Zaznacz stronę

Brazylia jest największą gospodarką w Ameryce Łacińskiej. Jako część grup handlowych Southern Common Market i BRICS(Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki), Brazylia umożliwia handel i możliwości handlowe.

Brazylijska firma jest idealnym narzędziem do rozpoczęcia ekspansji biznesu w pozostałej części Ameryki Łacińskiej, a założenie firmy w Brazylii można sfinalizować nawet bez fizycznej wizyty w tym kraju. Proces może być przeprowadzony zdalnie dzięki pełnomocnictwu.

Zarówno osoby, jak i firmy zagraniczne mogą założyć firmę w Brazylii, a ogólną zasadą jest, że taka działalność może obejmować każdy legalny cel biznesowy.

Jeśli chcesz zostać rezydentem w Brazylii, musisz uzyskać wizę, aby rozpocząć lokalny biznes w Brazylii

Obywatele większości krajów europejskich i latynoamerykańskich, a także określonych innych krajów, nie potrzebują wizy, aby wjechać do Brazylii na wizyty biznesowe trwające do 90 dni, a cudzoziemiec nie potrzebuje wizy brazylijskiej, aby być udziałowcem w brazylijskiej firmie. Zagraniczny inwestor mógłby wyznaczyć brazylijskiego rezydenta na kierownika firmy i przyjeżdżać do Brazylii tylko często, aby nadzorować inwestycję. Inwestor zagraniczny może to zrobić na podstawie wizy turystycznej lub ograniczonej wizy biznesowej.

Wymagane jest jednak, aby obcokrajowiec ubiegał się o wizę stałą, jeśli planuje przeprowadzić się do Brazylii, aby osobiście nadzorować firmę. Aby uzyskać stałą wizę w Brazylii, obcokrajowiec musi udowodnić, że zainwestował w brazylijską firmę minimum 600 000 R$.

W każdym razie, inwestorzy zamierzający odwiedzić Brazylię powinni sprawdzić w konsulacie brazylijskim w swoim kraju, czy potrzebują wizy przed sfinalizowaniem planów podróży.

Rodzaje firm w Brazylii

Istnieje wiele opcji dla osób zainteresowanych otwarciem firmy w Brazylii, najczęściej spotykane typy to;

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limitada/LTDA.): LTDA to najpopularniejsza forma spółki w Brazylii. Jest to prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uznawana przez władze brazylijskie za odrębny podmiot prawny, w której właściciele firm nie odpowiadają za długi i zobowiązania spółki Jest ona regulowana przez statut (Contrato Social), a jej kapitał jest podzielony na udziały. Wymagane jest minimum 2 udziałowców i 1 dyrektor dowolnej narodowości. A przydzielony przedstawiciel prawny musi być rezydentem brazylijskim, jeśli nie wyznaczono dyrektora-rezydenta. Nie ma minimalnych wymogów kapitałowych ani ograniczeń co do rodzaju prowadzonej działalności.
 • Korporacja (Sociedade Anônima/ SA): ta forma spółki nie jest tak elastyczna jak LTDA i jest proponowana dla większych firm chcących pozyskać fundusze od społeczeństwa, ponieważ jest raczej droższa w prowadzeniu i bardziej przejrzysta, ponieważ wszystkie rozporządzenia korporacyjne i jej roczne sprawozdania finansowe muszą być publikowane w gazetach. Jest ona regulowana przez Regulamin (Estatutos), a jej kapitał jest podzielony na jedną lub więcej kategorii akcji. Istnieje minimalny wymóg 2 akcjonariuszy i 3 dyrektorów dowolnej narodowości, a przydzielony przedstawiciel prawny musi być rezydentem Brazylii, jeśli nie przydzielono dyrektora-rezydenta. Jeśli SA jest notowana na giełdzie, musi mieć także zarząd, składający się z akcjonariuszy.
 • EIRELI: Brazylia zainicjowała nowszą opcję spółki o nazwie “EIRELI”, która jest rodzajem spółki o niższych wymaganiach dotyczących kapitału zakładowego i obejmującej tylko jednego udziałowca. Odpowiedzialność dyrektora spółki jest ograniczona w tym sensie, że finanse spółki są zróżnicowane od finansów osobistych i majątku. Dyrektorzy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek długi zaciągnięte przez firmę, chociaż dyrektorzy mogą być zmuszeni do zapewnienia pożyczek lub kredytów zaciągniętych w imieniu firmy.

Traktowanie podatkowe Limitadas i SA w Brazylii jest podobne.

Zakładanie firmy w Brazylii

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w Brazylii jako cudzoziemiec, można przystąpić do wykonania następujących kroków:

 • Planowanie pomysłu na biznes

Trzeba wymyślić pomysł na biznes, który będzie unikalny i sensowny, a adres wybrany do prowadzenia działalności musi być zbliżony do prowadzonej działalności.

 • Wybór idealnej jednostki organizacyjnej

SA i LTDA to dwa główne typy spółek, które są wykorzystywane do większości operacji biznesowych w Brazylii. Założenie LTDA jest prostsze i tańsze niż założenie SA i jest często zalecane przy pierwszym założeniu. Firma może być później przekształcona w korporację. Istnieje również alternatywa założenia oddziału w Brazylii, jednak procedura jest biurokratyczna i długotrwała w porównaniu do SA czy LTDA, a także kosztowna. Zatem zakładanie oddziałów jest proponowane tylko w wyjątkowych okolicznościach.

 • Zastrzeżenie nazwy firmy w Brazylijskiej Izbie Handlowej

Nazwa korporacyjna nadana dla Twojej firmy musi być unikalna i musi zawierać również rodzaj działalności, którą będzie prowadziła Twoja firma. Właściciel firmy może sprawdzić nazwę firmy w Państwowym Urzędzie Rejestru Handlowego(Brazil Junta Comercial), aby upewnić się, że wybrana nazwa nie jest już zarejestrowana.

 • Rejestracja w Izbie Handlowej

Kolejnym krokiem jest złożenie Certificate of Incorporation, Memorandum & Articles of Association. Po zakończeniu rezerwacji nazwy firmy w brazylijskiej Junta Comerciais, należy przygotować wszystkie istotne informacje w statucie spółki. A kiedy już statut jest gotowy, możesz uzyskać jego rejestrację poprzez Trade Board. Statut musi zawierać nazwę podmiotu, adres siedziby, dane udziałowców, działalność i kapitał spółki, nazwę firmy oraz dane administratora spółki (który musi być mieszkańcem Brazylii)

Cały proces zakładania nowego podmiotu w Brazylii może trwać 60-90 dni.

 • Otwarcie firmowego rachunku bankowego

Firmowe konto bankowe jest zalecane dla przedsiębiorstwa. Wymagane są do tego dokumenty od wspólników, umowa spółki oraz identyfikator podatnika.

 • Rejestracja podatkowa

Wniosek o nadanie numeru CNPJ(Cadastro Nacional de Pessoa Juridica), z Departamentem Federalnego Urzędu Skarbowego.

 • Uzyskanie licencji i zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

Istnieją pewne opcje, w których licencje biznesowe nie są potrzebne, ale w większości przypadków są one wymagane. Wymagane dokumenty to:

 • świadectwo dopuszczenia do obrotu nieruchomościami,
 • formalny wniosek o rejestrację w celu uzyskania licencji na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o odpowiedzialności,
 • zatwierdzony Statut Stowarzyszenia,
 • potwierdzenie rejestracji w Cadastro Nacional de Pessoa Juridica,
 • kopia dokumentu identyfikacyjnego Administratora Firmy oraz
 • uiszczenie opłaty rejestracyjnej za wniosek o wydanie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej.

O ile cudzoziemiec nie planuje być fizycznie obecny w Brazylii podczas podpisywania dokumentów założycielskich, może udzielić swojemu brazylijskiemu prawnikowi pełnomocnictwa obejmującego uprawnienia do założenia spółki w jego imieniu. Dotyczy to zarówno osób jak i firm zagranicznych.

Osoby pracujące na własny rachunek w Brazylii

Osoby, które chcą rozpocząć działalność jako samozatrudnieni muszą ubiegać się o Cadastro de Contribuintes Mobiliarios, który jest numerem referencyjnym podatnika dla osoby, która wykonuje pracę na własny rachunek bez związku z etatem. Wnioski o przyznanie Cadastro de Contribuintes Mobiliarios składa się w Secretaria de Financas do Municipio de São Paulo (władze lokalne). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek są w Brazylii określane jako profissionais Autônomos.

Doskonała infrastruktura biznesowa i ogromne rynki konsumenckie w Brazylii sprawiają, że jest ona bardzo pożądanym miejscem dla przedsiębiorców. Jeśli chcesz zarejestrować swoją firmę w Brazylii, przejdźmy dalej i skontaktujmy się teraz z ekspertami Damalion.