Lucembursko, které je zakládajícím členem Evropské unie a sídlem některých jejích institucí, je jedním z největších finančních a investičních center Evropské unie a dobře zformovaným a regulovaným portálem do Evropské unie.

Od navázání diplomatických vztahů v roce 1972 navázaly Lucembursko a Čína velmi úzké vztahy v řadě oblastí včetně financí. V roce 1979 se Lucembursko stalo první zemí na světě, která hostila banku z Čínské lidové republiky. V současné době si šest největších čínskýchbank zvolilo Lucemburk jako své evropské centrum, které bude doprovázet jejich klienty po celém kontinentu.

Lucembursko láká čínské investory

Lucembursko a Čína mají již řadu let ideální a pevné vztahy. Díky tomu do Lucemburska v průběhu let přichází stále více kapitálu od čínských investorů.

  • Díky tomu, že je velkovévodství malou zemí, má také určitou politickou a ekonomickou nestrannost, což je hlavní faktor, proč se země otevřela čínským úřadům. Lucembursko je velmi uznávané pro své otevřené finanční prostředí.
  • Lucembursko je předním odborným centrem EU v oblasti přeshraniční správy majetku a poskytuje finančním subjektům přístup k rozsáhlé tržní infrastruktuře základních služeb, jako je Lucemburská burza cenných papírů (LuxSE).
  • Lucembursko během mnoha let vytvořilo celý ekosystém zaměřený na přeshraniční finanční služby a na základě těchto zkušeností se toto finanční centrum stalo luxusním evropským centrem pro internacionalizaci čínské měny.
  • Uvolněný imigrační systém také vedl k tomu, že ve finančním sektoru pracuje značné procento cizinců, což organizacím umožňuje hovořit s klienty v různých jazycích a citlivě vnímat kulturní rozdíly.
  • V roce 2008 bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi Lucemburskem a Čínou, které umožňuje kvalifikovaným domácím institucionálním investorům (QDII) investovat do investičních nástrojů registrovaných v Lucembursku.

Jak bylo uvedeno výše, nejenže jsou vztahy mezi oběma zeměmi silnější než kdykoli předtím, ale Lucembursko i nadále poskytuje dostatečné příležitosti pro růst obchodu v renminbi.

Silné vazby mezi Lucemburskem a Čínou

Vazby Lucemburska s Čínská lidová republika jsou stále silnější, protože Čínské banky nejvyšší úrovně, společnosti spravující fondy a mezinárodní společnosti otevřely své evropské domicily a sídla v Lucembursku, aby využily jeho příznivého podnikatelského prostředí, a přispěly tak k tomu, že se Lucembursko stalo jedním z největších center renminbi mimo země, kde se nachází. Čínská lidová republika.

Závěrem lze říci, že Lucembursko bude pravděpodobně i nadále oblíbené mezi čínskými investory.

Hledáte čínského investora, který by v Lucembursku založil vaši firmu nebo investičníplatformu? Obraťte se nyní na odborníky na Damalion a my vám pomůžeme.