Vælg en side

Østrig Selskabsdannelse

ØSTRIGISK SELSKAB
Enhedstype: Selskab med begrænset ansvar (GmbH) Stock Corporation (AG)
Type lov Civilret
Hyldefirmaets tilgængelighed: Ikke eksisterende
Tidsramme for inkorporering: to til tre uger efter, at alle dokumenter (underskrevet notarbrev og attest udstedt af banken, der bekræfter, at aktiekapitalen er indbetalt) er indgivet til retten
Minimum offentlige gebyrer: Ikke eksisterende, ikke desto mindre skal det østrigske selskab betale en minimum selskabsindkomstskat på € 1.750 om året, som krediteres i senere selskabsskat og kan fremføres på ubestemt tid
Almindelig selskabsskat: flad 30 %
Adgang til dobbeltskatteaftaler: Ja, virksomheder har adgang til 90 skatteaftaler
Minimum udstedt aktiekapital: € 35.000 for aktieselskab og € 70.000 for et aktieselskab.
Minimum indbetalt aktiekapital ved stiftelse: 17.500 € indbetalt kontant for aktieselskab og 25 % af minimumsudstedelsesbeløbet fuldt indbetalt kontant for et aktieselskab.
Minimum antal aktionærer påkrævet: En
Ihændehaveraktier: Ikke eksisterende
Nominerede aktionærer tilladt: Ja
Minimum antal direktører: En
Virksomhedsdirektører tilladt: Ingen
Lokale direktører påkrævet: Ikke rigtig påkrævet, men anbefales stærkt, ellers kan ledelsesstedet flytte til et andet land og kunne gøre virksomheden skattepligtig i to jurisdiktioner
Lokalt møde påkrævet: Nej (men tilrådeligt og kan gøres i skriftlig form)
Selskabssekretær påkrævet: Ikke relevant for denne jurisdiktion
Generalforsamlinger: Ja, skal afholdes årligt og kan ske skriftligt
Lokalt registreret kontor påkrævet: Ja
Skattehjem for at drage fordel af skatteaftalenetværk: Ja, virksomheden vil få et sådant opholdsattest med det samme efter registreringen
Exchange Control: Ikke eksisterende
Oplysning om reel ejer til virksomhedsregistrator: Ikke til virksomhedsregistrator men til bank
Regeringens direktørregister: Alle oplysninger om virksomheden kan fås i elektronisk form hos Registrator of Companies
Årligt afkast: Ja
Indsendelse af regnskab: Årsregnskaber skal indsendes til skatteforvaltningen i elektronisk form, en sammendraget balance plus en obligatorisk indberetning skal indsendes til registratoren.
Revidere: Ja, (gælder ikke for "meget små" aktieselskaber, hvis de ikke ved lov er forpligtet til at have en bestyrelse)
Ændring af bopæl tilladt Ja, det er tilladt

Vi gør vores bedste for at overvåge overholdelsen af denne jurisdiktion med de seneste internationale regler fastsat af OECD og andre internationale institutioner og lande.

Damalion kan til enhver tid afvise ethvert kundekrav om denne jurisdiktion, efter eget skøn og uden nogen forpligtelse til at give nogen grund.

11 + 11 =