Zaznacz stronę

Aby otworzyć firmę w Luksemburgu, musisz wziąć pod uwagę kilka wymogów i wiedzieć, jaki typ firmy chcesz otworzyć. Istotne jest więc, aby wybrać status firmy odpowiadający pożądanemu, aby w przyszłości odnieść sukces. Poniżej przedstawiono podstawowe rodzaje spółek w Luksemburgu oraz proces związany z ich rejestracją.

Różne formy spółek w Luksemburgu

Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (S.à.r.l./Société à Responsabilité Limitée)

Jest to często stosowane w przypadku restrukturyzacji między spółkami lub przedsiębiorstwami każdego rodzaju o średniej wielkości. Prawo spółek umożliwia spółce S.à r.l. elastyczność w zakresie jej organizacji i struktury zarządzania. Udziałowcy S.à r.l. podlegają ograniczonej odpowiedzialności. Do założenia S.à r.l. wymagany jest minimalnie jeden dyrektor i jeden udziałowiec. Minimalny kapitał zakładowy w wysokości 12.000 EUR musi być wpłacony z góry i może być potwierdzony w innych walutach. Udziały w spółce S.à r.l. są niezbywalne i nie mogą być przedmiotem obrotu publicznego.

Wspólnicy mogą kontrolować przenoszenie udziałów na osoby trzecie, gdyż jest to prawnie zabronione.

Jeśli konieczne jest rozwiązanie spółki S.à r.l., musi ona spełnić określone warunki.

Publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (S.A. – Société Anonyme) lub S.A.

Luksemburska spółka akcyjna S.A. lub société anonyme) jest drugą najbardziej obecną formą działalności gospodarczej w Luksemburgu. Korzysta ona z uregulowanych ram prawnych w ramach prawa spółek i jest określona przez fakt, że jej akcje są zarówno zbywalne, jak i przekazywane.

Akcjonariusze SA podlegają ograniczonej odpowiedzialności, która daje im ubezpieczenie od długów i obowiązków spółki. Akcjonariusze stracą jedynie możliwą do zainwestowania ilość akcji i wkład w kapitał. Aby założyć S.A. musi być co najmniej dyrektor i akcjonariusz. Minimalny kapitał zakładowy do objęcia w S.A. wynosi 31.000 EUR.

Istnieje możliwość emisji akcji bez prawa głosu na określonych warunkach. Dostęp do rynków finansowych jest możliwy poprzez publiczną lub prywatną emisję obligacji lub notowanie na giełdzie.

SAS – Société par Actions Simplifiée

SAS jest formą spółki bardzo porównywalną do S.A., która została niedawno wprowadzona do luksemburskiego systemu prawnego. Jest to spółka, której kapitał jest podzielony na udziały i składa się z jednej lub więcej osób.

Utworzenie luksemburskiego SAS wiąże się z tymi samymi formalnościami, co utworzenie spółki akcyjnej i wymaga udziału notariusza. Do założenia SAS potrzebny jest minimum jeden partner.

SAS nie może przeprowadzić publicznej emisji akcji, a wymóg kapitałowy SAS wynosi co najmniej 30 000 euro.

Uproszczona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Simplified LLCs / SARL-S)

Aby dowiedzieć się więcej o Sàrl-S czyli uproszczonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przeczytaj: Sarl-S na rozpoczęcie działalności w Luksemburgu.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza dotyczy osoby, która prowadzi swoją działalność we własnym imieniu. Firma jednoosobowa (sole Proprietorship) jest formą działalności gospodarczej zakładaną głównie przez handlowca, rzemieślnika, artystę lub samozatrudnionego pracownika umysłowego. Sole Proprietor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi wyłączną odpowiedzialność za finansowanie przedsiębiorstwa, przez co ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i angażuje swój majątek osobisty. W świetle prawa firma i właściciel są uznawani za jedność. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą zarejestrować się we Wspólnym Centrum Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu mają zapewnioną ochronę socjalną, jeśli jej potrzebują.

Dokumenty wymagane do otwarcia spółki luksemburskiej

Przedsiębiorcy i inwestorzy, którzy chcą otworzyć własną działalność w Luksemburgu, rozważają posiadanie następujących dokumentów:

Osobiście Dokumenty

 • dokument(y) tożsamości osób, które będą pełniły funkcje w firmie,
 • dowód zamieszkania
 • wyciąg z rejestru karnego
 • Notarialne zaświadczenie o osobistym braku upadłości
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych.

Dokumenty korporacyjne

 • Statut i umowa spółki
 • Informacje o kapitale założycielskim
 • Informacje o akcjonariuszach i dyrektorach
 • Zaświadczenie z Banku o wpłaceniu kapitału.

Etapy zakładania spółek w Luksemburgu

 • Wybór nazwy firmy.
 • Udzielanie informacji o działalności.
 • Otwarcie rachunku bankowego dla działalności gospodarczej.
 • Wniesienie kapitału docelowego.
 • Notarialne poświadczenie obowiązujących dokumentów.
 • Wprowadzanie danych do rejestru handlowego.
 • Przypisanie numeru identyfikacji podatkowej.

Ponieważ Luksemburg jest małym krajem, czas rozpatrywania wniosków jest dość krótki w porównaniu z innymi. Należy jeszcze zaznaczyć, że czas pozyskania uprawnień to zaledwie kilka tygodni.

Zalety otwarcia firmy w Luksemburgu

Przede wszystkim, jeśli chodzi o kryzys gospodarczy, Luksemburg zachowuje stabilność.

Luksemburg jest jedną z najbardziej otwartych gospodarek na świecie, z niewielką liczbą kontroli dewizowych i swobodnym przepływem kapitału zagranicznego, co z kolei sprawia, że kraj ten ma niekwestionowane środowisko pro-biznesowe.

Kraj ten jest globalnym centrum finansowym z rozległym sektorem bankowym i prężnie działającym sektorem funduszy inwestycyjnych. Jest to również jeden z najniższych długów publicznych w Unii Europejskiej. Przede wszystkim Luksemburg jest atrakcyjny ze względu na korzystne systemy podatkowe i prawne.

Jeśli rozważasz rynek luksemburski, ważne jest, aby mieć doświadczonego sojusznika ze znajomością lokalnych wymogów. Dzięki naszej wiedzy Damalion dostarczy Ci informacji potrzebnych do prowadzenia biznesu w Luksemburgu.

Skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion w sprawie utworzenia spółki w Luksemburgu.