Zaznacz stronę

Co to jest Trust?

Gibraltarski trust jest świetną strukturą do ochrony majątku rodzinnego i zachowania rodzinnego bogactwa. Trust to stosunek powierniczy pomiędzy dwoma stronami. Jedna ze stron (trustor) wyraża zgodę na przekazanie drugiej stronie (trustee), prawa do określonej rzeczy lub nieruchomości dla dobra osoby trzeciej, czyli beneficjenta. Fundusze powiernicze zapewniają ochronę prawną majątku powiernika. Trust pomaga również określić sposób dystrybucji pieniędzy dla danej osoby za jej życia lub po jej śmierci. Co więcej, pomagają one również w unikaniu podatków.

Gibraltarskie fundusze powiernicze i odpowiednie prawo

Gibraltar jest jurysdykcją typu common law i uznaje koncepcję trustu jako konstrukcji prawnej według standardów, dzięki której osoby o wysokiej wartości netto i ich rodziny mogą konstruować swoje plany podatkowe i sukcesyjne.

Gibraltar uznaje i nadaje pełną moc prawną koncepcji trustu i jest w czołówce najlepszych światowych praktyk w dziedzinie trustów.

Głównym ustawodawstwem dotyczącym trustów w Gibraltarze jest Ustawa o Powiernikach z 1895 roku, która opiera się głównie na Angielskiej Ustawie o Powiernikach z 1893 roku, z kolejnymi zmianami obejmującymi części Angielskiej Ustawy o Powiernikach z 1925 roku oraz Angielskiej Ustawy o Inwestycjach w Powiernikach z 1961 roku.

Ustawa o powiernikach określa ustawowe obowiązki i uprawnienia powierników, łącznie z uprawnieniami powierników w zakresie inwestycji oraz uprawnieniami sądów.

Forma i zastosowanie funduszu powierniczego

 • Zastosowanie trustów w Gibraltarze

Brak ścisłych wymogów formalnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania oraz ogromna elastyczność instrumentów powierniczych sprawiają, że trusty są wyjątkowo przydatne w planowaniu majątku i sukcesji.

Gibraltarskie fundusze powiernicze są wykorzystywane jako narzędzie strukturyzacji majątku i planowania podatkowego od momentu, gdy Gibraltar stał się centrum usług finansowych, a rodziny tworzą plany podatkowe i spadkowe, korzystając z szerokiej gamy dostępnych rozwiązań.

Trusty oferują ogromne korzyści, zwłaszcza dla:

 • Osoby, które zmieniają lub planują zmianę miejsca zamieszkania lub obywatelstwa
 • Osoby z rodzinami zamieszkałymi za granicą
 • Osoby fizyczne chcące chronić swój majątek

Do popularnych form trustu należą:

Trust dyskrecjonalny

Jest to najpopularniejsza forma trustu stosowana na Gibraltarze. The trustee has a preference to exercise his own judgment as to the manner and amount by which beneficiaries of the trust might benefit from the trust assets.

Fundusze powiernicze typu “Life Interest” i “Interest in Possession

W ramach tej formy trustu, uprawnienia beneficjenta mogą być ograniczone do prawa do otrzymywania dochodu z trustu lub zajmowania majątku trustu, tak aby podstawowy kapitał trustu był zachowany w ramach trustu.

Fundusze powiernicze z udziałem założyciela

Jest to forma trustu, w której założyciel trustu, małżonek lub partner cywilny jest również beneficjentem trustu.

Fundusze powiernicze akumulacyjne i utrzymujące

W tej formie dochód, który jest uzyskiwany przez aktywa trustu może być gromadzony i dodawany do kapitału trustu.

Dlaczego warto założyć fundusz powierniczy na Gibraltarze?

Trust jest elastycznym instrumentem, który może być modyfikowany w celu spełnienia szczególnych wymagań Settlor i może zapewnić następujące korzyści:

 • Brak zapłaty wszystkich podatków
 • Zachowanie i administrowanie majątkiem dla rodziny i przyszłych pokoleń.
 • Nie ma ograniczeń co do wyboru waluty dla aktywów trustu.
 • Brak konieczności przeprowadzania probacji, co ułatwia podział majątku pomiędzy członków rodziny.
 • Składanie sprawozdań z działalności trustu nie jest obowiązkowe.
 • Uniknięcie podatków od spadku lub opłat od nieruchomości, które mogą być w przeciwnym razie należne.

Trusty gibraltarskie system podatkowy

Jeśli Trust jest tworzony przez nierezydenta Gibraltaru na rzecz beneficjentów nierezydentów, takie trusty są zwolnione z wszelkich podatków w Gibraltarze.

Tak więc nie ma obowiązku uiszczania opłaty skarbowej od przeniesienia aktywów posiadanych przez trust, z wyjątkiem przypadku nieruchomości umiejscowionych w Gibraltarze.

I nie płaci się podatków od darowizn i majątku, a na Gibraltarze nie ma podatków od zysków kapitałowych.

Rejestracja i prywatność gibraltarskiego trustu

Ustawa o trustach (Registered Trust Act) z 1999 roku umożliwia rejestrację aktu powierniczego na Gibraltarze. Akt założycielski jest po prostu zatwierdzany z datą rejestracji i zwracany, a żadna kopia nie jest zachowywana (Gibraltar Trusts nie muszą być rejestrowane i odpowiednio pozostają niejawne).

W skład rejestru wchodzić będą:

 • nazwa i data utworzenia trustu,
 • wysokość ugody wstępnej,
 • nazwisko zarządcy (zarządców),
 • gibraltarski adres do doręczeń oraz
 • datę dokonania rejestracji.

Należy pamiętać, że wstępne ustrukturyzowanie trustu wymaga staranności, umiejętności i doświadczenia. dlatego w tym przypadku zdecydowanie zaleca się skorzystanie z usług profesjonalisty.

Aby stworzyć Trust dla zachowania swojego majątku na Gibraltarze, śmiało skontaktujmy się teraz z ekspertem Damalion.