zbierać fundusze lub finansować projekty przez internet.

Obniżenie odpowiedzialności

Zgodnie z art. 2 Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowym prawie handlowym (UNCITRAL), wspólnicy/akcjonariusze ponoszą ograniczoną odpowiedzialność. Są oni wyłącznie odpowiedzialni za wniesienie wkładów kapitałowych do uproszczonej spółki akcyjnej.

Oznacza to, że aktywa posiadaczy akcji nie są zagrożone, jeśli firma znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej.

W jaki sposób SAS zwiększyłby inwestycje w Urugwaju?

Urugwaj jest świadomy modernizacji praktyk biznesowych i dostrzega, że model SAS pomaga w obniżaniu barier wejścia. Strategia ta poprawia rentowność handlową Urugwaju i może zostać zmieniona w przyszłości, aby zapewnić stabilny klimat dla handlu detalicznego.

System SAS w Urugwaju, który ciągle poszukuje możliwości poprawy, ułatwia działalność międzynarodowym przedsiębiorcom pragnącym rozwijać się w tym kraju. SAS jest prostym symbolem kapitału z minimalnymi ograniczeniami. Zmniejsza to formalność procesu formowania, zapewniając zgodność z przepisami i koszty transakcji. Ponadto zachęca do tworzenia nowych miejsc pracy. SAS pomaga w szybkim utworzeniu firmy i dostosowaniu typu społecznego do wymagań nowego przedsiębiorstwa.

Dowody na sukces SAS

Jak wynika z badań, podejście SAS jest proste i opłacalne przy zakładaniu firmy. Skuteczność SAS w Urugwaju przynosi korzyści dużym firmom poprzez zakładanie spółek, upraszczając procedurę i zachęcając kapitał zagraniczny w wielu krajach, w tym w krajach sprzymierzonych z Urugwajem, które odniosły sukces gospodarczy.

Model ten zastępuje standardowe techniki korporacyjne, ponieważ przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 17 UNCITRAL, same określają swoje normy dotyczące struktury i organizacji.

Podobnie jak w wielu sąsiednich krajach, znaczna część gospodarki Urugwaju opiera się na małych firmach. Nowy model biznesowy z ograniczoną odpowiedzialnością jest doskonałą metodą promowania przez rząd pojedynczych właścicieli i małych franczyzobiorców.

To samo dzieje się w pozostałych krajach regionu, czego doskonałym przykładem jest niedawne wdrożenie nowej struktury przedsiębiorstw w Brazylii.

Idealny moment: Udział Urugwaju w umowie handlowej MERCOSUR-UE.

Uczestnictwo Urugwaju w grupie handlowej MERCOSUR daje mu nieograniczony dostęp do rynków innych członków MERCOSUR. Członkami są również Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Wenezuela (choć ta ostatnia jest obecnie zawieszona). Sekretariat i Parlament Organizacji Państw Amerykańskich mają obecnie siedzibę w Montevideo w Urugwaju.

Ponadto blok handlowy uznaje siedmiu członków stowarzyszonych, z których wszyscy mają niższe bariery handlowe. Obejmuje to następujące elementy:

  • Boliwia
  • Peru
  • Ekwador
  • Kolumbia
  • Chile
  • Gujana
  • Surinam.

Umowy handlowe z partnerami zagranicznymi pozwalają na import 34,66 mln USD i eksport 40,28 mln USD do i z krajów członkowskich i stowarzyszonych. Przedsiębiorstwa urugwajskie czerpią z tego korzyści dzięki łatwemu dostępowi do kanałów handlowych o swobodnym przepływie.

Dzięki nowej umowie handlowej między MERCOSUR-em a Unią Europejską przedsiębiorstwa działające w Urugwaju mają teraz uprzywilejowany dostęp do innych dużych gospodarek europejskich.

Utwórz SAS w Urugwaju z pomocą ekspertów.

Urugwaj oferuje zarówno lokalną, jak i zakrojoną na szeroką skalę działalność handlową oraz korzystne perspektywy biznesowe i inwestycyjne. Mając do dyspozycji nowy podmiot prawny, firmy mogą korzystać z niższych barier wejścia na rynek i pomocy rządowej w tworzeniu klimatu biznesowego sprzyjającego międzynarodowej własności.

Niemniej jednak, procedura zakładania spółki może być trudna bez właściwego zrozumienia rodzimego prawa i przepisów urugwajskich.

Skorzystaj z porad lokalnej grupy, aby zagwarantować szybkie i skuteczne założenie i zarejestrowanie firmy. Damalion Latin desk posiada doświadczenie i umiejętności pozwalające na świadczenie pomocy dostosowanej do potrzeb klienta w Urugwaju i Ameryce Łacińskiej. Dostarczamy rozwiązania biznesowe dostosowane do konkretnych wymagań klientów, zapewniając zgodność z przepisami na każdym etapie procesu. Skontaktuj się z biurem Damalion Latin Desk, abyzarejestrować firmę w Urugwaju.