Vælg en side

New Zealand Trust Formation

New Zealand Trust
Typer af tillid: Skønsmæssig tillid.Fast interesse i besiddelsestillid.Akumulerings- og vedligeholdelsestillid.Opsigelig /uigenkaldelig tillid.Velgørende tillid.
Praktiske anvendelser af tillid: Bevarelse af rigdom. Arvsplanlægning. Aktivbeskyttelse. Kreditorbeskyttelse. Tvangsarvingsskib. Kommercielle truster.
Oprettelse af tillid: Tillidsafvikling. Tillidserklæring.
Korrekt lov for trusten: Engelsk Common Law med New Zealands vedtægter
Tillidens varighed: En sådan periode må ikke overstige 80 år fra datoen for instrumentet eller en anden periode, som er specificeret i instrumentet.
Trustens navn og trustskødets sprog: Tillidsnavnet kan vælges af bosætteren, og trustaktens sprog er engelsk
Timing for skabelse af tillid: To uger.
Minimum offentlige gebyrer: NZD 50,00
Registrering i offentligt register: Ikke påkrævet.
Forvaring af tillidsaktiver: Kan udføres i New Zealand eller i udlandet.
Særlige krav om administratoren (krav for lokalbeboer): Ja, der kræves en lokal administrator.
Forvalter bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er påkrævet (J/N): Ingen
Tillidsmand: Juridisk enhed anbefales.
Nybygger: Bosat uden for New Zealand. Kan være en begunstiget af tilliden.
Protektor: Brug af beskytter tilladt for at opveje de vide skønsbeføjelser, der er tillagt administratoren.
Begunstigede: Klasse bestemmes i det oprindelige tillidsinstrument. Udtrykte beføjelser til tilføjelse og udelukkelse kan inkluderes. Begunstigede kan nyde lige eller ulige fordele.
Hjælpe fond: Ingen begrænsning på typen af aktiver, der opbevares i trust. Tilføjelser til trustfond muligt. Trust etableret med nominelt startbeløb og yderligere aktiver tilføjet efterfølgende.
Adgang til dobbeltbeskatningsoverenskomster: Ja
Beskatning: Når bosætteren er bosiddende uden for New Zealand, vil trusten være fritaget for vurdering med hensyn til New Zealands skat i indkomst og formue, der opstår uden for New Zealand. Ingen arve-, formue- eller kapitalgevinstskat opkrævet i New Zealand. Ingen gaveafgift, stempelafgift, moms eller tilsvarende former for indirekte beskatning pålægges ved oprettelse eller overførsel af aktiver til en trust af en ikke-hjemmehørende i New Zealand.
Krav til registrering: Finansielle og andre optegnelser skal vedligeholdes i New Zealand. En trustee, der er bosat i New Zealand, skal oplyse Inland Revenue Department om trustens navn og identificerende oplysninger, navn og kontaktoplysninger på den newzealandske udenlandske trustee, om bosætteren er bosiddende i Commonwealth of Australia og navnet på godkendt organisation, som administratoren er medlem af (hvis relevant).
Krav til lokal repræsentant: Ingen
Mulighed for at ændre trustens korrekte lov: Bør specificeres i tillidsinstrumentet.
Eventuelle andre særlige krav: Ingen

Vi gør vores bedste for at overvåge overholdelsen af denne jurisdiktion med de seneste internationale regler fastsat af OECD og andre internationale institutioner og lande.

Damalion kan til enhver tid afvise ethvert kundekrav om denne jurisdiktion, efter eget skøn og uden nogen forpligtelse til at give nogen grund.

11 + 1 =