Zaznacz stronę

Będąc członkiem założycielem Unii Europejskiej i siedzibą niektórych jej instytucji, Luksemburg jest jednym z największych w Unii Europejskiej ośrodków działalności finansowej i inwestycji oraz dobrze uformowanym i uregulowanym portalem do Unii Europejskiej.

Od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1972 roku Luksemburg i Chiny nawiązały bardzo bliskie relacje w wielu dziedzinach, w tym w dziedzinie finansów. W 1979 roku Luksemburg stał się pierwszym krajem na świecie, który gościł bank z Chińskiej Republiki Ludowej. Obecnie sześć największych chińskichbanków wybrało Luksemburg jako swoje europejskie centrum, w którym towarzyszą swoim klientom na całym kontynencie.

Atrakcyjność Luksemburga dla chińskiego inwestora

Od lat Luksemburg i Chiny cieszą się idealnymi i silnymi relacjami. Dzięki temu Luksemburg na przestrzeni lat sprowadzał coraz więcej kapitału od chińskich inwestorów.

  • Bycie małym krajem dało Wielkiemu Księstwu również pewien stopień bezstronności politycznej i gospodarczej, co jest głównym czynnikiem otwarcia kraju dla władz chińskich. A Luksemburg jest bardzo szanowany za swoje otwarte środowisko finansowe.
  • Będąc wiodącym w UE ośrodkiem wiedzy specjalistycznej w dziedzinie transgranicznego zarządzania majątkiem, Luksemburg zapewnia podmiotom finansowym dostęp do dużej infrastruktury rynkowej obejmującej podstawowe usługi, takie jak luksemburska giełda papierów wartościowych (LuxSE).
  • W ciągu wielu lat Luksemburg stworzył cały ekosystem dedykowany transgranicznym usługom finansowym, a korzystając z tej wiedzy, centrum finansowe stało się luksusowym europejskim hubem dla internacjonalizacji chińskiej waluty.
  • Rozluźnione systemy imigracyjne spowodowały, że znaczny odsetek sektora finansowego jest obsadzony przez osoby niebędące obywatelami polskimi, co pozwala organizacjom rozmawiać z klientami w różnych językach i być wrażliwym na różnice kulturowe.
  • W 2008 r. podpisano protokół ustaleń między Luksemburgiem a Chinami, który umożliwia kwalifikowanym krajowym inwestorom instytucjonalnym (QDII) inwestowanie w zarejestrowane w Luksemburgu instytucje inwestycyjne.

Jak stwierdzono powyżej, nie tylko stosunki między oboma krajami są silniejsze niż kiedykolwiek, ale Luksemburg nadal zapewnia odpowiednie możliwości rozwoju działalności w Renminbi.

Silne więzi między Luksemburgiem a Chinami

Związki Luksemburga z Chińska Republika Ludowa stały się coraz silniejsze, ponieważ Chińskie banki najwyższego szczeblaFirmy zarządzające funduszami oraz przedsiębiorstwa międzynarodowe otworzyły swoje europejskie siedziby w Luksemburgu, aby skorzystać z jego przyjaznego otoczenia biznesowego, co przyczyniło się do tego, że Luksemburg stał się jednym z największych ośrodków wymiany walut poza granicami kraju. Chińska Republika Ludowa.

Podsumowując, można przypuszczać, że Luksemburg nadal będzie faworytem wśród chińskich inwestorów.

Szukasz inwestora z Chin, aby założyć swoją firmę lub platformy inwestycyjnew Luksemburgu? Śmiało, już teraz skontaktujmy się z ekspertami z Damalionu i pozwólmy sobie pomóc.