Zaznacz stronę

Produkcja w Meksyku może być świetną okazją inwestycyjną

Największym wyzwaniem dla firmy chcącej założyć swoją fabrykę w Meksyku jest przygotowanie operacji. Od początku do końca może to zająć firmie około 8 miesięcy do roku, co może być frustrującym czasem realizacji dla firmy, która jest gotowa podpisać umowę najmu, przynieść sprzęt i rozpocząć przygotowanie pracowników.

Dodatkowo ważna jest wiedza specjalistyczna, która pozwala na uruchomienie zakładu produkcyjnego. Możliwość znalezienia idealnych osób, które założą meksykańską jednostkę, uzyskają wszystkie właściwe pozwolenia, pomogą zidentyfikować idealne miasto i stan dla fabryki oraz zatrudnią zespół administracyjny, to kluczowe kwestie. Każdy z tych etapów stanowi wyzwanie dla producenta, zwłaszcza jeśli robi to sam.

Kroki do rozpoczęcia produkcji w Meksyku

Firmy przygotowane do wykorzystania zalet meksykańskich centrów produkcyjnych mają do wyboru wiele sposobów i miejsc wejścia na rynek. Z każdą opcją, organizacja musi zdecydować, jaki poziom kontroli musi utrzymać nad każdym aspektem swojej działalności i gdzie może skorzystać, w tworzeniu rozwiązań. Pierwsza z tych opcji związana jest z modelem operacyjnym.

Pierwszy krok – Jak produkować w Meksyku?

Początkowym krokiem do rozpoczęcia działalności produkcyjnej w Meksyku jest określenie właściwego modelu operacyjnego dla Twojej organizacji.

 • Model samodzielny

Samodzielna fabryka wymaga, aby organizacja utworzyła nowy podmiot prawny w Meksyku i zarządzała odpowiednimi wymogami regulacyjnymi, odpowiednim pozwoleniem oraz wzięła odpowiedzialność za pełne podatki dochodowe i konsumpcyjne.

 • Model schronienia

Model produkcji schronów jest metodą pomagającą zagranicznym inwestorom zmniejszyć ryzyko związane z produkcją w Meksyku i pomóc napędzić ich działania na rynek. Termin “schronienie” oznacza zabezpieczenie międzynarodowej firmy przed narażeniem na przepisy handlowe, pracownicze i podatkowe. W tym modelu inwestor zagraniczny zachowuje całkowitą kontrolę nad wszystkimi funkcjami i aktywami związanymi z produkcją.

 • Model produkcji na zlecenie

Produkcja kontraktowa w Meksyku jest porównywalna do modeli stosowanych w innych krajach. W odróżnieniu od samodzielnej działalności, producent kontraktowy w Meksyku posiada większość aktywów produkcyjnych, kontroluje produkcję i obciąża zagraniczną firmę kosztami produkcji towarów. Podsumowując, firma nadzorująca ma ograniczoną kontrolę nad jakością prac prowadzonych przez wykonawcę.

 • Model fuzji lub przejęcia

Chociaż mniej popularne, niektórzy zagraniczni inwestorzy szukają możliwości wejścia na rynek meksykański poprzez połączenie lub przejęcie uznanego meksykańskiego producenta. Dzięki temu procesowi, międzynarodowa firma korzysta z już ustanowionych operacji produkcyjnych w Meksyku, które spełniają meksykańskie normy zgodności i przepisy.

 • Model wspólnego przedsięwzięcia

Joint venture to umowa, w której każda z firm wnosi swoje mocne strony do osiągnięcia wspólnego celu. Model ten może być skuteczny, gdy firma zagraniczna dostarcza bazę klientów, a meksykański producent oferuje niezbędne aktywa i predyspozycje do zaspokojenia popytu na określone rodzaje produktów.

Drugi krok – Gdzie produkujecie w Meksyku?

Dla większości meksykańskich producentów bliskość klastrów przemysłowych stanowi przyzwoite miejsce startowe dla wyboru lokalizacji. Firmy szukające szybkiego startu mogą znaleźć najwięcej korzyści z dołączenia do społeczności produkcyjnej.

Producenci poszukujący bardziej dopasowanych rozwiązań mogą zdecydować się na budowę nowych. W tym przypadku kluczowe jest rozważenie następujących czynników wyboru miejsca:

 • Łatwość transportu. Weź pod uwagę bliskość głównych autostrad, portów lądowych, lotnisk, portów morskich i połączeń kolejowych.
 • Dostępność i koszt mediów. Generalnie nie wszystkie tereny przemysłowe są obsługiwane przez gaz ziemny. Podczas gdy rurociągi są w trakcie budowy, aby złagodzić popyt, producenci mogą chcieć skoncentrować się na obszarach już podłączonych do źródła gazu ziemnego, aby uniknąć ryzyka zakłóceń w świadczeniu usług.
 • Potencjał w zakresie dostępnego personelu. Każda lokalizacja będzie miała unikalne koszty zatrudnienia. Pracodawcy powinni rozważyć swoje zapotrzebowanie na już przeszkolony personel w porównaniu z zapewnieniem szkoleń we własnym zakresie.

Krok trzeci – Koszt produkcji w Meksyku

Jedynym prawdziwym sposobem na zagwarantowanie, że Twoja firma zobaczy oszczędności z produkcji w Meksyku jest rozpoczęcie pełnej analizy kosztów początkowych i długoterminowych. Główne czynniki, na których należy się skupić w tej analizie to stawki najmu, koszty mediów, płace, logistyka, koszty regulacyjne i administracyjne oraz koszty porównywalne.

Krok czwarty – Jak założyć fabrykę w Meksyku

Firmy gotowe do rozpoczęcia produkcji w Meksyku mogą rozpocząć działalność w ciągu zaledwie miesiąca z pomocą dostawcy usług schronienia. Istotne względy, które należy przeanalizować na tym etapie rozruchu, obejmują:

 • Określ, czy będziesz sprzedawać towary lub wyłącznie eksportować produkty : Osoby, które chcą eksportować towary wyprodukowane w Meksyku nie muszą zakładać osobnego podmiotu prawnego w Meksyku. Jeśli jednak producent planuje wystawiać faktury za sprzedaż tych towarów i usług firmom na terenie Meksyku, powinien posiadać meksykański podmiot.
 • Określenie odpowiedniej struktury korporacyjnej : Firmy powinny w pełni zbadać, czy poziom usług schronienia może pomóc im w odpowiednim zarządzaniu kosztami, lub określić, czy najlepsze korzyści przynosi im struktura korporacyjna S.A. de C.V. lub S. de R.L.
 • Wybierz, czy wynająć, kupić lub zbudować nowy: Wysokiej klasy przestrzeń przemysłowa można znaleźć w całym Meksyku, często w dobrze połączonych klastrach przemysłowych i może być szybko dostosowana do unikalnych potrzeb producenta.
 • Określenie potrzeb kadrowych, w tym szkoleń – solidne szkolenia zawodowe dla pracowników są priorytetem w Meksyku.
 • Ocena lokalnych dostawców: Mogą istnieć szanse na wygładzenie kosztów poprzez poznanie zdolności i kompetencji lokalnych dostawców w dostarczaniu wysokiej jakości części.
 • Spotkaj się z wiarygodnymi brokerami celnymi: Tylko zatwierdzeni meksykańscy brokerzy celni mogą odprawić wyprodukowany przez Ciebie towar przez meksykańskie służby celne. Upewnij się, że zapoznasz się z nimi, aby ułatwić proces

Upewnij się również, że zidentyfikowałeś wymagania prawne.

Aby zarejestrować firmę w Meksyku i rozpocząć produkcję w Meksyku, skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion.