Selecteer een pagina

Wat is een trust?

De Gibraltar trust is een geweldige structuur om uw familievermogen te beschermen en uw familievermogen te behouden. Een trust is een fiduciaire relatie tussen twee partijen. Een van de partijen (de trustor) verleent de andere partij (een trustee) het recht op een bepaald goed of eigendom ten behoeve van een derde partij, de begunstigde. Trusts geven juridische bescherming aan het vermogen van de trustor. Een trust helpt ook de methode te bepalen voor de verdeling van geld aan een persoon tijdens zijn leven of na zijn overlijden. Bovendien helpen ze ook om belastingen te vermijden.

Gibraltar Trusts en relevante wetgeving

Gibraltar is een common law jurisdictie en erkent het concept van een trust als een juridische constructie volgens normen waarmee vermogende particulieren en hun families hun belasting- en successieplannen kunnen structureren.

Gibraltar erkent en geeft volledige rechtsgeldigheid aan het concept van een trust en staat aan de spits van wereldwijde best practices op het gebied van trusts.

De belangrijkste trustwetgeving in Gibraltar is de Trustee Act 1895, die hoofdzakelijk is gebaseerd op de Engelse Trustee Act 1893, met de volgende wijzigingen waarin delen van de Engelse Trustee Act 1925 en de Engelse Trustees Investment Act 1961 zijn opgenomen.

De Trustees Act legt de wettelijke taken en bevoegdheden van trustees vast, samen met de bevoegdheden van trustees inzake beleggingen en de bevoegdheden van de rechtbanken.

Trustvorm en -gebruik

 • Gebruik van trusts in Gibraltar

Het ontbreken van strikte formele vereisten voor de oprichting en werking, en de enorme flexibiliteit van trustinstrumenten, maken trusts bij uitstek geschikt voor estate en successieplanning.

Gibraltar trusts worden al zo lang als Gibraltar een centrum voor financiële diensten is, gebruikt als structureringsinstrument voor vermogens- en belastingplanning, waarbij families belasting- en successieplannen formuleren en gebruik maken van het brede scala aan beschikbare oplossingen.

Trusts bieden grote voordelen, vooral voor:

 • Personen die van woonplaats of nationaliteit veranderen of dat van plan zijn
 • Personen met gezinnen die in het buitenland wonen
 • Particulieren die hun vermogen willen beschermen

Veel voorkomende vormen van vertrouwen zijn de volgende:

Discretionair vertrouwen

Dit is de meest gebruikte vorm van vertrouwen in Gibraltar. De trustee heeft een voorkeur om zijn eigen oordeel uit te spreken over de wijze waarop en het bedrag waarmee de begunstigden van de trust van de activa van de trust kunnen profiteren.

Trusts op leven en op bezit

Bij deze vorm van trust kan het recht van een begunstigde worden beperkt tot het recht om trustinkomsten te ontvangen of trustgoederen te gebruiken, zodat het onderliggende trustkapitaal binnen de trust behouden blijft.

Trusts met belangstelling van de oprichter

Dit is een vorm van trust waarbij de oprichter van een trust, echtgenoot of burgerlijke partner ook een begunstigde van de trust is.

Opbouw- en onderhoudstrusts

Bij deze vorm kunnen de inkomsten die de activa van de trust opleveren, worden vergaard en aan het kapitaal van de trust worden toegevoegd.

Waarom een trust oprichten in Gibraltar?

De trust is een flexibel instrument dat kan worden aangepast aan de specifieke eisen van een Settlor:

 • Niet-betaling van alle belastingen
 • Behoud en beheer van vermogen voor familie en toekomstige generaties.
 • Er zijn geen beperkingen op de keuze van de valuta voor het trustvermogen.
 • Er is geen testament nodig, wat de verdeling van activa onder familieleden vergemakkelijkt.
 • Rapportage over de activiteiten van de trust is niet verplicht.
 • Vermijding van successierechten of boedelrechten die daarentegen verschuldigd kunnen zijn.

Gibraltar Trusts belastingregime

Als een trust wordt opgericht door een niet-ingezetene van Gibraltar ten behoeve van niet-ingezeten begunstigden, zijn dergelijke trusts vrijgesteld van alle belastingen in Gibraltar.

Er is dus geen zegelrecht verschuldigd op de overdracht van door een trust gehouden activa, behalve in het geval van in Gibraltar gelegen onroerende goederen.

En er zijn geen schenkings- of vermogensbelastingen verschuldigd, en er zijn geen vermogenswinstbelastingen in Gibraltar.

Registratie en privacy van Gibraltarese trusts

De Registered Trust Act 1999 biedt de mogelijkheid tot registratie van een trustakte in Gibraltar. De trustakte wordt gewoon goedgekeurd met de datum van registratie en teruggestuurd, en er wordt geen kopie bewaard (Gibraltar Trusts hoeven niet te worden geregistreerd en blijven dus geclassificeerd).

Het register omvat het volgende:

 • de naam en de datum van oprichting van de trust,
 • het bedrag van de oorspronkelijke schikking,
 • de naam van de bewindvoerder(s),
 • een adres in Gibraltar voor betekening en kennisgeving en
 • de datum van inschrijving.

Merk op dat de eerste structurering van een trust zorgvuldigheid, vaardigheid en ervaring vereist, dus in dit geval is een professional sterk aanbevolen.

Om een Trust op te richten voor het behoud van uw vermogen in Gibraltar, neemt u nu contact op met uw Damalion-expert.