Selecteer een pagina
Luxemburg is een vooraanstaand financieel centrum binnen de Europese Unie voor activiteiten op het gebied van financiële dienstverlening, met sterke banden met de Aziatische en Noord-Amerikaanse markten. Het land is een van de meest populaire vestigingsplaatsen voor beleggingsfondsen in Europa en na de Verenigde Staten de meest ideale locatie voor beleggingsfondsen in de wereld. Haar landschap van collectieve beleggingen bestaat uit meer dan 15.000 gedomicilieerde fondsen met een beheerd vermogen van gemiddeld 4,6 biljoen dollar.

De Luxemburgse financiële autoriteit (CSSF) fungeert als een van de grootste beleggingsregelgevers in Europa en wordt internationaal erkend om haar flexibele regelgevingskader. Dankzij het goed georganiseerde kader van het land biedt de fondsensector in het Groothertogdom de beste expertise op het gebied van fondsstructurering, dienstverleningscapaciteiten en distributietoegang om verschillende beleggingsfondsen te beheren en te exploiteren.

Luxemburgs landschap van beleggingsfondsen

 • AAA-gewaardeerde economie, politiek stabiel, robuust regelgevings- en nalevingskader.
 • Welbekend bij internationale fondsbeheerders vanwege zijn befaamde toolbox voor alternatieve beleggingsfondsen.
 • Het dynamische ecosysteem van beleggingsfondsen komt tegemoet aan de behoeften van private equity-groepen, ongeacht hun locatie.
 • Een uitgebreide fondsstructurering biedt een immense flexibiliteit voor fondsbeheerders.
 • Beschikt over uitstekende alternatieve beleggingsstructuren, waaronder commanditaire vennootschappen (SCS), speciale commanditaire vennootschappen (SCSp), en Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (RAIF’s).
 • Luxemburgse fondsdienstverleners bieden algemene partners een one-stop-shop waarmee zij beheer, administratie, boekhouding en verslaglegging kunnen uitbesteden door gebruik te maken van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Manager Directive – AIFMD) van het land.
 • De richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Manager Directive – AIFMD) maakt het mogelijk de last van fondsbeheerders te verlichten, zodat zij zich kunnen concentreren op het uitstippelen van strategieën voor hun respectieve fondsinstrumenten.
 • Luxemburg bevordert verantwoord beleggen vanwege zijn goede reputatie op het gebied van milieu, maatschappij en governance.
 • Het Groothertogdom is trots op zijn groeiende fintech-ecosysteem, dat zowel binnenlandse als internationale investeerders meer investeringsmogelijkheden biedt.

Fondsbeheerders overwegen Luxemburg als domicilie voor hun fondsen om diverse redenen

 • Luxemburg is een toplocatie voor private debt, private equity, vastgoed- en infrastructuurfondsen.
 • Het land heeft de richtlijn van de Europese Unie inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Managers Directive – AIFMD) in lokale wetgeving omgezet. Dit werd al snel gevolgd door een uitbreiding van het aanbod aan fondsstructuren om fondsbeheerders een dynamisch en flexibel instrumentarium aan beleggingskeuzes te bieden.
 • Fondsbeheerders kunnen kiezen uit een breed scala aan beleggingsstructuren, waaronder het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF), de Instelling voor Collectieve Belegging in Overdraagbare Effecten (ICBE), het Gespecialiseerd Beleggingsfonds (SIF) en de Financiële Participatiemaatschappij (Soparfi), om er maar een paar te noemen.
 • Alle fondsstructuren in Luxemburg hebben hun eigen reeks rechtsvormen, belastingregelingen, rapportagevereisten en voorschriften, die fondsbeheerders op hun beurt in staat stellen een goed georganiseerde beleggingsstrategie te ontwikkelen en meer beleggerskapitaal aan te trekken bij de oprichting van een Luxemburgs fonds.
 • Fondsbeheerders genieten paspoortrechten uit hoofde van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Managers Directive – AIFMD), die hen in staat stelt overal in de Europese Unie kapitaal in te zetten.
 • Fondsbeheerders met paspoortrechten in het Luxemburgse zijn volledig gemachtigd om transacties uit te voeren en hun fondsen te distribueren in de gehele eengemaakte markt van de Europese Unie.
 • Fondsbeheerders genieten volledige fondstransparantie op grond van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFMD) in Luxemburg.
 • Beheerders van alternatieve beleggingen krijgen in Luxemburg meer kansen, mits zij zich houden aan de bepalingen van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Managers Directive – AIFMD).

De voordelen van de Luxemburgse richtlijn betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abfmd)

De in de Europese Unie gelanceerde wetgevingen betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abfmd’s) garanderen een hoger beschermingsniveau voor respectievelijk kleine en professionele beleggers.

 • Instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s) zijn open-end fondsen die door beleggers worden gebruikt voor effecten zoals obligaties en aandelen onder de eengemaakte EU-regelgeving. Beleggingsfondsen die voldoen aan de eisen van de richtlijn betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) genieten een paspoort dat hen in staat stelt in alle lidstaten van de EU zaken te doen.
 • Beleggingen in private equity, vastgoed, hedgefondsen, durfkapitaal en schuldfondsen vallen niet onder de richtlijn betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s), maar onder de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD), het regelgevingskader dat toezicht houdt op alternatieve beleggingsfondsen (abi’s)
 • Fondsbeheerders die onder de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Managers Directive – AIFMD) vallen, genieten ook van de paspoortregeling, waardoor zij zich in de hele EU vrijelijk tot professionele beleggers kunnen richten.
 • Luxemburg was de eerste EU-lidstaat die de richtlijn betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) in zijn lokale wetgeving integreerde, en een van de eerste EU-lidstaten die de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Managers Directive – AIFMD) implementeerde. Hun baanbrekende activiteit bij de toepassing van deze innovatieve regelgevingskaders draagt bij tot hun succes in het beleggingsfondsenlandschap.

Soorten primaire alternatieve beleggingsfondsen in Luxemburg

Hieronder vindt u de beschikbare beleggingsinstrumenten indien u een alternatief beleggingsfonds in Luxemburg wenst op te richten.

I. Gereglementeerde beleggingsfondsen staan onder rechtstreeks toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF):

 1. Deel II Instellingen voor collectieve belegging Deel II ICB)
 2. Gespecialiseerde beleggingsfondsen (SIF’s)
 3. Beleggingsmaatschappij in risicokapitaal (SICAR)

II. Niet-gereglementeerde beleggingsfondsen die geen goedkeuring of toezicht van de financiële sector behoeven

Commissie van toezicht (CSSF) voor de oprichting van fondsen:

 1. Voorbehouden alternatieve beleggingsfondsen (RAIF’s) die indirect door de Luxemburgse regelgevende autoriteiten worden gereglementeerd, met inbegrip van een beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Manager – AIFM)
 2. Financiële participatiemaatschappij (Soparfi)

Criteria voor fondsbeheerders vóór de lancering van een Luxemburgs fonds

Hieronder volgen de belangrijkste overwegingen die fondsbeheerders beoordelen en evalueren bij het uitstippelen van een strategie voor de lancering van een beleggingsfonds in Luxemburg:

 • Beleggersbasis en fondsomvang
 • Bestaande beleggersstrategie, soort activa en locatie van activa
 • Marketing- en/of distributiestrategie
 • Regelgevingslandschap en nalevingseisen
 • Initiële opstartkosten en lopende onderhoudskosten
 • Periode en snelheid die nodig zijn voor het opzetten van een fondsinstrument en bestaande beheersstructuren
 • Beschikbare keuzes tussen gereguleerde en niet-gereguleerde structuren
 • Strategieën voor risicospreiding
 • Keuze tussen standalone of paraplustructuur
 • Mate van flexibiliteit in bestuur en bedrijfsstructuur
 • Toepasselijke belastingvoordelen
 • Het ecosysteem van de fondsensector

De aantrekkingskracht van Luxemburgse fondsen voor wereldwijde beleggers

De toenemende groei van de Europese en Aziatische beleggersgemeenschap, de uitstekende prestaties van niet-EU-fondsbeheerders en de uitdagingen waarmee beleggers worden geconfronteerd, zijn voor dun beheerders meer redenen om hun producten in Luxemburg te distribueren.

 • Luxemburgse fondsstructuren helpen bij het aantrekken van meer kapitaal, aangezien zij zonder veel moeite in de hele Europese Unie kunnen worden gepasseerd, zonder afhankelijk te zijn van aangepaste onderhandse plaatsingsstrategieën in de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie.
 • De activiteiten van de fondsen zijn samenhangender naarmate de regelgevers werken via een eengemaakte markt om de distributieregels voor zowel de richtlijn betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) als de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIMFD) te organiseren.
 • Het opzetten van een Luxemburgse fondsstructuur kan weliswaar duur zijn, vooral voor een bedrijf van minder dan 100 miljoen dollar, maar de eindeloze mogelijkheden om hoge investeringen te verkrijgen is een aantrekkelijk vooruitzicht voor fondsbeheerders van buiten de EU.
 • Het strikte regelgevende toezicht en de supervisie in Luxemburg stellen wereldwijde beleggers gerust dat hun kapitaalinvesteringen op lange termijn beschermd zullen zijn.
 • Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en instellingen voor beheer van alternatieve beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Managers Directive – AIMFD) zijn verplicht voor elk fonds een bewaarder aan te wijzen, die de bewaarder aansprakelijk stelt in geval van verlies of diefstal van activa in de bewaarnemings- of subbewaarnemingsketen.
 • Beheerders van fondsen van buiten de EU kunnen voor hun respectieve beleggingsfondsen gemakkelijk een bewaarder van een derde partij aanwijzen, waardoor de beleggers in Luxemburg nog beter worden beschermd.

Luxemburgse regels voor grensoverschrijdende marketing

Luxemburg houdt zich aan de richtlijn 2019/1160 en de verordeningen 2019/1156 van de Europese Unie, ook bekend als grensoverschrijdende distributie van fondsen (CBDF), die op 1 augustus 2021 in werking is getreden. Deze richtlijn verschaft fondsbeheerders meer duidelijkheid over de wijze waarop zij alternatieve beleggingsfondsen op de markt moeten aanbieden.

De nieuwe reeks regels brengt wijzigingen aan in de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFMD) en de richtlijn betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s). Doel is de regels voor het verhandelen van alternatieve beleggingsfondsen (abi’s) te harmoniseren, de regelgevingsproblemen te verminderen, de kostenefficiëntie te verbeteren en de beleggers beter te beschermen. Grensoverschrijdende distributie van fondsen (CBDF) zal EU-beheerders veel voordeel opleveren.

Grensoverschrijdende verdeling van fondsen (CBDF) voert de volgende regels in:

Pre-marketing

 • Beheerders van alternatieve beleggingsfondsen kunnen premarketingactiviteiten ontplooien om beleggingsstrategieën te testen bij professionele beleggers in de EU.
 • De toetsing kan ook worden verricht door een gevestigd fonds, maar alleen als het nog niet op de hoogte is van de afzet in EU-lidstaten waar potentiële beleggers hun woonplaats hebben of hun statutaire zetel hebben gevestigd.
 • Beheerders van alternatieve beleggingsfondsen worden geacht een specifieke procedure te volgen wanneer zij kennisgevingen voorafgaand aan het op de markt brengen indienen bij de Luxemburgse financiële regelgevingscommissie (CSSF).
 • De Luxemburgse Commission de régulation financière (CSSF) is erin geslaagd een standaardkennisgevingsbrief op te stellen die fondsbeheerders moeten invullen.
 • Beheerders van alternatieve beleggingsfondsen moeten relevante informatie verstrekken, waaronder de voorgenomen naam van het alternatieve beleggingsfonds, de landen waar de premarketing zal plaatsvinden, een beschrijving van de beleggingsstrategie en de voorgenomen periode voor premarketingactiviteiten.
 • Dezelfde regels zullen gelden voor niet-EU-beleggingsfondsen die een fondsbeheerder uit de EU hebben aangesteld voor de distributie aan Europese beleggers.

Omgekeerde uitnodiging

 • De Cross-Border Distribution of Funds (CBDF) heeft de beschikbaarheid van reverse solicitation beperkt.
 • Inschrijvingen die binnen 18 maanden na het begin van de pre-marketingactiviteiten worden gedaan, zullen moeten worden ingediend voor overeenkomstige marketingkennisgevingen.
 • Er wordt duidelijk een verband gelegd tussen activiteiten vóór het op de markt brengen en de toelating van beleggers tot het fonds in Luxemburg.

De-kennisgeving van fondsen

 • Grensoverschrijdende verdeling van fondsen (CBDF) maakt het proces van deblokkering in alle lidstaten van de EU eenvormig.
 • Fondsbeheerders die een alternatief beleggingsfonds of een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) in Luxemburg verhandelen en hun verhandelingsactiviteiten wensen stop te zetten, kunnen een kennisgeving van opzegging sturen naar de Commission de régulation financière (CSSF).

Initiële en onderhoudskosten voor de lancering van een Luxemburgs fonds

De initiële oprichtings- en instandhoudingskosten van een Luxemburgs beleggingsfonds zijn dezelfde als die voor offshore-rechtsgebieden.

Initiële oprichting (eenmalige betaling)

 • Notariskosten: 2.000 tot 5.000 euro
 • Eerste vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF):

> Enkel compartiment: €4.000

> Multi compartiment: €8,000

 • Juridische kosten:

> Gespecialiseerd Investeringsfonds (SIF): € 50.000- € 60.000

> Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds: €40.000- €50.000

 • Overige kosten: advieskosten, drukken van het prospectus en aanbieding van het document

Onderhoudskosten (jaarlijks)

 • Jaarlijkse vergoeding voor de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
 • Enkel compartiment: €4.000
 • Meervoudig compartiment: € 8.000
 • Kosten voor portefeuillebeheer of beleggingsadvies variërend van 0,05% tot 2% van het nettovermogen
 • Voor bepaalde activa kunnen minimumbedragen of lagere vergoedingen van toepassing zijn.
 • De prestatievergoeding varieert tussen 5% en 20%. van toepassing kunnen zijn.
 • Beheerskosten: verschillen naar gelang van de omvang van de strategie, de doelmarkt, en nog veel meer. Gewoonlijk bedraagt de vergoeding tussen 0,03% en 0,12% van het totale nettovermogen.
 • Bewaarder: 0,5% tot 0,1% van de totale netto-inventariswaarde. Voor bepaalde activa gelden minimumbedragen en lagere vergoedingen.
 • Beheerdersvergoeding: 0,1% tot 0,3% van de totale netto-inventariswaarde. Voor bepaalde activa gelden minimumbedragen en lagere vergoedingen.
 • Audit fee: hangt af van de omvang en complexiteit van een fonds.
 • Diverse kosten: honoraria van bestuurders, juridische kosten, kosten voor grensoverschrijdende registratieaanvragen, vergunningskosten en andere instandhoudingskosten.

Indien u overweegt een beleggingsfonds op te richten of uw fondsen in Luxemburg te herdomiciliëren, neem dan contact op met ons team van deskundigen hier bij Damalion. Wij helpen u graag uw zorgen weg te nemen en uw investeringsreis in Luxemburg een kickstart te geven.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.